Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data:

Prenume:
Şcoala:
Clasa:

EVALUARE SUMATIVĂ
SPIRITUALITATE ŞI VIAŢĂ CREŞTINĂ
Timp de lucru 50 minute.
Se acordǎ 10 puncte din oficiu. Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii.

SUBIECTUL I......................................................................................................30 p
Pornind de la citatul scripturistic: ,,Sfinte Dimitrie, roagǎ pe Hristos Dumnezeu, sǎ ne
dǎruiascǎ nouǎ mare milǎ”(Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie) rezolvaţi
cerinţele formulate:
a. Cine este sfântul la care face referire citatul.
b. Transcrieţi cântarea din care face parte citatul.
c. Daţi exemple de trei modalitǎţi de cinstire a acestui sfânt.
d. Scrieţi douǎ trǎsǎturi ale acestui sfânt.
e. Formuleazǎ un enunţ în care sǎ prezinţi moartea acestui sfânt.

SUBIECTUL II.....................................................................................................30 p
A. Notaţi cu A (adevǎrat) sau F (fals) urmǎtoarele afirmaţii:
1. Sfântul Gheorghe este caracterizat de credinţǎ şi jertfǎ.
2. Iisus nu a fost botezat de Sfântul Ioan Botezǎtorul.
3. Sfântul Gheorghe se sǎrbǎtoreşte pe 23 aprilie.
4. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie nu a fost voievod.
5. Sfântul Gheorghe a omorât un balaur.

B. Completaţi spaţiile libere:


1. Sfântul Gheorghe a lucrat ca...........................
2. Sfântul Ioan Botezǎtorul a mâncat în pustiu..................................................
3. Sfântul Dimitrie a fost strǎpuns cu suliţa în coastǎ, asemenea lui...........................
4. Una din suferinţele Sfântului Gheorghe a fost....................................
5. Sfinţii sunt prietenii lui....................................

SUBIECTUL III......................................................................................................30 p
Elaboreazǎ un text argumentativ de cel puţin 10 rânduri, în care sǎ povesteşti viaţa
Sfântului Ioan Botezǎtorul.
- prounerea unui titlu sugestiv.
- respectarea structurii textului (intruoducere, cuprins, încheiere);
- modalitǎţi de cinstire a sfântului.
- povestirea vieţii pe baza evenimentelor principale din viaţa sfântului.
- creativitate şi încadrarea textului în limita spaţiului indicat.
BAREM DE CORECTARE

Se acordǎ 10 puncte din oficiu.


SUBIECTUL I..........................................................................................................30 p.
a. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 4 p
b. Troparul 4p
c. Pentru trei modalitǎţi expuse corect 3x4p
d. douǎ trǎsǎturi 6 p/ parţial 3p.
e. Pentru formularea unui enunţ corect 4p/ parţial 2 p.

SUBIECTUL II.........................................................................................................30 p.
A. Pentru fiecare rǎspuns corect se acordǎ 3p
1. A;
2. F;
3. A;
4. F;
5. A.

B. Pentru fiecare rǎspuns corect se acordǎ 3p


1. soldat;
2. lǎcuste şi miere sǎlbaticǎ;
3. Iisus Hristos;
4. orice suferinţǎ....;
5. Dumnezeu.

SUBIECTUL III......................................................................................................30 p.
- propunerea unui titul sugestiv 2p
- respectarea structurii textului (intruoducere, cuprins, încheiere) 3p;
- modalitǎţi de cinstire corectǎ 5p/ parţial 3p
- viaţa Sfântului Ioan Botezǎtorul- evenimentele principale 12 p
- creativitate/încadrarea textului în limita spaţiului indicat 8p/ parţial 5p

S-ar putea să vă placă și