Sunteți pe pagina 1din 4

Propunător: Prof.

Mariana Pop
Liceul Tehnologic,, Grigore C. Moisil Tîrgu Lăpuș”
Jud. Maramureș

FIȘE DE LUCRU- clasa a VI-a


Lecția: Recunoştinţă pentru binele primit/ Mulţumire
Fișa de lucru 1
 Să citim din Sfânta Scriptură și să precizăm cui trebuie să-I mulțumim pentru
toate.
,, Mulţumesc Dumnezeului Meu, ori de câte ori îmi amintesc de voi”( Filip.1,3).
,, Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Domnului meu, cât voi fi.”
 Să – I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate!

Lectură biblică Vindecarea celor zece leproși ( Lc. 17, 11-

 Să mulţumim celor ce ne ajută şi ne fac bine!


• Gândiţi-vă la o situaţie când aţi fost ajutaţi.
• Adu-ţi aminte despre modul în care ai mulţumit pentru ajutorul primit.
Joc/ Bagheta magică
♥ Nu vom uita să folosim cuvintele magice: Vă rog!, Mulțumesc!, Poftim! Cu
plăcere!
♥ Vom fi mulțumitori pentru prietenii pe care - i avem!

Activitate pe grupe

 Descrieți în 5-7 modurile în care vă puteţi exprima recunoştinţa faţă de:


Grupa 1 – părinţi
Grupa II- fraţi
Grupa III – profesori
Grupa IV- Dumnezeu

1
 Fiecare grupă va prezenta în fața colegilor modalitățile prin care putem să ne
exprimăm recunoștința față de: părinţi, frați, profesori, Dumnezeu
Fișa 2- Citiți cu atenție versurile poeziei
Lectură Şase pui şi –o biată mamă

Şase pui şi –o biată mamă


Mai demult, o rândunică, avea – n cuibu –i şase pui,
Şi privea la ei sărmana, ca la chipul Soarelui.
De cu zori, pornea săgeată,
Căutând prin munţi şi văi, hrană pentru puii, săi.
Şi-n iubirea – i, nu – i odată,
S- a culcat ea nemâncată,
Dar destul de fericită, că nu s-a întâmplat nicicând,
Dintre pui s-adoarmă unul, ars de sete sau flămând.
Nici n-a fost mai mândră mamă, decât ea – ntre rândunici.
Într-o zi, când văzu că puii ei s-au făcut voinici,
Ea n-a mai avut răbdare, nici cât ai privi sub soare,
Până când pe fiecare, pui, nu l-a învăţat să zboare.
Dar, când toți puteau să plece, încotro voiau sub slavă,
Rândunica istovită, a căzut în cuib bolnavă.
Și cu ochii plini de lacrimi, țintă-n ochii fiecui,
Zise celor șase pui:
Dragii mamii, eu de –aseară, simt în inimă un cui,
Aripile greu mă dor, și nici vorbă să mai zbor.
Dumnezeu, mi-a dat putere, oricât am avut nevoi,
Să găsesc mâncare pentru voi.

Să-ngrijiți și voi de mine.

2
Astăzi, fiindcă sunt bolnavă,
Dragii mamei, se cuvine,
Mari cum v-a făcut măicuța,
Să-ngrijiți și voi de mine.
Și ca nimeni, dintre pui – mi, să nu simtă că mi –e rob,
Să –mi aducă fiecare, zilnic, numai câte – un bob.
Ale voastre, șase boabe, mă vor ține,
Până când o să vrea cerul, să mă facă iarăși bine.
Ascultând cuvântul mamei, au zburat cei șase pui,
Și –adus vreo șase zile, fiecare bobul lui.
Mai departe însă, puii, beți de –a slăvilor înalte,
Fiecare având nădejdea că –i va duce celălalt,
N-a mai dus nici unul bobul,
Și-au uitat de mucenica.
Și –a murit atunci de foame,
Cea mai sfântă rândunică
Și –a rămas, apoi povestea, tristă,
Neluată – n – seamă, orișicui ai sta –o spui.
Că o mamă își hrănește, șase, opt sau zece pui,
Însă zece pui, adesea, nu pot toți hrăni o mamă.

 Scrieți un text care să cuprindă pe scurt mesajul versurilor citite și un sfat


către cei nerecunoscători - timp de lucru: 10 minute
 Se vor citi lucrările de către elevi și se vor purta discuții despre virtutea
recunoștinței și despre mulțumire.

3
Fişa de lucru 3
 Completaţi enunţul din centrul imaginii cu informația corectă:
- Sunt recunoscător când….

merg în pelerinaj la
………………..
Îi mulţumesc lui Dumnezeu
pentru ……..

particip în duminici şi
în sărbători la Sfânta ajut pe cel aflat în
…………………. …………………

Sunt recunoscător când...

ascult de …………
mulţumesc celui ce îmi mei.
face………………

mă rog pentru
spun oamenilor cât bine …………. meu.
mi-a făcut mie
…………………….

mă rog în fiecare învăţ cât mai bine la………..


………….. și ……………

♥ În această săptămână mă voi gândi la lucrurile pentru care sunt


recunoscător!