Sunteți pe pagina 1din 1

Compartiment Administrativ, Comunicare, IT și Achiziții

389/UIP/POR/30.04.2020
27/UIP/POR/ACIA/30.04.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

O nouă listă cu dosare acceptate în programul Casa Verde – panouri fotovoltaice a


fost publicată pe site-ul AFM

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 30 aprilie 2020, o nouă listă cu peste 5.000
de dosare acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua
națională.
De la demararea analizei dosarelor, au fost aprobate în total 10.450 persoane fizice, pentru fiecare
proiect în parte acordându-se o finanțare în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile, până la cel mult 20.000 lei.
Conducerea instituției a depus eforturi pentru deblocarea programului, în vederea analizării și
evaluării într-un ritm accelerat a tuturor dosarelor depuse la instalatori și înregistrate în aplicația
informatică.
De asemenea, vom publica pe site-ul AFM, la intervale regulate, liste noi și vom lua în continuare
măsurile care se impun pentru a susține continuitatea programului de finanțare, chiar și în condițiile
desfășurării activității la domiciliul personalului implicat în evaluare, având în vedere situația de urgență în
care ne aflăm.
Reamintim că, pe perioada stării de urgență instituite la nivel național, toate termenele în cadrul
Programului Casa Verde Fotovoltaice se suspendă, urmând a fi reluate în 30 de zile de la data încetării
acestei situații. În această perioadă, participanții în cadrul Programului pot derula în continuare activitățile
specifice, cu respectarea celorlalte prevederi legale.

Compartiment Administrativ, Comunicare, IT și Achiziții


Unitatea de Implementare Proiecte
Administrația Fondului pentru Mediu

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.