Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (1)

MODULUL IV. Erori și efecte întâlnite în evaluarea realizată în inspecțiile școlare/contextele


didactice profesionale
1. Subiectivitate și subiectivism în evaluarea realizată în cadrul examenului național de
definitivare în învățământ și concursului național de ocupare a posturilor didactice

Sarcină de lucru:

Completați in imaginea înserată definiția evaluării subiective, caracteristicile


subiectivității în evaluare și un exemplu de situație în care ați fost evaluat sau ați evaluat în
mod subiectiv.

evaluare subiectivă
definiție: personalizare a demersului evaluativ, nu e pozitivă sau negativă în sine, valoarea
psihopedagogică a ei vizând valențele cognitive și atitudinale ale actorilor implicați în
evaluare.

caracteristici ale subiectivității în evaluare:


- este constructivă – apare drept consecință a angajării subiective a profesorului și a
elevului;
- cea mai mare parte a procesului de evaluare este subiectivă;
- evaluatorul trebuie să efectueze un număr de alegeri care vor condiționa procesul și
rezultatul evaluării;
- este orientată și motivată de intenții / atitudini pozitive;
- atunci când se invocă subiectivitatea se vizează, în general, subiectivitatea
evaluatorului, ignorându-se faptul că și evaluatul contribuie la condiționarea
subiectivă a evaluării.
exemplu de situație în care ați evaluat/ ați fost evaluat subiectiv: Ecuaţia personală a
examinatorului (eroare individuală constantă) constă în atitudini diferite de la un profesor la
altul.