Sunteți pe pagina 1din 1

CNATDCU 2020-2024

Max 21 membri
Consiliu General Președinte CG/CNATDCU
3 Vicepreședinți CG/CNATDCU
5 Președinți paneluri
 12 membri

Panel 1 – Matematică Panel 2 – Panel 3 – Panel 4 – Panel 5 –


și științe ale naturii Științe inginerești Științe biomedicale Științe sociale Științe umaniste

11 membri 21 membri 11 membri 13 membri 13 membri


 Președinte P1  Președinte P2  Președinte P3  Președinte P4  Președinte P5
 Vicepreședinte P1  2 Vicepreședinți P2  2 Vicepreședinți P3  2 Vicepreședinți P4  2 Vicepreședinți P5
 5 Președinți comisii  13 Președinți comisii  5 Președinți comisii  5 Președinți comisii  7 Președinți comisii
 4 membri  5 membri  3 membri  5 membri  3 membri

Comisii de Comisii de Comisii de Comisii de Comisii de


specialitate arondate specialitate arondate specialitate arondate specialitate arondate specialitate arondate

Matematică Inginerie civilă și managementul Biologie și biochimie Științe juridice Filologie


Informatică lucrărilor de construcții Medicină Sociologie, științe Filosofie
Fizică Inginerie chimică Medicină veterinară administrative și științe ale Istorie si studii culturale
Chimie Inginerie electrică Medicina dentară comunicării Teologie
Științele pământului Inginerie energetică Farmacie Științe politice, studii de Arhitectura si urbanism
Inginerie electronică și telecomunicații securitate, științe militare, Arte vizuale
Inginerie geologică, inginerie geodezică, informații și ordine publică Artele spectacolului și muzică
mine, petrol și gaze Științe economice și
Inginerie aerospațială, a autovehiculelor administrarea afacerilor
și a transporturilor Psihologie, științe ale educației,
Ingineria resurselor vegetale și animale educație fizică și sport
Calculatoare, tehnologia informației și
ingineria sistemelor  Președinte comisie
Ingineria și managementul producției
Inginerie mecanică, mecatronică și  1 Vicepreședinte comisie
robotică, inginerie genistică și de  membri ai comisiei
armament
Ingineria mediului

Comisii de lucru Comisii de lucru Comisii de lucru Comisii de lucru Comisii de lucru