Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.

540/2002 privind casele de


ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic – Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:


“Art. 14 - Prin derogare de la prevederile art. 623 şi art. 625 din Legea nr.134/2010,
privind codul de procedură civilă, republicată, contractele de împrumut constituie titlu
executoriu, înfiinţarea popririlor fiind făcută de către creditor, fără a fi necesară
intervenţia executorului judecătoresc. În caz de neconformare a debitorului, creditorul
poate recurge la executarea silită în condiţiile Codului de procedură civilă”.