Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare- fonetică şi textul narativ

Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la întrebări:


„Am ajuns la liceu la ora opt fără un sfert. În curtea mare erau strânși o
sumedenie de elevi în jurul castanului bătrân, martor al atâtor zeci de generații
perindate pe sub crengile lui puternice.
Cei mici se ștergeau grijulii pe încălțăminte și intrau în clasă. Cei mari stăteau
de vorbă nepăsători, așteptând să sune!
Intru în clasă și mă așez la întâmplare lângă un băiat voinic. Niciun cunoscut.
Vorbe, pe șoptite. Băncile, aproape pline.
De câte ori se deschide ușa, toate capetele, dar absolut toate, ca la o comandă,
se-ndreaptă sprea ea să vadă cine mai vine.
În sfârșit, ușa se deschide larg și intră un domn înalt și slab, cu mustața mică și
neagră (...)
-Bună dimineața, băieți!
Unii mormăiau ceva timid în semn de răspuns; iar alții se așază fără să fie poftiți
de cel care intrase cu o hârtie în mână.
-Fiecare să scoată câte un creion și hârtie și să scrie ce am să dictez!
Se aud câteva murmure nedeslușite. Unul șoptește înfricoșat:<<Ce, mai dăm un
examen?!>> dar toți se liniștesc când aud:
-Am să vă dau lista cu cărți (…)
(Grigore Băjenaru, Cișmigiu&comp.)

1. Desparte în silabe cuvintele de mai jos, apoi grupează-le în trei categorii: cuvinte care
conțin diftongi, triftongi și hiat : erau, băiat, hârtie, stătea, scrie, dimineață, scoată 16p
2. Notează câte litere și câte sunete conține fiecare dintre cuvintele: liceu, şopteşte,
ștergeau,deschide, cine,examen 12p
3. Desparte în silabe cuvântul sumedenie și scrie ce reguli ai folosit. 12 p
4. Structura: se-ndreaptă conține un număr de ...............silabe. 6p
5. Numește modul de expunere predominant în textul dat. 6p
6. Precizează cine povestește întâmplările ? La ce persoană se povestește? 6p
7. Identifică personajele fragmenului. 6p
8. Unde și când se petrece acțiunea? 6p

Redactează o compunere de 150-200 de cuvinte în care să demonstrezi că fragmentul


de mai sus este un text narativ. Vei respecta următoarele cerințe:
- precizarea a două trăsāturi ale textului narativ; 6p
- prezentarea detaliată a celor două trăsături precizate, valorificând două secvențe din
text; 12p
- existența unui echilibru între părțile unei compuneri ( introducere, cuprins, încheiere);
6p
- respectarea regulilor de exprimare, de ortografie, de punctuație; 4p
- respectarea numărului minim de cuvinte; 2p
Se acordă 10 puncte din oficiu.