Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul nr.

14: Modelarea machetei elementelor de agregare la confecţionarea punţilor metalice întreg


turnate.
Data 08.04.2020
ABILITĂŢI SPECIFICE
 Caracterizarea particularităţilor confecţionării modelului.
 Descrierea principiilor de modelare a machetei elementelor de suport şi corpului de punte.
 Recunoaşterea varietăţilor corpului de punte în raport cu apofiza alveolară:
- în formă de şa,semişa
- tangent linear
- punctiform
- suspendat
 Modelarea dirijată şi nedirijată
 Principiile de modelare a machetei corpului de punte.
Resurse educaţionale:
• lecţia ştiinţifică
• ghidul lecţiilor practice;
• utilaje şi aparataje: set de instrumente (colbă, vacum-malaxor, simulatoare, Crampon, instrumente de modelat,
pietre de carborund, instrumente abrazive,sursă de căldură)
• set materiale (ghips, ceară de modelat, spirt,aur,metal, tije din ceara,solutii chimice,materiale
termorezistente,nisip de cuart, emplastru)
• utilaj tehnico – dentar: spatula electrica,soclator ,spirtiera electrica/ simpla,chibrite /
bricheta,clame,chiuveta,aparat de sudat,aragaz.
 ACTUALITATEA TEMEI

Modelarea machetei elementelor de agregare la confecționarea punților metalice


întreg turnate.

ETAPELE ACTIVITĂŢII INDEPENDENTE

Reactualizarea cunoştinţelor:
1 Enumerati tipurile de ceara.
2 Desctieti tehnica modelarii prin tehnica aplicarii pastelor si cremelor
3 Explicati tehnica racirii progresive

Algoritmul activităţii
Etapa practică Efectuarea
1 Modelarea dirijata si Iniţial se plastifică un bloc de formă paralelipidică de ceară
nederijata albastră fabricată în acest scop si se asează în spaţiul edentat.
Blocul de ceară este presat manual, încît să prezinte adaptări
intime la relieful spaţiului edentat extinzîndu se pînă la linia ce
marchează coletul dinţilor lipsă si la suprafeţele proximale ale
elementelor de agregare.Peste blocul de ceară plastificat se
presează dinţii antagonisti în ocluzia centrică prin aducerea
ramurilor ocluzorului în poziţia de cuplare. Astfel, pe suprafaţa
ocluzală a blocului din ceară din spaţiul edentat rămîn
imprimările suprafeţelor ocluzale ale dinţilor antagonisti. După
aceste imprimări cu spatula de modelat sau cu bisturiul se
schiţează prin linii dimensiunile suprafeţelor
ocluzale,vestibulare si orale ale dinţilor lipsă în sens mezio-
distal, marcînd astfel mărimea dinţilor ce vor fi modelaţi.
1.Descrieti tehnicile moderne de modelare a dintilor.
Programele CAD/CAM oferă o paletă largă de posibilităţi de reconstrucţie protetică,
operatorul alegând-o pe cea mai apropiată cazului, şi realizând apoi modificări ale designului
iniţial până la obţinerea unor profile corespunzătoare datelor oferite de câmpul protetic.
2.Enumerati tenhnicile de confectionare a coroanelor cu grosime dirijata si nedirijata
Coroane cu grosime dirijata Coroane cu grosime nedirijata

1. Tehnici ce utilizează elemente 1. Tehnica răcirii gradate


prefabricate (sunt produse din ceară sau din 2. Tehnica prin picurare
mase termoplastice, seturi de machete, 3. Tehnica de obţinere a capei prin
caracterizate de forme şi dimensiuni variate) ambutisarea unui disc din material plastic
2. Tehnica ce utilizează folia de ceară (.Fabricile producătoare de materiale dentare
calibrată (Din folia de ceară calibrată de 0,30 comercializează o trusă compusă din : discuri
mm se secţionează o bandă dreptunghiulară, de material plastic de 0,15-0.20mm grosime,
care este înfăşurată în jurul bontului. o pensă specială şi o chiuvetă dintr-un
Extremităţile sunt lipite, formându-se un material siliconic)
cilindru (în tehnica dentară cilindrul poartă 4. Tehnica de obţinere a machetei prin
numele de inel). La nivelul zonei cervicale, adiţie după concepţia şcolii gnatologice
inelul este adaptat intim la bont, prin modelare (După această concepţie, relieful feţei
şi prin picurare de ceară.) ocluzale este cuspidat în funcție de rapoartele
3. Tehnica ce utilizează un model duplicat ocluzale statice dar și dinamice, oferind un
din masă de ambalat. (Coroanele obţinute maximum de confort și eficienţă în
după această tehnică sunt foarte precise masticaţie.)
(adaptate cervical şi ocluzal) deoarece macheta
nu mai este îndepărtată de pe model pentru
ambalare, operaţie ce reprezintă un factor de
risc, fiindcă poate fi însoţită, de multe ori, de
deformarea acesteia. Primele două tehnici sunt
frecvent utilizate fiind expeditive)

CONŢINUTUL INFORMATIV
La modelarea unui corp de punte suspendat, macheta este detasată cu atenţie dintre elementele de
agregare si de pe suprafaţa mucozală se secţionează un strat de ceară de 1-3 mm în raport de forma si
topografia bresei. După această operaţiune macheta este repoziţionată între elementele de agregare, iar
pe suprafaţa orală se modelează prelungiri sub formă de aripioare plasate pe suprafeţele corespunzătoar
ale microprotezelor. Aripioarele au scopul mărirei suprafeţelor de lipire între corp si microproteze si
sunt situate în treimea medie a suprafeţelor orale pentru a nu irita parodontul marginal al dinţilor -
stîlpi, precum si pentru a nu modifica ocluzia.

CONCLUZII La aceasta lucrarea practică am studiat modelarea machetei elementelor de


agregare la confecționarea punților metalice întreg turnate. Am studiat tehnicile de
confecționarea a coroanelor cu grosime dirijată și nedirijată.