Sunteți pe pagina 1din 11

E.6.

1 Să se construiască graficul funcției:


a) f (x)= x10−10 x

b) f (x)=10× cos [x−10]

c) f (x)=ⅇ−nx / √ 2 n+1
E.6.2 Să se prezinte grafic suprafața:
a) f (x , y )=sinn [x ]+ y n−1

b) f (x , y )=2 x2 +ny 3

c) f (x , y )=√ 2 n+nx + y n
E.6.3. Să se prezinte grafic curba dată prin ecuațiile parametrice:
a) x=nt−n/3 , y =3 n+t

b) x=nsint + 2, y=cost+ 3/n

c) x=n−t , y=nt 3 , z=cos 2 nt


E.6.4 Să se construiască liniile de nivel ale suprafeței:
a) f (x , y )=x 2+ y n

x cosy
b) f (x , y )=sin n + n
c) f (x , y )=n2 x + e2 y

E.6.5. Să se reprezinte grafic suprafața dată în coordonate sferice:


nu
a) p=cos[ 8 +1]
b) p=n−en (u−2)

c)p=arctgnv
E.6.6. Să se reprezinte grafic punctele ce verifică inecuația:
x2 y 2 z2
a) + − <5
n n+1 n+ 2

b) y + cos nz<0
c)ⅇ x +cos nz>0

E.6.7. La un concurs au participat două echipe a câte 5 participanți; să se confrunte


rezultatele din tabelul 26.
E.6.8. Să se construiască graficul funcției f (x)=ax 2−( b+n)x +c cu parametri a, b și c;
să se arate dependența funcției de parametrii a, b și c.
E.6.9. Să se descrie construcția graficului următoarei funcții