Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

RAPORT DE PRACTICĂ
BCR – Sucursala Beiuș

Student: Profesor coordonator:


Vidican David – Gabriel Dan Ioan Morar
Anul: II Tutore de practică:
Specializare: Finanțe și Bănci Dorina Mărioara Dringo
Forma de învățământ: ID Responsabil Unitate, BCR Sucursala Beiuș
Cuprins

1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI GAZDĂ – pag. 2

2. STRUCURA ȘI MODUL DE ORGANIZARE – pag.2


2.1 BCR Banca pentru Locuințe – pag. 2
2.2 BCR Pensii – pag. 2
2.3 BCR Leasing S.A. – pag. 3
2.3.1 BCR LEASING IFN S.A. – pag. 3
2.4 Linii de business – pag. 3
2.5 Conducerea – pag. 3
2.6 George – pag. 3

3. OPERAȚIUNILE BANCARE – pag. 4


3.1 Segmentarea clienților – pag. 4
3.2 Etapele de cunoaștere a clienților – pag. 5
3.3 Clasele de risc – pag. 6
3.4 Proceduri KYC pe baza clasei de risc – pag. 8

4. PACHETELE DE CONTURI ȘI ALTE PRODUSE – pag. 9


4.1 Pachetul de cont current pentru pentru persoane fizice (lei și valută) – pag. 9
4.2 Carduri de debit pentru Persoane Fizice – pag. 10
4.3 Servicii Digitale – pag. 10
4.4 Standing Order – pag. 10
4.5 Direct Debit – pag. 10
4.6 Principalele Pachete de Cont Curent în lei – pag. 10
4.7 Produse de Economisire – pag. 11

5.CREDITAREA – pag. 12
5.1 Credit pentru nevoi personale – pag. 12
5.2 Descoperire de Cont Standard – pag. 12
5.3 Card de Credit – pag. 13
5.4 Credit ipotecar în lei - Prima casă BCR – pag. 13

1
1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI GAZDĂ

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup
financiar din România, incluzând operațiunile de bancă universală (retail, corporate &
investment banking, trezorerie și piețe de capital), precum și societățile de profil de pe piața
leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuințe.

BCR oferă gama completă de produse și servicii financiare prin intermediul unei rețele de 22
de centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor și 513 de unități retail localizate
în majoritatea orașelor din întreaga țară cu peste 10.000 de locuitori.

BCR este banca nr.1 din România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR având la
dispoziție cea mai mare rețea națională de ATM - peste 2.000 de bancomate și POS - 15.200
de terminale pentru plată cu cardul la comercianți, precum și servicii complete de Internet
banking, Mobile Banking, Phone-banking și E-commerce.

2. STRUCURA ȘI MODUL DE ORGANIZARE


BCR face parte din Grupul BCR care mai include și BCR Banca pentru Locuințe, BCR
Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., BCR Leasing și BCR
Chișinău.

2.1 BCR Banca pentru Locuințe (BCR BpL) este subsidiara grupului BCR
specializată în economisirea și creditarea domeniului locativ în sistem colectiv, care a fost
lansată în iulie 20081. În anul 2009 a încheiat 134.000 de contracte, în valoare de 3,5 miliarde
lei2. BCR BpL este liderul necontestat al pieței în ceea ce privește activele totale (peste 50%)
și noile contracte (peste 75%).

2.2 BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost
înființată în luna iunie 2007, cu un capital social inițial de 50.000.000 RON. BCR PENSII a
avut o activitate extrem de dinamică pe piața pensiilor private din România ce a determinat
consolidarea poziției companiei pe piață. În 2009, BCR PENSII a finalizat preluarea Fondului
de Pensii Administrat Privat Omniforte de pe piața pensiilor obligatorii, și tot în 2009 a intrat
pe piața pensiilor facultative prin preluarea Fondului de Pensii Facultative BCR PRUDENT,
iar la începutul anului 2010 a finalizat preluarea fondurilor de pensii obligatorii Prima Pensie
și OTP. BCR deține 99,99% din acțiunile BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor
de Pensii Private S.A.

1
https://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/90194/Profitul-net-al-BCR-scadere-de-19-5-in-primul-
semestru.html , “Profitul net al BCR, scadere de 19,5% in primul semestru”, 2 August 2010, wall-street.ro,
accesat la 1 iunie 2019.
2
http://www.money.ro/banci/bcr-banca-pentru-locuinte-a-incheiat-anul-trecut-cu-134-000-de-contracte-in-
valoare-de-3-5-mld-lei.html , “BCR Banca pentru Locuințe a încheiat anul trecut cu 134.000 de contracte, în
valoare de 3,5 mld. lei”, 18 Mar 2010, money.ro, accesat la 1 iunie 2019.

2
2.3 BCR Leasing S.A. s-a înființat în martie 2001, ca o completare a ofertei de finanțare a
Grupului Banca Comercială Română destinată persoanelor fizice, persoanelor juridice și
persoanelor fizice autorizate, pentru achiziționarea bunurilor de folosință îndelungată.

2.3.1 BCR LEASING IFN S.A. oferă servicii de leasing financiar intern pentru
achiziționarea de bunuri de folosință îndelungată, respectiv: leasing pentru achiziționarea de
autovehicule, flote, echipamente și utilaje industriale, aparatură medicală, software și
echipamente I.T. etc., precum și leasing pentru imobile cu destinație industrială sau
comercială. BCR Leasing este controlată în proporție de 89,03% de BCR, în timp ce
Financiara SA deține 10% din capital, iar restul de 0,97% este deținut de către persoane fizice.

2.4 Linii de business


Pentru persoane fizice, BCR oferă următoarele servicii: cont curent, produse de econimisire,
credite garantate și negarantate, internet și phone banking, „Primește pensia în cont curent”,
direct debit, standing order, plăți prin mandat, cecuri de călătorie, SEIF BCR - casete de valori
și saci sigilați, transferuri de sume în valută.

Pentru companii și organizații, BCR oferă finanțare și co-finanțare pentru infrastructură,


pentru programele de finanțare internațională: PHARE/SAPARD/EBRD/EU, credite pentru
IMM-uri, finanțarea comerțului, factoring, cash management pentru companii mari, soluții de
e-payment (taxe locale, transfer bancar, multi-cash).

2.5 Conducerea
Cel mai înalt organism de guvernanță în BCR este Consiliul de Supraveghere, iar Președintele
acestuia nu deține o funcție executivă în BCR. Conducerea BCR este organizată pe două
niveluri: conducerea executivă – Comitetul Executiv, format din 5 membri executivi și nivelul
de supraveghere – Consiliul de Supraveghere, format din 7 membri, în totalitate ne-executivi
(adică neimplicați în adoptarea deciziilor curente – executive – ale companiei).

Comitetul Executiv raportează Consiliului de Supraveghere și îl informează periodic asupra


deciziilor luate în exercitarea atribuțiilor. Strategia băncii, inclusiv strategia de
responsabilitate socială, este aprobată de Consiliul de Supraveghere la propunerea
Comitetului Executiv.

2.6 George
George este platforma digitală de banking dezvoltată de Erste Group pentru utilizatori pan-
europeni, disponibilă pentru clienții BCR începand cu luna octombrie 2018. Sistemul este
accesibil de pe PC, tabletă sau telefon. Pentru utilizarea platformei George este necesar un
cont deschis la BCR.

George a fost pentru prima oară introdus la începutul anului 2015, pe piața din Austria,
extinzându-se în Republica Cehă și în Slovacia în 2017, respectiv 2018. La începutul anului
2018 George avea deja aproximativ 1.5 milioane de utilizatori în Austria. Erste Group
dorește să introducă până în 2020 platforma de banking în toate cele șapte piețe pe care este
3
prezent grupul bancar (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croația și
Serbia). George va fi astfel disponibil tuturor celor peste 16 milioane de clienți, fiind aliniat la
reglementările privind directiva serviciilor de plată PSD 2, prin care se instituie conceptul de
open banking. Acesta va putea deveni primul agregator financiar din Europa Centrală și de
Est3.

3. OPERAȚIUNILE BANCARE
Pentru a putea oferi o prezentare detaliată a operațiunilor bancare, este necesar să înțelegem
procesele ce au loc de la intrarea clientului în bancă și până la ieșire deoarece în ziua de azi,
toate sucursalele BCR sunt amenajate după o anumită structură considerată –standard de
funcționare– iar unul dintre primele aspecte ce primează în determinarea acestei structuri este
segmentarea clientelară4. În urma acestui proces, banca va putea procesa datele clientului și
acorda pachetele/serviciile necesare într-un timp eficient, acesta fiind unul dintre factorii cei
mai importanți în cadrul relației bancă-client.

3.1 Segmentarea clienților


Segmentarea clienților este procesul prin care banca identifică tipul de client cu care au de-a
face, împărțindu-i atât în persoane fizice sau juridice, cât și după nivelul de venit, și mai ales
gradul de risc. Astfel, se pot distinge mai multe grupe de clienți:
- Persoane fizice;
- Persoane juridice (societăți comerciale, grupuri de interes economic, regii autonome,
companii naționale, etc.);
- Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
- Entități a căror înființare și funcție este reglementată de dispoziții legale speciale
(forme de organiare a profesiilor de: avocet, notar public, executor judecătoresc,
contabili, medici, etc.);
- Profesii liberale;
- Instituții financiare;
- Instituții financiare nebancare;
- Entități fără persoană juridică (sucursale, reprezentanțe a unor societăți);
- Orice persoană sau entitate care utilizează un serviciu sau produs oferit de bancă,
indiferent dacă operațiunea implică sau nu deschiderea unui cont.

Din aceste grupe de clienți, banca va distinge în mod inițial trei categorii care sunt distinse în
funcție de resursele monetare la care aceștia pot avea acces, precum și sursele de venit.

3
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/bcr-lanseaza-oficial-saptamana-viitoare-platforma-digitala-
disponibila-clienti-facut-pana-acum-campanie-teasing-george-isi-trimite-salutari-reciproce-instagram-youtube-
uber-bmw-samsung-pegas-18584005, “BCR lansează oficial săptămâna viitoare noua platformă digitală, deja
disponibilă pentru clienți, dar pentru care a făcut până acum doar campanie de teasing.”, 18 Octombrie 2018,
profit.ro, accesat la 1 Iunie 2019.
4
“Smart Campus BCR – Soluții de Tranzacționare și Economisire”, Direcția Resurse Umane – Departamentul
Resurse Umane Retail, pag. 4.

4
Categoria Private Banking
Aici avem toți clienții băncii unde resursele monetare la care au acces sunt încadrate la peste
200.000 de Euro. Pentru a se regăsi aici, clienții trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre
următoarele condiții:
- Venit lunar de peste 10.000 Euro;
- Clienți cu statut VIP;
- Membrii de familie ai clienților din Categoria Private Banking.

Categoria Mass Afluent


Aici avem toți clienții băncii unde resursele monetare la care au acces sunt încadrate între
40.000 – 200.000 de Euro. Pentru a se regăsi aici, clienții trebuie să îndeplinească cel puțin
una dintre următoarele condiții:
- Venit lunar de peste între 1.500 – 10.000 Euro (zona București);
- Venit lunar de peste între 1.250 – 10.000 Euro (restul țării);
- Clienți cu profesii liberale afiliate unei camere/asociații la nivel național (medici,
notari, etc.);
- Clienți cu notorietate pe plan local sau care dețin active semnificative.

Categoria Mass Market


Aici avem toți clienții băncii unde resursele monetare la care au acces sunt încadrate la maxim
40.000 de Euro. Pentru a se regăsi aici, clienții trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre
următoarele condiții:
- Venit lunar de până în 1.500 de Euro (zona București);
- Venit lunar de până în 1.250 de Euro (restul țării).

3.2 Etapele de cunoaștere a clienților


Până la a putea aplica o categorie asupra unui client, primul proces la care acesta este supus
este cunoașterea clientului care implică identificarea acestuia, a nevoilor și intențiilor ce le
are în cadrul relației sale cu banca. Cunoașterea este necesară pentru aplicarea cadrului
legislativ pentru prevenirea activităților de spălare a banilor și/sau finanțare a actelor de
terorism în cadrul BCR, diminuarea riscului de spălare a banilor prin aplicarea standardelor și
regulilor de cunoaștere a clientelei și implementarea unor mecanisme și măsuri de prevenire a
operațiunilor suspecte, iniclusiv modalități de punere în aplicare a sancțiunilor de blocare a
fondurilor.

Procesul de cunoaștere a clienților are următoarele etape:

- Cunoașterea identității clientului și a beneficiarului;


- Cunoașterea corespunzătoare a naturii relației de afaceri dintre bancă și client, și a
profilului tranzacțional pentru evaluarea gradului de risc, prin aplicarea măsurilor de
identificare;
- Actualizarea și verificarea periodică a informațiilor și documentelor clientului;
- Colectarea informațiilor despre client în sistemele băncii;
- Aplicarea măsurilor de identificare pe baza unei abordări în funcție de risc;

5
- Acordarea de produse și servicii în funcție de gradul de risc.

3.3 Clasele de risc


Clasele de risc reprezintă o clasificare a clienților în funcție de mai multe criterii, pentru a
putea vedea nivelul de acceptare pe care banca este nu doar dispusă ci și obligată să îl acorde
clientului, în funcție de încadrare. După ce este identificată clasa de risc, următorul pas este
aplicare unui set de măsuri de identificare ce diferă în funcție de clasă, putându-se distinge
unele diferențe.

CLASA DE RISC MĂSURI DE IDENTIFICARE


Nivel de risc inacceptabil Nu se acceptă
Nivel de risc înalt* Măsuri Suplimentare
Nivel de risc normal Măsuri Standard
Nivel de risc scăzut Măsuri Simplificate
*Pentru inițierea/continuarea relațiilor în cazul clienților cu risc înalt se va solicita
obligatoriu avizul Direcției de Conformitate via e-mail la bcr.aml@bcr.ro și aprobarea via
e-mail de la:
- Directorul Zonal pentru persoane fizice
- Directorul Executiv al liniei de business proprietară a clientului pentru persoane judiciare
- Șef Departament Private Banking sau Coordonator Private Banking pentru clienții tip
private banking

Clienții inacceptabili:
Această categorie este formată din clienții care au cel puțin un produs/serviciu bancar deschis
și care pe cursul relației de afaceri cu banca se regăsesc într-una din următoarele situații:
a. Persoane/entități aflate pe lista de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene,
Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sau autorităților americane (OFAC),
persoane/entități desemnate care sunt sau au fost sub incidența sancțiunilor
internaționale de blocare a fondurilor sau persoane/entități care efectuează operațiuni
în care sunt implicate bunuri în sensul legislației privind sancțiunile internaționale de
blocare a fondurilor.
b. Persoane/entități împotriva cărora au fost pronunțate sentințe de condamnare privind
spălarea de bani, finanțarea terorismului, trafic de droguri, corupție, detunare de
fonduri.
c. Persoane/entități cu rezidență în tări cu risc inacceptabil din punct de vedere
AML/KYC/CFT (Anti Money Laundering / Know Your Customer / Combatting the
Financing of Terrorism)
d. Au un punctaj >=50 conform Formularului de acceptare/actualizare a clientului.
e. Alte situații.

Clienții cu grad de risc înalt (CRI):


Această categorie este formată din clienții care au cel puțin un produs/serviciu bancar deschis
și care pe cursul relației de afaceri cu banca se regăsesc într-una din următoarele situații:

6
a. Persoane expuse politic rezidente sau nerezidente (conform cerințelor Grupului Erste,
clienții care întrunesc acest criteriu vor rămâne mereu în risc înalt pe tot parcursul
relației de afaceri – principiul “once a PEP always a PEP”).
b. Persoane/entități menționate în solicitările de informații de la autorități (Parchet,
DNA, etc.) pentru care banca ia la cunoștință faptul că sunt cercetate sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 sau alte infracțiuni conexe
(constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, etc).
c. Clienți pentru care inițierea relației de afaceri se realizează de la distanță, prin
intermediari.
d. Persoane/entități cu rezidența/sediul în tări cu risc înalt, inclusiv companii offshore.
e. Entități care au acționari direcți/indirecți entități rezidente în țări offshore.
f. Persoane care se identifică cu documente ce atestă statutul de refugiat.
g. Persoane/entități al căror beneficiar real este încadrat în categoria de risc înalt.
h. Entități cu obiect de activitate ce prezintă risc ridicat de spălare de bani (conform
Listei de obiecte de activitate considerate risc ridicat).
i. Clienți pentru care banca a întocmit un Raport de Transacții Suspecte (RTS).
j. Clienți care fac obiectul solicitărilor de date și informații de la ONPCSB.
k. Clienți persoane juridice care au emise acțiuni la purtător sau clienți persoane juridice
care au acționari direcți/inidirecți care au acțiuni emise la purtător.
l. Clienți entități legale nerezidente înființate sub forma de trust sau clienți persoane
juridice care au acționari direcți/indirecți entități legale nerezidente înființate sub
forma de trust.
m. Au un punctacj cuprins între 11-49 conform Formularului de acceptare/actualizare a
clientului.
n. Organizații non-profit.
o. Persoane private banking.

Clienții cu grad de risc normal (CRN):


Această categorie este formată din clienții care au cel puțin un produs/serviciu bancar deschis
și care pe cursul relației de afaceri cu banca se regăsesc într-una din următoarele situații:
a. Țara de rezidență/sediul social se regăsește în lista țărilor cu risc scăzut sau norma.
b. Au un punctaj <10 conform Formularului de acceptare/actualizare a clientului.
c. Nu fac parte din celelalte clase de risc prezentate în Politica

Clienții cu grad de risc scăzut (CRS):


Această categorie este formată din clienții care au cel puțin un produs/serviciu bancar deschis
și care pe cursul relației de afaceri cu banca se regăsesc într-una din următoarele situații:
a. Autorități/instituții publice centrale/locale.
b. Societăți ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată în unul sau mai multe state membre și societăți listate pe o piață din state
terțe și care sunt supuse unor cerințe de raportare și transparență echivalente cu
legislația comunitară.
c. Fonduri de pensii.
d. Beneficiari reali ai tranzacțiilor derulate prin conturile colective administrate de notari
și alte persoane care exercită profesii juridice liberale din state membre sau din state
terțe care impun cerințe similare cu cele prevazute de legislația României în domeniul
prevenirii și sancționării spălării banilor și instituirea măsurilor de prevenire și
combatere a finanțării actelor de terorism și supraveghează corespunzător aplicarea
acestora, cu condiția ca, la cerere, administratorii respectivelor conturi colective să
furnizeze depozitarilor conturilor informații privind identitatea beneficiarilor reali.

7
3.4 Proceduri KYC pe baza clasei de risc
În funcție de clasa de risc la care clientul se încadrează, diferite măsuri KYC (Know Your
Customer) vor fi aplicate, acestea fiind una din următoarele:

Măsuri simplificate de cunoaștere a clienților


Măsuri simplificate de cunoaștere a clienților aplicate în următoarele situații:
- Clienți care nu solicită achiziționarea unui produs sau serviciu din oferta Băncii (non-
clienți) și solicită efectuarea următoarelor operațiuni:
 Operațiuni ocazionale cu numerar, a căror valoare se situează sub limita a 15.000
de Euro în echivalent (ex. transferuri rapide de fonduri – MoneyGram, schimburi
valutare, depuneri ale terților în contul clienților).
 Operațiuni ocazionale cu numerar cu risc minim (plata facturilor/alte plăți către
persoanele juridice cu care banca are încheiate protocoale în acest sens).
- Instituții publice care utilizează serviciile băncii doar pentru plata salariilor.
- La identificarea persoanelor care nu au niciun produs sau serviciu bancar deschis si nici
nu efectuează vreo tranzacție în nume propriu, dar care, din rațiuni de contaminare a
riscului titularului de cont, au în sistem alocat un CIC și un grad de risc – indiferent de
nivelul acestuia.

Măsuri standard de cunoaștere a clienților


Măsurile standard de cunoaștere a clienților aplicate sunt aplicate clienților cu grad de risc
normal (CRN), care au cel puțin un produs sau serviciu activ, și în următoarele situații:
- La stabilirea relației de afaceri.
- Clienților potențiali cărora le-au fost aplicate măsuri de identificare minimă și care doresc
achiziționarea unui produs/serviciu din oferta băncii.
- La efectuarea tranzacțiilor ocazionale a căror valoare minimă reprezintă echivalentul a
15.000 de Euro.
- Când există suspiciuni că operațiunea în cauză are ca scop spălarea banilor sau finanțarea
actelor de terorism, indiferent de incidența prevederilor derogatorii de la obligația de a
aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei în prezenta Politică și de valoarea
operațiunii.
- Dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinența informațiilor de identificare deja
deținute de client.
- În situațiile în care sunt suspiciuni că mai multe operațiuni, a căror valoare se situează sub
limita de 15.000 de Euro în echivalent, au o legătură între ele și fac parte dintr-o singură
tranzacție care a fost astfel divizată în scopul evitării cerințelor de identificare.

Măsuri suplimentare de cunoaștere a clienților


- Clienții care întrunesc criteriul de risc înalt la inițierea sau pe parcursul relației de afaceriș
- Clienții ocazionali care au rezidența în țări cu risc înalt sau care solicită tranzacții
ocazionale și servicii de transfer de bani în valoare de cel puțin 15.000 de Euro în
echivalent.
- Clienții Private Banking.
- Clienții pentru care inițierea relației de afaceri se efectuează de la distanță prin
intermediari.
- Clienți Persoane Expuse Politic (PEP).
- Conturi Escrow.
- Companii offshore.

8
- Tranzacții ale clienților care acționează în domeniul industriei de armament și a muniției
sau a energiei nucleare.
- Tranzacții în/din țări cu risc înalt, care nu sunt reglementate corespunzător în ceea ce
privește Cerințele de Recunoaștere a clientelei și prevenirii spălării banilor sau sunt
supuse sancțiunilor internaționale impuse de UE, OFAC, UN.
- Tranzacții în/din țări cu risc înalt, care nu sunt reglementate corespunzător în ceea ce
privește Cerințele de Recunoaștere a clientelei și prevenirii spălării banilor sau sunt
supuse sancțiunilor internaționale, la inițierea relației de afaceri cât și pe parcursul relației
de afaceri.

4. PACHETELE DE CONTURI ȘI ALTE PRODUSE


Oferta actuală a BCR cuprinde două seturi de pachete oferite fie pentru persoanele fizice fie
pentru persoanele juridice și sunt clasificate astfel:

4.1 Pachetul de cont current pentru pentru persoane fizice (lei și valută)
Contul Curent este considerat a fi un produs bancar fundamental, unde aproape toate
produsele și serviciile din ofertă funcționează prin intermediul contului curent. Contul curent
este bifuncțional datorită faptului că evidențiază disponibilitățile clientului, în valuta
contului, și operațiunile de încasări și plăți înregistrate în acesta.

Pachetul de Cont Curent BCR în lei este destinat clienților minori sau majori. Acesta are
componentele obligatorii: cont curent în lei + card de debit MasterCard Standard/Instant.
În cazul în care clientul se încadrează în segmentul de peste 26 de ani, la acest pachet poate fi
atașat cardul MasterCard City Card, care vine cu avantajele aferente.

Pachetul de Cont Curent BCR în lei permite atasarea de alte produse/servicii la costurile
standard conform tarifului de comisionare:
 Serviciile 24 Banking
 Standing Order / Direct Debit
 BCR Alert / BCR Alert Plus
 Transmitere lunară extras de cont prin poștă
Operațiunile derulate prin cont se comisionează conform tarifului standard de comisioane
BCR, având un comision de administrare lunară de 0 lei.

La deschiderea / închiderea pachetului de cont curent standard în lei / valută între banca și
clientul titular se încheie:
 Contract de pachet sau Act adițional de pachet – se achiziționează din “Lista
Sarcini” și se urmează pașii de arhivare electronică.
 Formular de operațiuni ghișeu – pentru închiderea pachetului pentru clienții PF.

Titularul de cont poate desemna unul sau mai mulți împuterniciți cu drepturi nelimitate.
Această calitate este valabilă pe timpul vieții / existenței Titularului de cont și a persoanei
împuternicite, sau până la revocarea acesteia de către Titular.

Operațiunile ce pot fi efectuate prin intermediul sau în legătură cu contul curent /


pachetul de cont curent includ:
- Deschiderea/închiderea contului.
- Încasări și plăți în numerar și/sau virament în/din contul curent, inclusiv a sumelor
aferente acestor produse: certificate de depozit cu discount/parolă, depozite, etc.

9
- Operațiuni cu produse de trezorerie.
- Alte tipuri de operațiuni dispuse de terți sau de către bancă.

4.2 Carduri de debit pentru Persoane Fizice


Tipuri de Carduri de Debit destinate persoanelor fizice:
- MasterCard standard și MasterCard Instant
- Visa Electron (Doar în Pachetul Comod BCR)
- Visa Electron Design/Calatorii/Universitate (exclusiv pentru Pachetul pentru tineri 18-26
ani)
- BCR MasterCard City Card – card instant, contactless, atașat în Pachetul pentru tineri și în
Pachetul Cont Curent BCR (vârsta peste 26 ani)
- Visa Electron Bufniță cu/fără limită
- Visa Clasic în EUR/USD
- Zâmbet BCR (MasterCard)
- MasterCard Gold
- Carduri Premium: EPB Visa Platinum și EPB Visa Infinite

4.3 Servicii Digitale


Modalitatea simplă și rapidă de obținere a informațiilor personalizate despre conturile deținute
la BCR și de efectuare a operațiunilor bancare de la distanță prin intermediul canalelor
digitale – calculator, telefon conectat la internet.

Click 24 Banking BCR (Internet Banking) – permite clienților BCR obținerea de informații
personalizate despre conturile proprii și efectuarea de operațiuni bancare prin internet.

Touch 24 Banking BCR (Mobile Banking) – serviciul de mobile banking disponibil pentru
telefoanele tip smartphone cu sistem de operare iOS sau Android.

Alo 24 Banking (instrucțiuni prin telefon) – permite clienților BCR obținerea de informații
personalizate despre conturile proprii și efectuarea de operațiuni bancare prin intermediul
telefonului, respectiv prin intermediul unui angajat Call Center.

4.4 Standing Order


Standing Order sau decontarea prin ordine de plată programată (OPP) reprezintă modalitatea
de plată prin care banca plătitorului execută ordine de plată la date fixe și sume fixate în
prealabil sau dependente de sold, în baza contractului încheiat cu plătitorul. Clienții acestui tip
de produs pot fi persoanele fizice, persoanele fizice autorizate și persoanele juridice.

4.5 Direct Debit


Direct Debit este modalitatea simplă și directă prin care clientul mandatează banca să
efectueze în numele său, în limita disponibilului din cont, diferite plăți fără a fi nevoie
prezența la bancă a plătitorului. Această modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă
de către plătitor a fiecărei intrucțiuni de acest tip. Clienții acestui tip de produs pot fi
persoanele fizice, persoanele fizice autorizate și persoanele juridice în calitate de plătitori, sau
persoanele juridice în calitate de beneficiari.

4.6 Principalele Pachete de Cont Curent în lei


ClasiCont BCR și TotalCont BCR
Aceste pachete poti fi considerate drept produsul standard sau de bază prezent în gama de
oferte BCR, iar diferențele dintre cele două pot fi enumerate ca fiind:

10
- ClasiCont BCR oferă gratuitate pentru retragerea de numerar și consultarea soldului prin
intermediul cardurilor de debit aferente tipului de pachet la orice ATM, APT sau MFM
BCR.
- Emiterea gratuită a cardului de dabit cu acces imediate la sumele din contul curent.
- Includerea gratuită a eToken-ului, pe baza căruia pot fi folosite serviciile digitale unde se
pot efectua aproape toate operațiunile de tip ghișeu.
- Gratuitate în cadrul plăților intrabancare, sau a facturilor.
- Prin încasarea salariului/alocației/indemnizației prin acest cont, se beneficiază gratuit de
alerta de salariu.
TotalCont BCR oferă toate beneficiile regăsite in ClasiCont BCR, cu următoarele diferențe:
- Cardul premium MasterCard Gold cu acceptare globală, având o taxă de emitere și de
administrare zero, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 238 Ron/an.
- Gratuitate pentru retragerea de numerar și consultarea soldului prin intermediul cardurilor
de debit aferente tipului de pachet la orice ATM, APT sau MFM BCR.
- Beneficierea de serviciul Alert Plus în mod gratuit.

Pachetul pentru tineri XTEEN / Campus BCR


Acest produs este orientat pentru încasarea alocației și/sau a bursei în cont de către utilizatorii
oricăror sume suplimentare. Pachetul cuprinde o combinație de produse și servicii grupate
într-o manieră prestabilită, oferite de bancă la un cost mai avantajos decât beneficierea de
către acestea în mod individual, alături de componente tranzacționale gratuite în relație cu
produsele și serviciile din pachet.

Pachetul pentru pensionari COMOD BCR


Acest produs este destinat pentru a fi asociat unui cont curent, destinat încasării pensiei în
acesta și pentru fructificarea sumelor de bani economisite.

Pachetul pentru clienți affluent ONE BCR


Destinat clienților din categoria “mass affluent” acest pachet are inclus cardul BCR Visa
Premium, cu acceptare globală care oferă pe lângă accesul la sumele de bani din cont și o
varietate de beneficii / facilități exclusiviste.

4.7 Produse de Economisire


Contul de economii MaxiCont BCR
Contul de economii este un instrument de economisire din oferta BCR, adresat persoanelor
fizice pentru care banca va bonifica dobânzi atractive și oferă posibilitatea de
depuneri/retrageri de sume, în condițiile menținerii unui sold minim. Aceste depuneri în
conturile de economii sunt garantate prin Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul
Bancar. Dobânzile se calculează pe tranșe valorice pentru anule de 360 de zile potrivit
formulei de calcul 365(366)/360 și se bonifică lunar în conturile de economii în lei și
trimestrial în conturile de economii în valută.

Planul de Economii
Acesta este un produs de economisire pentru clienții care doresc să economisească regulat pe
o perioadă lungă de timp, prin depozite lunare, printr-o simplă obligativitate din partea
clientului în a plăti rate de economisire conform graficului de economisire, la care banca va
bonifica dobânzi.

11
5. CREDITAREA
Pe lângă pachetele de conturi enumerate mai sus, clienții BCR pot beneficia și de servicii de
creditare, acestea fiind de asemenea structurate printr-o gamă variate de pachete de creditare.

5.1 Credit pentru nevoi personale


Fiind principalul produs de creditare, creditul pentru nevoie personale este destinat pentru
finanțarea nevoilor clienților sau refinanțarea creditelor fără garanții (inclusiv cardurile de
credit și descoperitul de cont) acordate de către alte bănci, cu posibilitatea de a obține inclusiv
sume suplimentare.

Acesta poate avea o valoare între 3.000 lei șsi 110.000 lei, în funcție de produsele creditare
deținute, respectiv de gradul de îndatorare existent la momentul solicitării creditului. Durata
acestui credit este de 5 ani maxim în cazul împrumuturilor noi și a celor destinate refinanțării
împrumuturilor acordate de alte bănci.

Adițional, contra cost se poate adăuga o asigurare, prin BCR Asigurări de Viață Vienna
Insurance Group SA. ca protecție extinsă pentru situații neprevăzute. Aceasta este facultativă,
dar este extrem de benefică în cazul în care clientul trece printr-un eveniment neprevăzut ce
poate duce la neplată (pierderea involuntară a locului de muncă, incapacitate temporară de
muncă, spitalizare, invaliditate totală, deces).

Rambursarea se poate face în rate egale lunare sau rate lunare descrescătoare pe toată
durata împrumutului, sumele fiind depuse într-un cont curent de derulare credit sau cont
curent standard. Există trei oferte de bază, de 20.000, 30.000 și 50.000 Ron. În cazul
rambursării anticipate totale sau parțiale a creditului contractat, se va aplica un comision
aferent de 0,5% sau 1% din valoarea rambursată în funcție de perioada rămasă până la
scadența finală a creditului.

Oferta de dobândă fixă este personalizată între 7,24% și 16,24% pe an, fiind stabilită pentru
fiecare client în parte în funcție de neoile sale, suma și perioada creditului, istoricul relației cu
banca, ratele în derulare și comportamentul de plată. De asemenea, acordarea creditului este
rapidă, putându-se realiza in aproximativ 30 de minute de la momentul acceptării ofertei de
către client și procesarea datelor sale.

5.2 Descoperire de Cont Standard / pentru pensionari


Descoperitul de cont funcționează ca o rezervă de bani în permanență la dispoziția clientului,
fiind un produs destinat pentru a utiliza banii pentru rezolvarea oricăror nevoi personale.
Plafonul acordat se încadrează între minim 500 de lei și maxim 40.000 lei fără a depăși 4
salarii nete, pe o perioadă de maxim 24 de luni, care poate fi prelungită pe noi perioade de 24
de luni.

Asemănător nu doar cu Creditul de Nevoi Personale, dar și cu toate celelalte pachete din
gamă, clientul poate beneficia în mod facultativ de o asigurare de viață care vine ca un
produs adițional al pachetului, pe toată perioada creditului.

Dobânda este variabilă în funcție de indicele de referință pentru creditele acordate în


moneda națională și daca exista o asigurare de viață prezentă în cadrul acestui credit, pentru
client: 13,35% cu asigurare de viață, IRCC + marja fixă 10,99%; 16,35% fără asigurare de
viață, IRCC + marja fixă 13,99%.

12
Pentru pensionari, produsul funcționează în mod similar cu aceleași beneficii, diferența fiind
grupa de vârstă și venit la care clientul se încadrează.

5.3 Card de Credit


O modalitate mai rapidă și mai simplă față de creditul pentru nevoie personale poate fi cardul
de credit care pentru accesare nu necesită documente de venit și/sau factură de utilități,
informațiile necesare fiind doare cele obținute din baza de date ANAF.

Banii se pot obține în trei ore dacă salariul sau pensia clientului sunt deja încasate de cel
puțin 4 luni prin intermediul BCR. De asemenea, nu este necesară nicio justificare a
destinației banilor. În caz contrar, cardul de credit poate intra în posesia clientului în doar 4
zile lucrătoare.

Prin acest produs, plafonul de credit este între 500 și 20.000 lei cu / fără garanții, sau de până
la 45.000 lei cu garanții. DAE calculat diferă de asemena dacă există garanții prezente, fiind
de 33,72% pentru cardurile negarantate și de 26,56% pentru cele garantate.

5.4 Credit ipotecar în lei - Prima casă BCR


Acest produs este destinat în mod specific clienților care se încadrează în programul
guvernamental “Prima Casă” alături de condițiile de eligibilitate solicitate de bancă. Este
acordat pentru achiziționarea unei locuințe noi pentru care documentele de recepție la
terminarea lucrărilor de construcții noi s-au semnat cu cel mult 5 ani de la data solicitării
creditului garantat; pentru achiziționarea unei locuințe consolidate pentru care documentele
de recepție la terminarea lucrărilor în vederea consolidării construcției s-au semnat cu cel mult
5 ani de la data solicitării creditului garantat; achiziționarea unei locuințe recepționate la
terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție în vederea consolidării construcției
s-au semnat, după caz, cu mai mult de 5 ani de la data solicitării creditului garantat;
construirea unei locuințe viitoare în regim individual.

Moneda de acordare este RONO iar suma maximă este de până la 95% din prețul de
achiziție fără a depăși:
- 57.000 EUR în echivalent RON în cazul creditelor pentru locuințe recepționate la
terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție în vederea consolidării
construcției s-au semnat, după caz, cu mai mult de 5 ani de la data solicitării creditului
garantat, destinate achiziționării, inclusiv cele prin programele derulate de ANL;
- 66.500 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuințele noi, inclusiv
cele derulate prin ANL.

Termenul maxim pentru care este acordat creditul este de 30 de ani, iar avansul minim este
de 5% din valoarea totală a creditului, cu o perioadă de grație de 18 luni, acordată numai
pentru locuințe viitoare ce urmează să se construiască în regim individual.

Garanțiile acceptate pot fi:


- Ipotecarea în favoarea băncii a imobilului achiziționat / construit prin acest credit.
- Încasările în conturile curente deschise la BCR (ipotecă mobiliară asupra tuturor soldurilor
creditoare).
- Depozit colateral constituit în favoarea băncii și valabil pe toata durata finanțării,
reprezentând contravaloarea primelor 3 rate de dobândă, valabil pe toata durata finanțării.

13
Asigurările ce vin cu acest tip de pachet sunt de două tipuri – obligatorii și opționale – din
care putem enumera Asigurarea Obligatorie a Locuințelor (PAD) și Asigurarea
Facultativă a Imobilului fiind cele obligatorii, iar Asigurarea de Viață și Asigurarea de
Șomaj (care se poate încheia numai împreună cu cea de viață) fiind cele opționale.

EXEMPLU DE CALCUL – MAI 2019:


Valoare totală credit – 160.000 RON
Perioadă de acordare – Maxim 30 de ani
Dobândă variabilă – 5,37% pe an
Comision evaluare apartament – 370 RON inclusiv TVA
Comision de gestiune FNGCIMM – 0,45% anual, calculat la valoarea garanției
DAE – 5,75%
Valoare totală platibilă client – 329.340 RON
Rata lunară – 895 RON

14