Sunteți pe pagina 1din 3

Instituţia de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC “COSTIN D. NENIŢESCU“ PITEŞTI Nr…………/…………………………..

Aria curriculară: “Om şi societate“


Disciplina: Religie / Istoria Religiilor Director,
Număr ore / săptămână: 1 Responsabil Comisie Metodică,
Semestrul I: 16 săptămâni (+ 2 practică)
Semestrul al II-lea: 14 săptămâni (+ 3 practică)
Număr ore anual: 30

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018


Clasa a XII–a
Nr. Unităţi de conţinut Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. ore Săptămâna Observaţii
crt. Subunităţi specifice
1. Prezentarea programei şcolare 1 S1
2. Lecţie introductivă 1 S2 Evaluare predictivă
1.1 Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 2 S3 / S4 Evaluare orală
3. I. Învăţătura de 2.1 Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul 2 S5 / S6 Evaluare orală
credinţă 5.2 Evaluarea unităţii 1 S7 Evaluare scrisă Test
1.3 Rolul tinerilor în apărarea vieţii
4. II. Trăirea 2.2 (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei, a 3 S8 / S9 Evaluare orală
învăţăturii 3.2 degradării demnităţii umane)
creştine 4.1 / 4.2 / 4.3 Evaluarea unităţii 1 S10 Evaluare scrisă Test
5.2
III. Exprimarea 4.3 Monumente reprezentative de artă religioasă din
5. învăţăturii 5.1 / 5.2 Europa şi din România 2 S11 / S12 Evaluare orală
creştine
Sărbătoarea Naşterii Domnului 1 S13 Evaluare orală
6. Datini şi obiceiuri de Crăciun şi An nou ale poporului român. Colinde şi cântece de
stea

1
1.3 / 2.1 Asceza creştină (post, rugăciune, milostenie) 2 S14 / S15 Evaluare orală
7. IV. Spiritualitate şi 3.1 / 3.2
viaţă creştină 4.1 / 4.2 / 4.3 Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 1 S16 Evaluare orală
5.3

SEMESTRUL AL II – LEA
Ortodoxia 3 S1 / S2 / S3 Evaluare orală
V. Confesiuni 1.2 Catolicismul 1 S4 Evaluare orală
8. creştine în 3.2
România 4.1 Protestantismul şi neoprotestantismul 1 S5 Evaluare orală
Evaluarea unităţii 1 S6 Evaluare orală
S7 / S8
3.1 Oameni de cultură români promotori ai credinţei S9 / S10
9. VI. Ortodoxie şi 3.3 creştine (Nicolae Iorga, Nichifor Crainic, Vasile 4 Evaluare orală
cultură naţională 4.3 Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea,
Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, Constantin
Brâncuşi etc.)
Evaluare orală
10. VII. Creştinismul 1.3 Dialogul între credinţă şi ştiinţă 1 S11
şi provocările 2.1 / 2.2
lumii 4.1 / 4.2 Evaluare orală
contemporane 5.2 Rolul creştinismului în dezvoltarea culturii şi 1 S12
civilizaţiei europene

11. Recapitulare finală 2 S13 / S14 Evaluare orală

2
Competenţe specifice

Competenţă Descrierea competenţei

1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică;
1.2 Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creştine din ţara noastră;
1.3 Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale;
2.1 Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă folosind termeni specifici religiei;
2.2 Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie;
3.1 Identificarea unor modele de comportament moral - creştin în exemplele oferite de mari personalităţi religioase din Istoria
Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai creştinismului;
3.2 Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele;
3.3 Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilor morale creştine promovate de marii oameni de
cultură români;
4.1 Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine;
4.2 Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală;
4.3 Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate;
5.1 Analizarea unor monumente de artă bisericească, evidenţiind semnificaţia spirituală şi valoarea artistică a acestora;
5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă a Bisericii, cât şi cunoştinţe de
la alte discipline.

S-ar putea să vă placă și