Sunteți pe pagina 1din 2

NOTATII SI RELATII PENTRU STUDIU STATISTIC

(scrise cu editorul de ecuatii)

NOTA
Notatiile si relatiile (formulele) de calcul din Temele de control trebuie
scrise cu editorul de ecuatii pentru ca ele sa fie corecte si inteligibile. Daca
la calculatorul folosit produsul WORD nu are aceasta facilitate, incercati
sa le importati din acest document.

Din populaţia studiată se prelevează un eşantion de volum


n=100...300 exemplare. Valoarea caracteristicii urmărite se determină
pentru fiecare exemplar din eşantion.
Cu sau fără ordonarea valorilor, se poate stabili amplitudinea şirului R, în
funcţie de valorile extreme minimă ( x min ) şi maximă ( x max ),
R=x max −x min (1)
Pentru calculul mărimilor statistice este utilă, in majoritatea
cazurilor, gruparea datelor pe k intervale sau clase.
Se stabilesc amplitudinea, limitele şi valoarea centrală ale claselor.
Cele n valori observate se grupează în k clase de lungime
a j , centrate în
punctele
x j (j=1, 2, ..., k). În majoritatea cazurilor se preferă clasele de
lungime (amplitudine) egală,
a j =a (j=1,2,...,k). În acest caz,
amplitudinea clasei se determină cu relaţia
R x max −x min
a≃ =
k k . (2)

Valorile centrale ale intervalelor ( x 1 ,


x2 , …,
xk ) respectă
relaţiile (3):

- media interval 1:
x 1 ¿¿ ;
- media intervalelor intermediare:
x j+1=x j +a ;
(3)
a
x max ≤ x k +
- media intervalului k: 2 ;

iar o valoare observată


xi face parte din clasa (intervalul) j dacă:
a
x j− ¿¿
2 ; (4)
i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k–1 < n,
adica intr-un interval intra valorile mai mari decat limita sa inferioara, dar
mai mici ori cel mult egale cu limita sa superioara.