Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Dorna Arini

Numele şi prenumele elevului:

Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română


Semestrul al II-lea – clasa a VII-a

Citeşte, cu atenţie, textul dat:


Aşa se face că în faptul serii o arătare ciudată, un băiat îmbrăcat în nişte haine rupte, cu un bandaj
alb peste un ochi, cu un basc ţuguiat pe cap şi cu un băţ gros în mână, mergea şchiopătând pe străzile din
preajma liceului, cercetând cu ochiul liber fiecare curte, fiecare cerdac, fiecare grădină. Rănitul se aşeză,
în sfârşit, obosit, pe bordura unui trotuar şi începu să mănânce seminţe iscodind cu amândoi ochii,
bineînţeles după ce-şi ridicase o idee bandajul, ceea ce se petrecea pe cerdacul casei din faţa lui.
Acolo, pe cerdac, o fată negricioasă, îmbrăcată într-o rochie foarte albă, vorbea cu o bătrână înaltă
şi uscată. (…)
- Ti-am mai spus, Laura! ameninţa cu voce aspră bătrâna. N-ai ce căuta printre haimanalele de
aici… Înţelege o dată pentru totdeauna !
« Ce bătrână scârboasă«, reflecta rănitul în sinea lui.
- Bunicuţo, dar te rog, te rog foarte mult…răsună o voce făcută parcă din clinchete de clopoţei.
- Poţi să te plimbi pe unde vrei, continuă bătrâna cu o voce neobişnuită, dar pe care rănitul o
califică imediat urâcioasă şi scârţâită, dar nu-ţi dau voie să faci cunoştinţe. Taică-tău te-a lăsat în seama
mea… Eu hotărăsc, Laura. Eu nu rog şi nu sfătuiesc.
- Dar tăticul spunea…
- Lasă-l în pace pe tăticul. Stiu eu mai bine cum se cresc copiii. Eu l-am făcut şi pe dânsul om…
Deşi ar putea să-i fie ruşine… N-a mai dat pe la mine de când erai atâtica…
(Constantin Chiriţă, Cireşarii, vol.II, Castelul fetei în alb )

A. 1. Scrie, într-un enunţ, titlul volumului din care face parte fragmentul dat şi numele autorului.
(0,50p)
2. Notează ideea principală corespunzătoare primului alineat. (0,50p)
3. Extrage, din text, două figuri de stil diferite, pe care să le precizezi. (1p)
4. Precizează două moduri de expunere întâlnite în fragmentul dat. (1p)
5. Transcrie enunţul din care reies trăsăturile fetei în alb. (1p)
6. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică și funcţia sintactică pentru fiecare
dintre cuvintele menționate în coloana din stânga. (1p)
Cuvânt Valoare morfologică Funcţie sintactică
Aşa
O arătare
Îmbrăcată
Nu rog
7. Alege un adjectiv din text. Alcătuieşte enunţuri în care să-l treci prin două grade de comparaţie,
pe care să le precizezi. (1p)

B. Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să demonstrezi că fragmentul citat aparţine


unei opere epice.
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi trei trăsături ale operei epice;
- să ilustrezi aceste trăsături cu exemple din textul dat;
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. (3p)

Din oficiu 1 punct