Sunteți pe pagina 1din 1

Programul automatizat de evidenţă cadastral-fiscală “Cadastru +”.

Programul automatizat de evidenţă


cadastral-fiscală “Cadastru +” este un program specializat, destinat funcţionarilor din domeniul bugetar (ingineri
cadastrali şi perceptori fiscali) în vederea automatizării evidenţei cadastral-fiscale şi asigură gestionarea
informației privind bunurile imobile ale persoanelor fizice, juridice şi gospodăriilor ţărăneşti, precum şi
impozitele, penalităţile calculate, plăţile efectuate, plățile restante.

Programul “Cadastru+” – program licenţiat, protejat prin drepturi de autor, în conformitate cu legislația
RM ce vizează activitatea cadastral-fiscală a instituţiilor bugetare (Codul fiscal nr. 1163 din 24.04.1997;
Hotărârea Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor
locale din cadrul primăriei.

Programul automatizat de evidență cadastral-fiscală “Cadastru +” permite:

1) stocarea, păstrarea şi utilizarea informațiilor aferente subiecților impozabili, terenurilor/imobilelor și


animalelor din posesie;

2) căutarea rapidă a informației după: Nume/Prenume – pentru persoane fizice / Denumire de firmă –
pentru persoane juridice, IDNP/ IDNO – proprietarilor, numărul cadastral – pentru terenuri/imobile;

3) calcularea automată a impozitelor, penalităților şi a soldurilor terenurilor, imobilelor, pășunilor și taxei


pentru amenajarea teritoriului (pentru gospodării țărănești);

4) evidența de schimbare a proprietarilor terenurilor și a imobilelor cu păstrarea informației cu privire la


documentul în baza căruia se efectuează transmiterea și proprietarii precedenți.

5) întocmirea și printarea avizelor de plată, rapoartelor: BIPF1, dării de seama lunare, fișei cadastral-
centralizatoare şi a altor forme necesare unei evidențe funciar-imobiliare din punct de vedere fiscal.