Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CĂIAN ROMANUL"

CĂIANU MIC, jud. Bistrița-Năsăud


TEL. 0263347006. EMAIL- icromanul@yahoo.com

Clasa a XII- a (1 ore/saptamana)


ANUL SCOLAR 2017-2018

PLANIFICARE ANUALĂ
A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
AN ŞCOLAR 2017 / 2018

CLASA a XII-a

NR
COMPONENTA SEM I SEM II
CRT
Autocunoaştere şi dezvoltare
1. personală
3 1
Comunicare şi abilităţi
2. sociale
3 2
Managementul informaţiilor
3. şi învăţării
2 2

4. Planificarea carierei 2 1

5. Calitatea stilului de viaţă 3 2

6. Securitatea personală 3 1
7. Analiza situaţiei şcolare 2 1
8. Activitatea „scoala altfel” - 1
Total / An 18 ORE 11ORE
SEMESTRUL I - AN ŞCOLAR 2017 / 2018

COMPETENTE Nr. Data


MODUL SPECIFICE CONTINUTURI TEMA ore
 Regulamentul nostru. 1h S.1
A. Managementul Organizarea clasei şi stabilirea
clasei ca grup. responsabilităţilor.

B.Dezvoltarea per 1.1 Argumentarea importantei încrederii în


sonalităţii şi dez sine, pentru evolutia personala I. Dezvoltarea personalităţii.  Cine sunt eu? ce ma reprezinta? 1h S2
voltarea carierei. 1.2 Examinarea caracteristicilor specifice Cine este cel de langa mine
Adolescentei II. Dezvoltarea carierei. S3
 Viitorul meu a inceput ieri 1h
4.1 Analizarea conceptului de cariera si a
factorilor care influenteaza alegerea carierei
2.1 Exersarea comunicarii eficiente I. Educaţia pentru o societate  A fi sau a nu fi – drepturi 1h S4
democratică. universale. Ideea de dreptate S5-S6
2.2 Aplicarea tehnicilor de autocontrol
Emotional II. Educaţia pentru receptarea  Sarbatorile la romani. Discoteca, 2h S7,
3.1Exersarea abilitatilor de utilizare a unor
valorilor culturale. relaxare sau stres? S8
C. Educaţia resurse de informare variate, referitoare
pentru valori. la propria activitate III. Educaţia pentru viaţa  Familii unite, familii dezbinate 2h S9
privată.
3.2 Analizarea corespondentelor  Echilibrul dintre om şi natură:
IV. Educaţia pentru mediu. Surse de poluare in apropierea 1h S10
5.1 Identificarea caracteristicilor relatiilor S11
sociale, din perspectiva calitatii acestora
noastra

5.2 Analizarea unor fenomene cu consecinte  Drogurile şi efectele lor. Tutunul,


negative asupra vietii tinerilor si a stilului de V. Educaţia pentru sănătate. alcoolul, drogul-semne de 2h
viata sanatos maturitate?
I. Educaţia rutieră.  Atitudine responsabilă în traficul 1h S12
II. Educaţia pentru protecţia rutier.
D.Educaţia pentru consumatorului.  Eticheta si produs/calitate-pret 1h S13
Identificarea unei atitudini responsabile
securitatea perso III. Educaţia pentru protecţia  Efectele inundaţiilor 2h S14-15
privind educatia rutiera, protectia
nală. consumatorului, protectia civila si de
civilă. /cutremurelor S16
prevenire a delincventei juvenile. IV. Educaţia privind apărarea  Surse de incendiu. Reguli de 1h
împotriva incendiiilor. prevenire
V. Educaţia juridică şi 2h S17-18
prevenirea delincvenţei
LICEUL TEHNOLOGIC "ION CĂIAN ROMANUL"
CĂIANU MIC, jud. Bistrița-Năsăud
TEL. 0263347006. EMAIL- icromanul@yahoo.com

juvenile.

SEMESTRUL II - AN ŞCOLAR 2017 / 2018

COMPETENTE Nr. Data


MODUL SPECIFICE CONTINUTURI TEMA ore
1.1 Argumentarea importantei  Ce ne aseamana, ce ne desparte? 1h S1
A. Managementul clasei încrederii în sine, pentru evolutia Eu si grupul meu
ca grup. personala
1.2 Examinarea caracteristicilor
specifice Adolescentei
B.Dezvoltarea personali 1.2 Examinarea caracteristicilor I. Dezvoltarea personalităţii.  Eu “în oglindă”. 1h S2
tăţii şi dezvoltarea cari specifice Adolescentei  Ai reusit? Continua. N-ai reusit?
erei. II. Dezvoltarea carierei. Continua S3
4.1 Analizarea conceptului de cariera si
 Prevenirea eşecului începe din 1h
a factorilor care influenteaza alegerea
carierei şcoală.
 Cariera intre dorinta si realitate
3.1Exersarea abilitatilor de utilizare a I. Educaţia pentru o societate  Libertate şi libertinism. 1h S4
unor democratică.  Arta convieţuirii civilizate se 1h
resurse de informare variate, referitoare
învaţă.
la propria activitate

S5
Scoala altfel

3.2 Analizarea corespondentelor


 Lucrul bine inceput e pe jumatate 1h S6
5.1 Identificarea caracteristicilor
II. Educaţia pentru munca de facut.
relatiilor sociale, din perspectiva calitate. 1h S7
C. Educaţia pentru calitatii acestora III. Educaţia pentru receptarea  Mass-media – o provocare?
valori. valorilor culturale. 1h S8
5.2 Analizarea unor fenomene cu  Eu şi familia mea. Obligatiile 1h S9
consecinte negative asupra vietii IV. Educaţia pentru viaţa mele in familie S10
tinerilor si a stilului de viata sanatos privată.  Bugetul familiei 1h
V. Educaţia pentru mediu.  Viitorul planetei incepe cu noi. S11
 Ce ştiţi despre HIV – SIDA ? 1h
VI. Educaţia pentru sănătate.

S-ar putea să vă placă și