Sunteți pe pagina 1din 8

Ioan 20:24-31

1
Credința autentică nu se lasă
manipulată.
Să înțelegem natura îndoielii lui Toma.

Pentru Ioan, Toma nu este un personaj


negativ ci dimpotrivă unul exemplar, care
ajunge la CREDINȚĂ!

26 Aprilie 2020 Renew Restore Reform RENASTEREA Cluj


Îndoiala
Îndoiala ca rezultat al depărtării de Dumnezeu în urma deciziilor mărunte dar greșite. (vezi pilda
semănătorului Matei 13:1-23). Tot mai mulți ajung la îndoială ca rezultat al păcatului din viața personală și
nu datorită unei crize epistemologice...
Este îndoiala cauzată de neglijență în veghere.
Cea mai simplă definiție a păcatului – me first!

Îndoiala ca rezultat al cercetării (raționale) – specifică lui Toma în pasajul din Ioan 20
Toma este un evreu care crede în Dumnezeu și urmărea promisiunea mesianică.
Moartea lui Isus a creat îndoiala lui Toma.
Învierea era esențială pentru restaurarea credinței lui.
De aceea, Toma, nu vrea povești despre apariții ci dovezi la prima mână. În esență Toma vrea să apeleze la
cel mai înalt nivel de argumentare – ca și martor ocular.

Toma devine în peisajul lui Ioan cel mai important personaj pentru a ne arătă drumul corect spre
CREDINȚĂ!
Îndoiala lui Toma

Toma devine în peisajul lui Ioan cel mai important personaj pentru a ne arătă drumul corect spre
CREDINȚĂ!

Toma este un model pentru cei care promovează o credință bazată pe experiențe si emoții, fără să facă
efortul cercetării!

Toma, scoate în evidență o caracteristică importantă a CREDINȚEI autentice – a nu se lăsa manipulat!


2
Credința autentică se exprimă în
închinare.
Să înțelegem natura CREDINȚEI lui Toma.
”Domnul meu și Dumnezeul meu”
Ferice de cei ce […] au crezut!

26 Aprilie 2020 Renew Restore Reform RENASTEREA Cluj


Testul credinței autentice este ÎNCHINAREA

1. Obiectul credinței este Hristos MESIA (v.28 &31)


• Declarația lui Toma este în conformitate cu scopul Evangheliei lui Ioan. (v.31) ”...să credeți că Isus
este Hristosul!”
• De ce răspunsul lui Toma în urma cercetării personale este: Domnul meu și Dumnezeul meu ?
(Puteau fi multe alte replici). Răspunsul lui Toma dezvăluie dilema lui Toma – dacă Isus este
Hristosul (Mesia)
• Motivul crucificării lui Isus – a pretins ca este HRISTOSUL! Toma recunoaște acest adevăr.

2. Afirmația lui Toma este acceptată de Hristos.


• Hristos nu-l corectează pe Toma pentru declarația făcută!
• Hristos fericește pe toți cei ce vor CREDE acest lucru.

3. Închinarea lui Toma este exemplul răspunsului corect, odată descoperită identitatea lui Hristos!
Ferice de cei
ce nu au văzut versus cei ce nu văd...

3
(v.29-31)
Credința pe baza cercetării personale la prima mână
ca și martor ocular
VERSUS
Credința pe baza cercetării mărturiilor primei
generații, a martorilor oculari.
Toma vrea sa fie din prima generație, nu din a doua!

26 Aprilie 2020 Renew Restore Reform RENASTEREA Cluj


Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut!

• Versetul 29 se citește în contextul versetelor 30-31.


• Isus nu promovează credulitatea!
• Toți ucenicii au crezut în urma întâlnirii directe cu Hristosul înviat. (v.20 Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat
mânile și coasta Sa. Ucenicii s'au bucurat, cînd au văzut pe Domnul.) ...aceasta s-a întâmplat cu 8 zile înainte de
experiența lui Toma.
• Toma este invitat să creadă pe baza MĂRTURIILOR prietenilor lui. Toma vrea să fie din rândul martorilor
oculari.
• Isus fericește nu naivitatea ci acceptarea mărturiilor sau dovezilor fără a fi martor ocular.
Ioan 17:20 ”Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor...”
1 Ioan 1:1-3 ”Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu
mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieții... Deci ce am văzut, am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca să
aveți părtășie cu noi, cu tatăl și cu Fiul...
Nu doar Toma ci și ceilalți ucenici au fost mustrați de Isus pentru același motiv. ”În sfârșit, S'a arătat celor
unsprezece, cînd ședeau la masă; și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu
crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat. Marcu 16:14