Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa III

Plan de diseminare
Privind activitatea de formare continuă desfăşurată
Numele şi prenumele beneficiarului…………………………………….

Nr.de referinţă: .........................................


Contract Comenius nr. …………………..
Contract FSE nr. …………………..

Se vor include obligatoriu activităţile de diseminare şi exploatare a cunoştinţelor


dobândite în stagiu prevăzute în formularul de candidatură şi orice alte activităţi
organizate în acest sens.

Data activităţii ACTIVITATEA DE DISEMINARE


de diseminare (obiective urmărite prin activitatea menţionată, mijloace utilizate, grup
(luna şi anul) ţintă)
Activitatea :
Obiective:
Mijloace :
Grup ţintă:
Rezultate asteptate
Activitatea:
Mijloace:
Grup ţintă:
Rezultate asteptate
Activitatea :
Obiective:
Mijloace :
Grup ţintă:
Rezultate asteptate
Activitatea :
Obiective:
Mijloace :
Grup ţintă:
Rezultate asteptate
Activitatea :
Obiective:
Mijloace :
Grup ţintă:
Rezultate asteptate

Data: Semnătura:

Acest document va fi prezentat tehnoredactat la A.N.P.C.D.E.F.P. şi Inspectorului pentru


gestionarea programelor comunitare şi a problematicii de integrare europeană de la ISJ