Sunteți pe pagina 1din 14

Şcoala: Scoala cu clasele I-VIII Nedelea

Disciplina: Biologie
Profesor: Marin Laura
Clasa: a VII-a/2 ore pe săptămână
Săptămâna: 1-2
Unitatea de învăţare: „Notiuni Introductive ”
Nr. ore alocate: 3

Conţinuturi Obiective de Activităţi de învăţare Resure Evaluare


(detalieri) referinţă Procedurale; materiale; forme
de organizare
Obiectul 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Observarea pe planse si Conversaţia euristică, Orală
anatomiei, 2.2; 3.1; 4.2 manual importanta observarea, explicaţia;
fiziologiei şi anatoniei , fiziologiei si Planşă, manual, atlas, material
igienei umane igienei umane vegetal;
Frontal, individual
De la celulă la 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Observarea pe planse si Conversaţia euristică, Orală
corpul omenesc 2.2; 3.1; 4.2 manual a componentelor observarea, explicaţia;
corpului omenesc Frontal, individual
Elemente 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Observarea pe planse si Conversaţia euristică, Orală
generale de 2.2; 3.1; 4.2 manual a organelor observarea, explicaţia;
topografie a corpului uman Frontal, individual
organelor
Şcoala cu clasele I-VIII Nedelea
Disciplina: Biologie
Profesor: Marin Laura
Clasa: a VII-a/2 ore pe săptămână
Săptămâna: 2-18
Unitatea de învăţare: „Funcţia de relaţie”
Nr. ore alocate: 31+4
Planificare pe unitate de învăţare

Conţinuturi Obiective de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) referinţă Procedurale; materiale;
forme de organizare
Funcţii de relaţie. 1.1; 1.2; 1.3; Observarea planşei cu Observarea, explicaţia, Orală
Sistemul 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 tipuri de neuroni schematizarea conversaţia;
nervos:Neuronul Planşă, manual;
Frontal, individual
Organizarea şi 1.1; 1.2; 1.3; Observarea planşei cu Observarea, explicaţia, Orală
structura 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura sistemului nervos schematizarea conversaţia;
sistemului nervos Planşă, manual;
Frontal, individual
Măduva spinării- 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenului cu Observarea, explicaţia, Orală
morfologie si 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 schema măduvei spinării conversaţia;
structură Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Măduva spinării- 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenului cu Observarea, explicaţia, Orală;
funcţii 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 schema măduvei spinării; conversaţia; Lucrare
reflexele spinale Planşă, manual, mulaj; practică
Frontal, individual
Encefalul-alcatuire 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenului cu Observarea, explicaţia, Orală
externa si structura 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 schema encefalului conversaţia;
Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Encefalul- functii 1.1; 1.2; 1.3; Determinarea rolului Observarea, explicaţia, Orală
2.1; 2.2; 3.1; 4.2 encefalului conversaţia;
Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual

Igiena sistemului 1.1; 1.2; 1.3; Descrierea principalelor Explicaţia, conversaţia, Orală
nervos 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 modalităţi de menţinere a dezbaterea;
igienei sistemului nervos şi Diverse materiale
enumerarea şi informative;
caracterizarea unor boli ce Planşă, manual;
pot apărea în urma Frontal, individual, pe
nerespectării acestora grupe de elevi
Recapitulare- 1.1; 1.2; 1.3; Fişă de
Evalulare 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 evaluare
Principalele organe 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
de simţ şi rolul lor. 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
Pielea a preparatelor şi mulajelor Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Pielea –simtul 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
tactil,termic si 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
dureros a preparatelor şi mulajelor Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Anexele pielii si 1.1; 1.2; 1.3; Descrierea principalelor Explicaţia, conversaţia, Orală
Igiena pielii 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 modalităţi de menţinere a dezbaterea;
igienei organelor de simţ şi Diverse materiale
enumerarea şi informative, planşe,
caracterizarea unor boli ce manual;
pot apărea în urma Frontal, individual, pe
nerespectării acestora grupe de elevi
Ochiul-organ al 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
văzului 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
a preparatelor şi mulajelor Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Fiziologia ochiului 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
si igiena acestuia 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
a preparatelor şi mulajelor. Planşă, manual, mulaj;
Descrierea principalelor Frontal, individual
modalităţi de menţinere a
igienei organelor de simţ şi
enumerarea şi
caracterizarea unor boli ce
pot apărea în urma
nerespectării acestora
Urechea-organul 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
auzului şi 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
echilibrului a preparatelor şi mulajelor Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Simtul auzului – 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
fiziologie 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
a preparatelor şi mulajelor Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Simtul echilibrului 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
-fiziologie 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
a preparatelor şi mulajelor Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Igiena urechii 1.1; 1.2; 1.3; Descrierea principalelor Explicaţia, conversaţia, Orală
2.1; 2.2; 3.1; 4.2 modalităţi de menţinere a dezbaterea;
igienei organelor de simţ şi Diverse materiale
enumerarea şi informative;
caracterizarea unor boli ce Planşe, manual;
pot apărea în urma Frontal, individual, pe
nerespectării acestora grupe de elevi
Limba si igiena 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
acesteia 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
a preparatelor şi mulajelor Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual
Nasul si igiena 1.1; 1.2; 1.3; Observarea desenelor cu Observarea, explicaţia, Orală
acestuia 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 structura organelor de simţ, conversaţia;
a preparatelor şi mulajelor Planşă, manual, mulaj;
Frontal, individual

Evaluare 1.1; 1.2; 1.3; Lucrare de


2.1; 2.2; 3.1; 4.2 control
Glande endocrine- 1.1; 1.2; 1.3; Obseravrea localizării Obsrevarea, explicaţia, Orală
Hipofiza 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 principalelor glande schematizarea, conversaţia; Fişă de
endocrine. Utilizarea Planşă, manual; evaluare
planselor si a mnualului Frontal, individual
Glande endocrine- 1.1; 1.2; 1.3; Obseravrea localizării Obsrevarea, explicaţia, Orală
Tiroida 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 principalelor glande schematizarea, conversaţia;
endocrine. Utilizarea Planşă, manual;
planselor si a mnualului Frontal, individual
Glande endocrine- 1.1; 1.2; 1.3; Obseravrea localizării Obsrevarea, explicaţia, Orală
Glandele 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 principalelor glande schematizarea, conversaţia;
suprarenale endocrine. Utilizarea Planşă, manual;
planselor si a mnualului Frontal, individual
Glande endocrine- 1.1; 1.2; 1.3; Obseravrea localizării Obsrevarea, explicaţia, Fişă de
timusul 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 principalelor glande schematizarea, conversaţia; evaluare
endocrine. Utilizarea Planşă, manual;
planselor si a mnualului Frontal, individual
Glande mixte – 1.1; 1.2; 1.3; Obseravrea localizării Obsrevarea, explicaţia, Fişă de
Pancreasul 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 principalelor glande schematizarea, conversaţia; evaluare
endocrine. Utilizarea Planşă, manual;
planselor si a mnualului Frontal, individual
Glandele mixte- 1.1; 1.2; 1.3; Obseravrea localizării Obsrevarea, explicaţia, Fişă de
gonadele 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 principalelor glande schematizarea, conversaţia; evaluare
endocrine. Utilizarea Planşă, manual;
planselor si a mnualului Frontal, individual
Evaluare 1.1; 1.2; 1.3; Lucrare de
2.1; 2.2; 3.1; 4.2 control
Scheletul 1.1; 1.2; 1.3; Observarea diferitelor Observarea, explicaţia, Orală
2.1; 2.2; 3.1; 4.2 tipuri de oase, analiza schematizarea, conversaţia;
Planşă, manual,
materialbiologic;
Frontal, individual
Observaţii 1.1; 1.2; 1.3; Observarea diferitelor Observarea, explicaţia, Orală
macroscopice şi 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 tipuri de oase schematizarea, conversaţia;
microscopice Planşă, manual,
asupra oaselor materialbiologic;
Frontal, individual
Articulatii 1.1; 1.2; 1.3; Observarea diferitelor Observarea, explicaţia, Orală
2.1; 2.2; 3.1; 4.2 tipuri de articulatii schematizarea, conversaţia;
Planşă, manual,
materialbiologic;
Frontal, individual
Igiena sistemului 1.1; 1.2; 1.3; Enumerarea principalilor Observarea, explicaţia, Orală
osos şi elemente de 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 factori de risc ce pot afecta schematizarea, conversaţia;
prim ajutor aparatul locomotor Planşă, manual,
materialbiologic;
Frontal, individual
Principalele grupe 1.1; 1.2; 1.3; Identificarea pe planşe a Observarea, explicaţia, Orală
de muschi 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 grupelor musculare schematizarea, conversaţia;
scheletici Planşă, manual,
materialbiologic;
Frontal, individual
Proprietatile 1.1; 1.2; 1.3; Stabilirea şi enumerarea Observarea, explicaţia, Orală
muschilor 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 principalelor proprietati ale schematizarea, conversaţia;
muschilor Planşă, manual,
materialbiologic;
Frontal, individual
Functionarea
aparatului 1.1; 1.2; 1.3; Stabilirea corelaţiilor pe Observarea, explicaţia, Orală
locomotor 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 baza cunoştinţelor schematizarea, conversaţia; Fişă de
acumulate anterior, intre Planşă, manual, evaluare
sistemul muscular si cel materialbiologic;
osos Frontal, individual
Recapitulare Evaluare
-evaluare sumativa
Şcoala cu clasele I-VIII Nedelea
Disciplina: Biologie
Profesor: Marin Laura
Clasa: a VII-a/2 ore pe săptămână
Săptămâna: 19-31
Unitatea de învăţare: „Funcţia de nutriţie”
Nr. ore alocate: 21+4
Planificare pe unitate de învăţare

Conţinuturi Obiective Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) de referinţă Procedurale; materiale; forme de organizare
Funcţii de 1.1; 1.2; 2.1; Cunoaşterea Observarea, explicaţia, conversaţia; Orală
nutriţie.sistemul 2.2; 3.1; 3.2; importanţei Planşă, manual, fişă de lucru;
digestiv. 4.1; 4.2 uneialimentaţii corecte Individuală, pe grupe
Alimentele şi
importanţa lor
Ratia alimentara 1.1; 1.2; 2.1; Cunoaşterea Observarea, explicaţia, conversaţia; Orală
2.2; 3.1; 3.2; importanţei Planşă, manual, fişă de lucru;
4.1; 4.2 uneialimentaţii corecte Individuală, pe grupe
Anatomia şi 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, conversaţia, Orală
fiziologia 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate schematizarea;
sistemului digestiv- 4.1; 4.2 biologice, a Planşă, manual, mulaj;
tub digestiv, glande componentelor Frontal, individual
anexe sistemului digestiv
Observaţii 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, conversaţia, Orală
macroscopice şi 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate schematizarea;
microscopice 4.1; 4.2 biologice, a Planşă, manual, mulaj;
asupra unor organe componentelor Frontal, individual
digestive sistemului digestiv
Transformări ale 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, conversaţia, Orală
alimentelor în tubul 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate schematizarea;
digestiv-digestia 4.1; 4.2 biologice, a Planşă, manual, mulaj;
componentelor Frontal, individual
sistemului digestiv
Absorbtia si Cunoasterea Observarea, explicaţia, conversaţia, Orală
transportul modalitatilor de schematizarea;
nutrimentelor transport ale Planşă, manual, mulaj;
nutimentelor Frontal, individual

Igiena sistemului 1.1; 1.2; 2.1; Descrierea Observarea, explicaţia, conversaţia; Fişă de evaluare
digestiv 2.2; 3.1; 3.2; principalelor modalităţi Planşă, manual, fişă de lucru;
4.1; 4.2 de menţinere a igienei Individuală, pe grupe
sistemului digestiv şi
enumerarea unor boli
ce pot apărea în urma
nerespectării acestora
Recapitulare 1.1; 1.2; 2.1; Lucrare de control
Evaluare 2.2; 3.1; 3.2;
4.1; 4.2
Sistemul circulator. 1.1; 1.2; 2.1; Identificarea pe planşe Explicaţia, conversaţia, dezbaterea; Orală
Mediul intern 2.2; 3.1; 3.2; de lucru a elementelor Diverse materiale informative, planşă,
4.1; 4.2 figurate ale sângelui manual;
Frontal, individual, pe grupe de elevi
Alcatuirea 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, schematizarea,
sistemului 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate conversaţia;
circulatro- inima 4.1; 4.2 biologice, a inimii Planşă, manual, muljl; Orală
Frontal, individual
Observaţii 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia,schematizarea, Orală
macroscopice şi 2.2; 3.1; 3.2; planşă a structuri conversaţia;
microsc. asupra 4.1; 4.2 arterelor si venelor Planşă, manual;
arterelor şi venelor Frontal, individual
Activitatea inimii 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, schematizarea, Orală
2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate conversaţia;
4.1; 4.2 biologice a activitatii Planşă, manual, mulal;
inimii Frontal, individual
Circulaţia sistemică 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, schematizarea, Orală
şi circulaţia 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate conversaţia;
pulmonară 4.1; 4.2 biologice a celor doua Planşă, manual, mulaj;
tipuri de circulatii Frontal, individual
Igiena sistemului 1.1; 1.2; 2.1; Descrierea Explicaţia, conversaţia, dezbaterea; Orală
circulator 2.2; 3.1; 3.2; principalelor modalităţi Diverse materiale informative, planşă,
4.1; 4.2 de menţinere a igienei manual;
sistemului circulator şi Frontal, individual, pe grupe de elevi
enumerarea unor boli
ce pot apărea în urma
nerespectării acestora
Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; Lucrare de control
2.2; 3.1; 3.2;
4.1; 4.2
Sistemul respirator: 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, schematizarea, Orală
alcătuire, funcţii, 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate conversaţia;
structură 4.1; 4.2 biologice, a Planşă, manual, mulaj;
componentelor Frontal, individual
sistemului respirator
Observaţii 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, schematizarea, Orală
macroscopice şi 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate conversaţia;
microscopice 4.1; 4.2 biologice, a Planşă, manual, muljl;
asupra unor organe componentelor Frontal, individual
respiratorii sistemului respirator
Fiziolofia 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, schematizarea, Orală
sistemului 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate conversaţia;
respirator 4.1; 4.2 biologice, a Planşă, manual, muljl;
componentelor Frontal, individual
sistemului respirator
Igiena sistemului 1.1; 1.2; 2.1; Descrierea Explicaţia, conversaţia, dezbaterea; Orală
respirator 2.2; 3.1; 3.2; principalelor modalităţi Diverse materiale informative, planşă,
4.1; 4.2 de menţinere a igienei manual;
sistemului respirator şi Frontal, individual, pe grupe de elevi
enumerarea unor boli
ce pot apărea în urma
nerespectării acestora
Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; Orală
2.2; 3.1; 3.2;
4.1; 4.2
Sistemul excretor: 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, schematizarea, Orală
alcătuire, funcţii, 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate conversaţia;
structură 4.1; 4.2 biologice, a Planşă, manual, mulaj;
componentelor Frontal, individual
sistemului excretor
Fiziologia 1.1; 1.2; 2.1; Observarea pe mulaj, Observarea, explicaţia, schematizarea, Orală
sistemului excretor 2.2; 3.1; 3.2; planşă, preparate conversaţia;
4.1; 4.2 biologice, a Planşă, manual, mulaj;
componentelor Frontal, individual
sistemului excretor
Igiena sistemului 1.1; 1.2; 2.1; Descrierea Explicaţia, conversaţia, dezbaterea; Orală
excretor 2.2; 3.1; 3.2; principalelor modalităţi Diverse materiale informative
4.1; 4.2 de menţinere a igienei
sistemului excretor şi
enumerarea unor boli
ce pot apărea în urma
nerespectării acestora
Recapitulare - Orala
evaluare
Metabolismul- 1.1; 1.2; 2.1; Descrierea unor notiuni Observarea, explicaţia, schematizarea, Orală
notiuni generale 2.2; 3.1; 3.2; generale ale conversaţia;
4.1; 4.2 metabolismului Planşă, manual;
Frontal, individual
Şcoala cu clasele I-VIII Nedelea
Disciplina: Biologie
Profesor: Mrin Laura
Clasa: a VII-a/2 ore pe săptămână
Săptămâna: 31-35
Unitatea de învăţare: „Funcţia de reproducere”
Nr. ore alocate: 7
Planificare pe unitate de învăţare

Conţinuturi Obiective Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) de Procedurale; materiale; forme de
referinţă organizare
Sistemul 1.1; 1.2; Observarea pe mulaj, planşă, Observarea, explicaţia, Fişă de
reproducător 2.1; 3.1; sau preparate biologice a schematizarea, conversaţia; evaluare
feminin 4.2 componentelor sistemului Planşă, manual;
reproducător Frontal, individual
Sistemul 1.1; 1.2; Observarea pe mulaj, planşă, Observarea, explicaţia, Fişă de
reproducător 2.1; 3.1; sau preparate biologice a schematizarea, conversaţia; evaluare
masculin 4.2 componentelor sistemului Planşă, manual;
reproducător Frontal, individual
Celulele 1.1; 1.2; Observarea pe mulaj, planşă, Observarea, explicaţia, Fişă de
reproducătoare 2.1; 3.1; sau preparate biologice a schematizarea, conversaţia; evaluare
4.2 componentelor sistemului Planşă, manual;
reproducător Frontal, individual
Fecundaţia 1.1; 1.2; Observarea pe mulaj, planşă, Observarea, explicaţia, Fişă de
2.1; 3.1; sau preparate biologice a schematizarea, conversaţia; evaluare
4.2 componentelor sistemului Planşă, manual;
reproducător Frontal, individual
Dezvoltarea 1.1; 1.2; Observarea pe mulaj, planşă, Observarea, explicaţia, Fişă de
intrauterină şi 2.1; 3.1; sau preparate biologice a schematizarea, conversaţia; evaluare
naşterea 4.2 componentelor sistemului Planşă, manual;
reproducător Frontal, individual
Planificarea 1.1; 1.2; Observarea pe mulaj, planşă, Observarea, explicaţia, Fişă de
familială 2.1; 3.1; sau preparate biologice a schematizarea, conversaţia; evaluare
4.2 componentelor sistemului Planşă, manual;
reproducător Frontal, individual
Sexualitatea şi 1.1; 1.2; Observarea pe mulaj, planşă,
starea de sănătate 2.1; 3.1; sau preparate biologice a Observarea, explicaţia, Fişă de
4.2 componentelor sistemului schematizarea, conversaţia; evaluare
reproducător Planşă, manual;
Frontal, individual