Sunteți pe pagina 1din 1

Dreptul la concediul de odihnă anual

Este dreptul pe care salariații îl au garantat anual și plătit prin Codul Muncii. Potrivit
Codului Muncii, concediul de odihnă nu poate fi cedat și nici nu se poate renunța la el.
Durata minimă a concediului este de 20 zile lucrătoare și poate varia în funcție de:
a. domeniul de activitate;
b. vechimea în muncă;
c. vârstă;
d. tipul contractului de muncă pentru respectivul salariat.

Se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracționat.


!!!Concediul neefectuat într-un an se raportează, nu se pierde!!!
Persoanele care lucrează în baza unei convenții civile sau comerciale NU au dreptul la
concediu de odihnă. Salariaților cărora le-a încetat contractul de muncă au dreptul la
compensații, dacă nu și-au efectuat concediile de odihnă.

Eveniment Zile de concediu


Nașterea copilului 5 zile
Căsătorie 5 zile
Căsătoria unui copil 3 zile
Decesul soțului/soției 3 zile
Decesul unei rude de gradul I, II 3 zile
Aceste zile de concediu NU se iau din concediul de odihnă anual.

Concediul fără plată


Nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual, în cazul susținerii unor examene sau a
prezentării la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.

Poate fi acordat fără limită în cazul îngrijirii copilului bolnav, în perioada specificată în
certificatul medical, ca și în cazul tratamentului medical efectuat în străinătate dacă cel în
cauză nu are dreptul la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă.

Calitatea de salariat există și pe durata concediilor fără plată!!!