Sunteți pe pagina 1din 2

Test-Adjectivul

1.Precizaţi câte forme flexionare au adjectivele “mic” şi “lung”. 0.50p(0.25*2)

Mic=.............................................................................................................................................................
lung =...........................................................................................................................................................

2.Treceţi adjectivul “frumos” la toate gradele de comparaţie.Precizaţi-le! 3p(0.37*8)

1....................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................

4....................................................................................................................................................................

5....................................................................................................................................................................

6....................................................................................................................................................................

7....................................................................................................................................................................

8....................................................................................................................................................................

3.Daţi exemple de două adjective variabile şi două invariabile. 1p(0.50 *2)

Variabile:....................................................................................................................................................
Invariabile:.................................................................................................................................................

5. Daţi exemple de două adjective fără grade de comparaţie. 0.50p(0.25*2)

......................................................................................................................................................................

6.Analizaţi adjectivele din textul următor precizând tipul adjectivului, variabil/invariabil, genul ,
numarul, gradul de comparaţie şi funcţia sintactică/partea de propoziţie :

Păsările cenuşii s-au aşezat pe creanga ruptă de vântul puternic.

(2p)Ruptă=..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(2p)Puternic=..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Se acordă 1 punct din oficiu.