Sunteți pe pagina 1din 18

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială”M. Eminescu”Corabia AVIZAT, RESP.

COMISIE METODICĂ:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 34
CLASA PREGĂTITOARE
PROFESOR: ISPAS ELENA
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA PREGĂTITOARE


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013
Domenii

Unităţi Competenţe Nr.


Conţinuturile învăţării Săpt. Perioada Obs.
tematice specifice ore

SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Prima oră de religie a micului creştin* 1 S1 09.09-13.09


Omul este cea mai importantă fiinţă de pe pământ (omul, fiinţă creată
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

1.1; 3.1 de către Dumnezeu; omul şi celelalte fiinţe de pe pământ; rugăciuni de 1 S2 16.09-20.09
mulţumire către Dumnezeu etc.)
Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei (raportarea copiilor la
1.2; 1.3; 2.1 Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii părinţi; ascultarea faţă de 1 S3 23.09-27.09
Dumnezeu şi faţă de părinţi etc.)
Dumnezeu Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit între
1.1; 3.2 1 S4 30.09-04.10
ne-a creat din oameni; cum devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
iubire Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit între
1.1; 3.2 1 S5 07.10-11.10
oameni; cum devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
Cum vorbesc cu cei din jur (rolul comunicării în viaţa omului; reguli
1.3; 2.2 1 S6 14.10-18.10
simple de comunicare etc.)
Ce simt faţă de ceilalţi (iubirea aproapelui; forme de manifestare a
1.1; 1.2; 2.1;
sentimentelor; exemple biblice, din vieţile sfinţilor şi din viaţa de zi cu 1 S7 21.10-25.10
3.1
zi, relevante etc.)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019
Iubirea lui Dumnezeu şi Cum mă comport ca un creştin (reguli de comportament creştin;
răspunsul omului
1.1; 1.2; 1.3;
modele de comportament creştin, în diferite contexte; exemple 1 S8 04.11-08.11
2.1
concrete de fapte bune; efectele faptelor bune)

Dumnezeu
ne-a creat din
iubire O zi din viaţa mea de creştin (principalele aspecte ale vieţii religioase
1.1; 1.3; 2.1 într-o zi obişnuită, duminica şi într-o zi de sărbătoare; exemple 1 S9 11.11-15.11
concrete)

Dumnezeu
1.1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Dumnezeu ne-a creat din
Dumnezeu
Iubirea lui

ne-a creat din 1 S10 18.11-22.11


2.1; 2.2; 3.1 iubire
iubire
Sfântul
3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S11 25.11-29.11
Nicolae
Mari sărbători creştine

Naşterea Pruncului Iisus, bucuria copiilor (Naşterea Domnului în


Naşterea 3.1; 3.2 1 S12 02.12-06.12
Betleem; bucuria darurilor primite de la Moş Crăciun)
Domnului,
darul lui Cum sărbătoresc Crăciunul (împodobirea bradului; colindul;
Dumnezeu 3.1; 3.2 1 S13 09.12-13.12
participarea la Sfânta Liturghie)
pentru
oameni
3.1; 3.2 Recapitulare, consolidare, evaluare 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni

Evaluare semestrială 1 S1 13.01-17.01


Dumnezeu Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă (frumuseţea creaţiei; natura şi
1.1; 1.3 1 S2 20.01-23.01
este oamenii; ocrotirea naturii de către om)
Dumnezeu Se face cunoscut omului Iisus Hristos iubeşte copiii (Cine este Domnul Iisus Hristos; Mântuitorul
1.1; 3.1 1 S3 27.01-31.01
binecuvântează copiii)
Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor (cine este Maica Domnului;
1.1; 3.1 Maica Domnului L-a ocrotit pe Pruncul Iisus; icoana Maicii Domnului 1 S4 03.02-07.02
cu Pruncul)
întotdeauna Îngerii sunt păzitorii copiilor (cine sunt îngerii; prezenţa îngerului
1.1; 3.1 1 S5 10.02-14.02
cu noi păzitor în viaţa creştinului)
Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor (sfinţii sunt oameni
1.1, 3.1 1 S6 17.02-21.02
care L-au iubit pe Dumnezeu; exemple de minuni ale sfinţilor)

1.1, 3.1 Lecţie de recapitulare, consolidare 1 S7 24.02-28.02

Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti (bucuria copiilor la Intrarea


Mari sărbători creştine

3.1; 3.2 Domnului în Ierusalim; sfinţirea ramurilor de salcie; bucuria copiilor la 1 S8 02.03-06.03
Învierea
slujba Învierii etc.)
Domnului,
împlinirea Cum sărbătoresc Paştile? (participarea la Sfânta Liturghie; salutul din S9 09.03-13.03
3.1; 3.2 2
darului lui perioada Pascală; ciocnirea ouălor roşii etc.) S10 16.03-20.03
Dumnezeu
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Învierea Domnului,
3.1; 3.2 1 S11 23.03-27.03
împlinirea darului lui Dumnezeu*

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL S12 - 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04 - 21.04.2020, 19–21 aprilie Sfintele Paști

Dumnezeu ne Familia mea (ce este o familie; relaţiile dintre membrii familiei;
învaţă să ne 1.3; 2.1 1 S13 22.04-24.04
activităţi religioase în familie etc.)
ajutăm unii
pe alţii Sunt creştin şi la şcoală (şcoala, locul unde învăţ; relaţia cu adulţii şi cu
1.3; 2.1 1 S14 27.04-30.04
copiii la şcoală; atitudinea faţă de mediul şcolar etc.)
1.2; 2.2 Primii mei prieteni (copilăria şi prietenia; colegi şi prieteni; alegerea 1 S15 04.05-08.05
prietenilor; modele de prietenie etc.)
Preotul în viaţa mea (cine este preotul; prezenţa preotului în viaţa
1.1; 1.3; 2.1 1 S16 11.05-15.05
copilului etc.)
Creştinii din biserica mea (descrierea bisericii la care merg; rolul şi
1.1; 1.3; 2.1 locul preotului şi al credincioşilor în biserică; activităţi comune cu 1 S17 18.05-22.05
membrii parohiei etc.)
Oamenii din lumea întreagă (diversitatea oamenilor în lume; activităţi
1.2; 2.2 1 S18 25.05-29.05
de ajutorare a semenilor etc.)
Viaţa creştinului împreună cu semenii

1.1; 1.2; 1.3;


Recapitulare, consolidare, evaluare 1 S19 02.06-05.06
2.1; 2.2

Evaluare finală 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială”M. Eminescu”Corabia AVIZAT, RESP. COMISIE METODICĂ:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 34
CLASA a I a
PROFESOR: ISPAS ELENA
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA a I-a


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013
Domeni

Unităţi Competenţe Nr.


Conţinuturile învăţării Săpt. Perioada Obs.
tematice specifice ore
i

SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Lecție introductivă 1 S1 09.09-13.09


Să ne amintim din clasa pregătitoare* 1 S2 16.09-20.09
Iubirea lui Dumnezeu şi

Omul îşi Biserica este casa lui Dumnezeu (locul în care Dumnezeu este prezent tot
arată 1.1; 1.2 timpul; locul unde oamenii participă la slujbe duminica şi în sărbători; 1 S3 23.09-27.09
răspunsul omului

iubirea închinarea la trecerea pe lângă biserică etc.)


faţă de Cum arată o biserică (aspecte de diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte
1.1 1 S4 30.09-04.10
Dumnezeu specifice unei biserici; împodobirea unei biserici etc.)
în biserică Cum arată o biserică (aspecte de diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte
1.1 1 S5 07.10-11.10
specifice unei biserici; împodobirea unei biserici etc.)
1.2 Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? (ce este Sfânta Liturghie; 1 S6 14.10-18.10
ascultarea cuvântului lui Dumnezeu; primirea Sfintelor Taine etc.)
Cu cine mă rog în biserică? (rugăciunea împreună cu preotul şi cu alţi
1.2; 2.1 credincioşi; persoanele cu care relaţionez: preotul, cântăreţul, alţi membri ai 1 S7 21.10-25.10
comunităţii etc.)

VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019

Cum mă comport în biserică? (comportamentul în biserică şi în curtea


Iubirea lui Dumnezeu şi

1.3 1 S8 04.11-08.11
bisericii; ţinuta vestimentară etc.)
răspunsul omului

Omul îşi
arată
iubirea
faţă de Ce fac eu pentru biserica mea? (ajutorarea membrilor comunităţii; implicarea
1.3 1 S9 11.11-15.11
Dumnezeu în activităţi organizate la biserică;participarea la corul bisericii)
în biserică

Omul îşi
răspunsul Dumnezeu
Mari Iubirea lui

arată 1.1; 1.2; 1.3;


iubirea Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S10 18.11-22.11
2.1
faţă de
Dumnezeu 1.2; 3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S11 25.11-29.11
3.1; 3.2 Naşterea Domnului* 1 S12 02.12-06.12
creştinesărbătorişi

Naşterea 3.1; 3.2 Despre colind 1 S13 09.12-13.12


Domnului,
în vers şi
în cântec 3.1; 3.2 Evaluare semestrială 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020


SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni
Omul este
Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu (auzim despre Dumnezeu din Biblie;
fiinţa care S1 - 13.01-17.01
1.2 Domnul Iisus Hristos le-a vorbit oamenilor; auzim despre Dumnezeu de la cei 2
crede în S2 20.01-23.01
care cred în El etc.)
Dumnezeu
Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu (ce înseamnă creaţia lui Dumnezeu;
1.2; 1.3 perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu; cum ne manifestăm respectul faţă de creaţia 1 S3 27.01-31.01
Dumnezeu Se face cunoscut omului

lui Dumnezeu etc.)

Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu (ce înseamnă creaţia lui Dumnezeu;
1.2; 1.3 perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu; cum ne manifestăm respectul faţă de creaţia 1 S4 03.02-07.02
lui Dumnezeu etc.)

Biblia ne vorbeşte despre oameni credincioşi (modele de credinţă din Vechiul


1.1; 1.2; 3.1 1 S5 10.02-14.02
Testament şi din Noul Testament)
Sfinţii Apostoli sunt modele de credinţă (cine sunt Apostolii; Sfântul Apostol
1.1; 1.2; 3.1 Andrei: răspunsul la chemarea lui Iisus Hristos, credinţa în Învierea Lui, 1 S6 17.02-21.02
mărturisirea învăţăturii Lui etc.)
Ce înseamnă să fii un om credincios (manifestarea credinţei în particular şi în
1.2; 1.3 1 S7 24.02-28.02
mod public, prin cuvinte şi fapte etc.)
1.1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Omul este fiinţa care crede în
1 S8 02.03-06.03
3.1 Dumnezeu *
creştinesărbătoriMari

Salutul creştinilor la Sfintele Paşti (care este salutul creştinilor de Sfintele


3.1.; 3.2 1 S9 09.03-13.03
Paşti; ce semnificaţie are; în ce perioadă se foloseşte etc.)
Învierea
Domnului,
în vers şi 3.1.; 3.2 Învierea Domnului în poezia creştină românească (o poezie la alegere) 1 S10 16.03-20.03
în cântec
3.1.; 3.2 Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S11 23.03-27.03

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL S12 - 30.03-03.04


VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04. - 21.04.2020 - 19–21 aprilie Sfintele Paști
Omul se Rugăciunea şi rugămintea (prin ce se aseamănă; prin ce se deosebesc;
1.1; 1.2 1 S13 22.04-24.04
roagă lui exemple de rugăciuni şi de rugăminţi etc.)
Dumnezeu Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin rugăciune (ce este rugăciunea; Domnul
1.1; 1.2 1 S14 27.04-30.04
pentru sine Iisus Hristos S-a rugat Tatălui etc.)
şi pentru Când, unde şi cui mă rog (momentele în care ne rugăm; locurile în care ne
1.3 1 S15 04.05-08.05
alţii rugăm, modul în care ne rugăm etc.)
Pentru cine mă rog (rugăciunea pentru propria persoană; rugăciunea pentru
2.1; 2.2 1 S16 11.05-15.05
părinţi şi ceilalţi membri ai familiei; rugăciunea pentru toţi oamenii etc.)
Binefacerile rugăciunii (împlinirea cererilor de folos; întărirea relaţiei dintre
1.2 1 S17 18.05-22.05
semeni; primirea înţelepciunii de la Dumnezeu etc.)
Viaţa creştinului împreună cu semenii

1.1; 1.2; 1.3;


Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S18 25.05-29.05
2.1; 2.2

Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06


Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială”M. Eminescu”Corabia AVIZAT, RESP. COMISIE METODICĂ:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 34
CLASA a IIa
PROFESOR: ISPAS ELENA
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA a II a


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013
Domenii

Unităţi Competenţe Nr.


tematice specifice Conţinuturile învăţării ore Săpt. Perioada Obs.

SEMESTRUL I – 14 săptămâni
Recapitulare din clasa I 1 S1 09.09-13.09

Evaluare inițială 1 S2 16.09-20.09


1.1; 1.2; Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului (ce înseamnă să iubeşti; pe cine
1.3; iubim; exemple de oameni care îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de 1 S3 23.09-27.09
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul

3.2 semeni etc.)


1.1; 1.2; Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului (ce înseamnă să iubeşti; pe cine
1.3; iubim; exemple de oameni care îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de 1 S4 30.09-04.10
3.2 semeni etc.)
Omul este
Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet, în fiecare zi (cum pot să Îl am pe
omului

fiul iubitor 1.1; 1.2;


Dumnezeu în minte şi în suflet: rugăciunea, lectura Bibliei, admirarea 1 S5 07.10-11.10
al lui 1.3
naturii,săvârşirea unei fapte bune etc.)
Dumnezeu
Rugăciunile de mulţumire şi de laudă aduse lui Dumnezeu (ce înseamnă să
1.1; 1.2;
mulţumeşti; ce înseamnă să lauzi; pentru ce Îi mulţumim lui Dumnezeu; cine 1 S6 14.10-18.10
1.3
Îl laudă pe Dumnezeu etc.)
1.1; 1.2; Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de Dumnezeu (ce este darul; cui, când
1.3; şi cum dăruim; darul de pâine şi vin la Sfânta Liturghie; prinoase şi ofrande 1 S7 21.10-25.10
2.1 aduse de oameni etc.)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019

Omul este
1.1; 1.2; Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii faţă de Dumnezeu (ce înseamnă să 04.11-08.11
fiul iubitor S8
Dumnezeu şi Dumnezeu şi

1.3; ajuţi pe cineva, faptele bune săvârşite din iubire, iar nu din obligaţie; exemple 2
Iubirea lui

răspunsul

al lui S9
2.1; 2.2 de îndatoriri şi de fapte de slujire a semenilor, în diferite contexte de viaţă etc.) 11.11-15.11
Dumnezeu

Omul este
1,1;1.2;1.3;
fiul iubitor
2.1;2.2;3.1; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S10 18.11-22.11
Iubirea lui

răspunsul

al lui
3.2
Dumnezeu

Crăciunul 1.1;3.1;3. Tradiţii religioase de Crăciun (mersul cu icoana, colindul şi cântecele de 25.11-29.11
1 S11
şi Anul 2 stea, confecţionare unei stele etc.)
creştineMari sărbători
3.1; 3.2 Tradiţii populare de Crăciun şi de Anul Nou 1 S12 02.12-06.12

Nou –
tradiţii 1.1; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Crăciunul şi Anul Nou –
1 S13 09.12-13.12
3.1; 3.2 tradiţii*

Evaluare semestrială 1 S14 16.12-20.12


VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni

Dumnezeu ne iubeşte pe toţi (fiecare om este creat de Dumnezeu; Dumnezeu


1.1; 2.2 ne ocroteşte în fiecare zi; Dumnezeu primeşte rugăciunea fiecărui om, în limba 1 S1 13.01-17.01
în care e rostită etc.)
Dumnezeu Se face cunoscut omului

Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaştem şi să Îl iubim (Dumnezeu ne-a transmis


1.1 cuvântul Său în Biblie; L-a trimis pe Fiul Său în lume; este prezent permanent 1 S2 20.01-23.01
cu noi; ne-a pus în suflet dorinţa de a-L cunoaşte şi de a-L iubi etc.)
Dumnezeu
este Tatăl
nostru Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire (evenimentele principale din viaţa
1.1;1.2;
iubitor Domnului Iisus Hristos; iubirea pentru semeni – cea mai importantă învăţătură 1 S3 27.01-31.01
1.3;3.1
a Mântuitorului etc.)

Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă de om (ce este o minune; exemple
1.1 1 S4 03.02-07.02
de minuni făcute de Domnul Iisus Hristos etc.)

Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă de om (ce este o minune; exemple
1.1 1 S5 10.02-14.02
de minuni făcute de Domnul Iisus Hristos etc.)
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii săvârşesc minuni (Maica Domnului,
1.2; 3.1 îngerii şi sfinţii, rugători pentru oameni la Dumnezeu; exemple de minuni 1 S6 17.02-21.02
făcute de Maica Domnului,de îngeri, de Sfinţii Apostoli, de alţi sfinţi etc.)
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii săvârşesc minuni (Maica Domnului,
1.2; 3.1 îngerii şi sfinţii, rugători pentru oameni la Dumnezeu; exemple de minuni 1 S7 24.02-28.02
făcute de Maica Domnului,de îngeri, de Sfinţii Apostoli, de alţi sfinţi etc.)
1.1; 1.2;
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Dumnezeu este Tatăl nostru
1.3; 2.2; 1 S8 02.03-06.03
iubitor*
3.1
creştineMari sărbători

Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi Rusalii (sfinţirea ramurilor de salcie;


1.1;3.1;
sfinţirea Pâinilor pentru Paşti; împodobirea bisericii cu frunze de nuc sau tei şi 1 S9 09.03-13.03
3.2
Floriile, sfinţirea holdelor la Rusalii etc.)
Paştile şi 1.1; 3.1; Tradiţii populare de Paşti (încondeierea ouălor; tradiţii culinare; tradiţii
Rusaliile – 1 S10 16.03-20.03
3.2 locale)
tradiţii
1.1;
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: 1 S11 23.03-27.03
3.1; 3.2

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020 - 19–21 aprilie Sfintele Paști


Viaţa creştinului împreună cu

Oamenii îşi Oferirea de sfaturi şi învăţături (de ce avem nevoie de sfaturi şi învăţături;
arată 1.2; 2.1 de la cine primim şi cui oferim sfaturi şi învăţături; exemple de sfaturi şi 1 S13 22.04-24.04
iubirea unii învăţături primite de la Mântuitorul Iisus Hristos etc.)
faţă de alţii Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine (ce este recunoştinţa; exemple
1.1; 1.2 biblice de persoane care şi-au arătat recunoştinţa faţă de binefăcători; modele 1 S14 27.04-30.04
semenii

din viaţa de zi cu zi de răsplătire a celor care ne fac bine etc.)


Iertarea celor care ne fac rău (ce este iertarea; de ce avem nevoie de iertare;
1.1; 1.2;
modelul de iertare oferit de Mântuitorul Iisus Hristos; exemple biblice şi din 1 S15 04.05-08.05
1.3
vieţile sfinţilor de iertare; exemple de iertare din viaţa de zi cu zi etc.)
1.1; 1.2; Ajutorul dat celor bolnavi (cum ne comportăm faţă de cei bolnavi; exemple 1 S16 11.05-15.05
1.3; biblice de ajutorare a celor aflaţi în suferinţă; forme de ajutorare a celor
2.1; 2.2 bolnavi din jurul nostru etc.)
1.2; 1.3; Ajutorul dat celor singuri (cum ne comportăm faţă de oamenii singuri;
1 S17 18.05-22.05
2.1; 2.2 exemple biblice de ajutorare a celor singuri; forme de ajutorare a celor singuri)
1.1; 1.2;
1.3; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S18 25.05-29.05
2.1; 2.2
Evaluare semestrială 1 S19 02.06-05.06
Evaluare finală 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială”M. Eminescu”Corabia AVIZAT, RESP. COMISIE METODICĂ:


ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 34
CLASA a IIIa
PROFESOR: ISPAS ELENA
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA a III- a


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014
Domenii Unităţi Competenţe Nr.
Conţinuturile învăţării Săpt. Perioada Obs.
tematice specifice ore

SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Recapitulare din clasa a II-a 1 S1 09.09-13.09

Evaluare inițială 1 S2 16.09-20.09


Viaţa omului, darul lui Dumnezeu (copilul, darul lui Dumnezeu pentru
1.1; 1.3 părinţi; alcătuirea omului din trup şi suflet; grija faţă de trup; grija faţă de 1 S3 23.09-27.09
Iubirea lui Dumnezeu şi

suflet)
răspunsul omului

Viaţa omului, darul lui Dumnezeu (copilul, darul lui Dumnezeu pentru
Dumneze 1.1; 1.3 părinţi; alcătuirea omului din trup şi suflet; grija faţă de trup; grija faţă de 1 S4 30.09-04.10
u este suflet)
izvorul Bucuria de a trăi (naşterea omului, moment de bucurie; momentele şi
1.1; 3.2 1 S5 07.10-11.10
vieţii motivele de bucurie în viaţă)
1.1; 1.2; 1.3 Omul în relaţie cu natura (lecţia naturii; modele biblice şi din
1 S6 14.10-18.10
3.2 vieţilesfinţilor, de grijă pentru natură; ocrotirea naturii şi a vieţii)
1.1; 1.2; 1.3 Omul în relaţie cu natura (lecţia naturii; modele biblice şi din
1 S7 21.10-25.10
3.2 vieţilesfinţilor, de grijă pentru natură; ocrotirea naturii şi a vieţii)
VACANŢĂ 26.10-03.11.2019
răspunsul omului

1.1; 3.1 Viaţa pe pământ şi Împărăţia lui Dumnezeu 1 S8 04.11-08.11


Dumnezeu şi
Iubirea lui

Dumneze
u este
izvorul 1.1; 1.2; 1.3;
vieţii Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S9 11.11-15.11
3.1; 3.2

Naşterea Domnului (aspecte biblice referitoare la Naşterea Domnului; cum


Mari sărbători

Naşterea 3.1; 3.2 1 S10 18.11-22.11


se pregătesc creştinii pentru Naşterea Domnului)
creştine

şi Botezul
Domnului Naşterea Domnului (aspecte biblice referitoare la Naşterea Domnului; cum
3.1; 3.2 1 S11 25.11-29.11
se pregătesc creştinii pentru Naşterea Domnului)
Botezul Domnului (Botezul Domnului în Evanghelii; Sfinţirea Mare a
3.1; 3.2 1 S12 02.12-06.12
apei; sfinţirea caselor)

3.1; 3.2 Lecţie de recapitulare, consolidare 1 S13 09.12-13.12

Evaluare semestrială 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Când un om devine creştin (Botezul, Mirungerea, Împărtăşirea, primele


1.1; 1.3 1 S1 13.01-17.01
taine primite de un creştin; numele de botez)
Dumnezeu Se face cunoscut omului

Persoanele din viaţa unui creştin (persoane care îl ocrotesc în mod nevăzut
1.1; 1.3 1 S2 20.01-23.01
și persoane care îl ajută pe creștin)

Ce
înseamnă 1.1; 1.3 Primirea iertării prin 1 S3 27.01-31.01
să fii
creştin Primirea lui Hristos prin Sfânta Împărtăşanie (despre Sfânta Liturghie;
1.1; 1.3 1 S4 03.02-07.02
pregătirea pentru împărtăşire; binefacerile împărtăşirii)

1.1; 1.2; 2.2 Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a face fapte 1 S5 10.02-14.02

S6 17.02-21.02
1.1; 1.2; 2.1 Alegerea binelui în 2
S7 24.02-28.02

Învierea Învierea Domnului (aspecte biblice referitoare la Învierea Domnului; cum S8 02.03-06.03
3.1; 3.2 2
şi se pregătesc creştinii pentru Învierea Domnului) S9 09.03-13.03
creştine Mari creştineMari sărbători

Înălţarea Înălţarea Domnului (aspecte biblice referitoare la Înălţarea Domnului;


3.1; 3.2 1 S10 16.03-20.03
Domnului cinstirea eroilor neamului)
sărbători

Învierea
şi
3.1; 3.2 Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S11 23.03-27.03
Înălţarea
Domnului

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 1 S12 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04 - 21.04.2020 - 19–21 aprilie Sfintele Paști

1.2; 2.2 Necesitatea de a spune întotdeauna adevărul 1 S13 22.04-24.04


1.1; 1.2; 1.3
Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 S14 27.04-30.04
2.2
Viaţa creştinului împreună cu

1.1; 1.2
Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu 1 S15 04.05-08.05
Viaţa 2.2
împreună 1.1; 1.2; 2.2 Importanţa de a avea răbdare cu cei din jur 1 S16 11.05-15.05
cu ceilalţi
semeni

1.1; 1.2; 2.2 Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 S17 18.05-22.05

1.1; 1.2; 2.2 Nevoia de efort pentru a obţine 1 S18 25.05-29.05


1.1; 1.2; 1.3;
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S19 02.06-05.06
2.2
Evaluare finală 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială”M. Eminescu”Corabia AVIZAT, RESP. COMISIE METODICĂ:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 34
CLASA a IVa
PROFESOR: ISPAS ELENA
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA a IV- a


Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014
Domenii

Unităţi Competenţ Nr.


Conţinuturile învăţării Săpt Perioada Obs
tematice e specifice ore

SEMESTRUL I – 14 săptămâni

Recapitulare din clasa a III-a 1 S1 09.09-13.09

Evaluare inițială 1 S2 16.09-20.09


Lumea – casă pentru toți oamenii (aspecte specifice ale lumii de astăzi; oamenii doresc
1.1; 1.3;2.1 1 S3 23.09-27.09
Iubirea lui Dumnezeu şi

mereu o lume mai bună)


răspunsul omului

Fiecare om își caută propria cale prin viață (fiecare om este unic; care sunt nevoile
1.1; 1.3;3.2 1 S4 30.09-04.10
Cu omului; Dumnezeu răspunde căutării omului)
Dumnezeu 1.1;1.2;1.3; Biblia și Biserica arată calea spre Dumnezeu (ce înseamnă calea către Dumnezeu; ce
1 S5 07.10-11.10
pe calea 3.2 este Biblia; cum călăuzește Biblia către Dumnezeu)
vieții 1.1;1.2;1.3; Biblia și Biserica arată calea spre Dumnezeu (ce înseamnă calea către Dumnezeu; ce
1 S6 14.10-18.10
3.2 este Biblia; cum călăuzește Biblia către Dumnezeu)
Nevoia de a primi îndrumare în viață (de ce omul are nevoie de îndrumare în viață; cine
1.1; 2.1;3.1 1 S7 21.10-25.10
ne îndrumă în viață)

VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019

Cu
DumnezIubirea

Ajutorul lui Dumnezeu în situații dificile (ce dificultăți întâmpină un copil; încrederea S8 04.11-08.11
lui

Dumnezeu 1.1; 1.2; 2


în purtarea de grijă a lui Dumnezeu) S9 11.11-15.11
pe calea
vieții
eu şi
2.2; 3.1;3.2 Prorocii, vestitori ai nașterii lui Hristos 1 S10 18.11-22.11
creştineMari sărbători

Nașterea 3.1; 3.2 Magii, în căutarea Pruncului Iisus 1 S11 25.11-29.11


Domnului,
vestire și
împlinire 1.1; 3.2;3.2 Întâmpinarea Pruncului Iisus de către Dreptul Simeon 1 S12 02.12-06.12

1.1;2,2;3.1;
Nașterea Domnului, vestire și împlinire- colinde 1 S13 09.12-13.12
3.2
Evaluare semestrială 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni

Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor prin Iisus Hristos (ce este sfințenia;
1.1; 1.3 1 S1 13.01-17.01
cum se ajunge la sfințenie; care sunt roadele sfințeniei)
cunoscut omuluiDumnezeu Se face

Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și evangheliști (cine au fost apostolii;


1.1; 1.2;3.1 1 S2 20.01-23.01
cine au fost evangheliștii; rolul lor în transmiterea învățăturii creștine)

Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și evangheliști (cine au fost apostolii;


1.1; 1.2;3.1 1 S3 27.01-31.01
Sfințenia, cine au fost evangheliștii; rolul lor în transmiterea învățăturii creștine)
calea spre
Dumnezeu 1.1; 1.3 Mărturisirea și trăirea credinței de către sfinți (ce înseamnă mărturisirea credinței;
1 S4 03.02-07.02
modele de sfinți cu cinstire universală)

Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre (apariția creștinismului pe


1.1; 1.2; 2.1 1 S5 10.02-14.02
teritoriul țării noastre; exemple de sfinți români din diferite perioade istorice)

1.1; 3.1; 3.2 Sfântul Ioan Iacob Românul 1 S6 17.02-21.02


1.1;1.2;1.3;
Lecţie de recapitulare, consolidare: Sfințenia, calea spre Dumnezeu 1 S7 24.02-28.02
2.1; 3.1;3.2
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor (principalele evenimente din Duminica Floriilor și
creştineMari sărbători
1.2; 3.1;3.2 1 S8 02.03-06.03
din Săptămâna Patimilor; atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul)
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor (principalele evenimente din Duminica Floriilor și
1.2; 3.1;3.2 1 S9 09.03-13.03
De la Florii din Săptămâna Patimilor; atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul)
la Înviere Femeile mironosițe pe drumul Golgotei și în Duminica Învierii (cine au fost femeile
1.2; 3.1;3.2 1 S10 16.03-20.03
mironosițe; devotamentul femeilor mironosițe; sărbătoarea femeilor mironosițe)
1.2; 3.1;3.2 Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare 1 S11 23.03-27.03

SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 1 S12 30.03-03.04


VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04 - 21.04.2020 - 19–21 aprilie Sfintele Paști
Iubirea creștină, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos (ce înseamnă iubirea lui
semeniiîmpreună cuViaţa creştinului

3.1; 3.2 1 S13 22.04-24.04


Dumnezeu; ce înseamnă iubirea aproapelui)
1.1; 1.2;1.3 Viața în armonie cu ceilalți, îndemn al lui Dumnezeu (rolul normelor în diferite
1 S14 27.04-30.04
2.2 contexte de viață; exemple de porunci din Decalog și învățături desprinse din acestea)
Iubirea
Familia și împlinirea poruncii iubirii (binecuvântarea familiei de către Domnul Iisus
creștină, 1.2;1.3; 2.1 1 S15 04.05-08.05
Hristos; iubirea dintre membrii familiei)
sprijin
1.1;1.2.1.3; Prietenia și porunca iubirii creștine (prietenia în lumina învățăturii lui Hristos; aspecte
pentru 1 S16 11.05-15.05
2; 2.2 definitorii ale prieteniei la vârsta școlară)
conviețuire
1.1;1.2;1.3; Importanța exemplului personal de iubire creștină (valoarea exemplului personal;
a cu ceilalți 1 S17 18.05-22.05
2.2 exemple din viața cotidiană)
1.1; 1.2;1.3;
2.1;2.2;3.1; Lecţie de recapitulare, consolidare 1 S18 25.05-29.05
3.2
Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06
Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06
* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

S-ar putea să vă placă și