Sunteți pe pagina 1din 1

Literele j, J

1. Citim silabe şi cuvinte dintr-o silabă:

JA JE JI JO JĂ JU JOC JOI JUR

AJ EJ IJ OJ ĂJ UJ JOS JAR RUJ

2. Citim cuvinte:

a – jun je – ton co – joc ga – raj joa – că e - taj


de – jun je – leu cu – raj ba – gaj bu – jor e – ta – je - ră

a – ju – tă pa – ti – naj cu – ra – jos vâ r - tej


a – ju – tor pi – ja – ma ju – că – ri – e vâ – jâ – ie
ju – că – tor ju – mă – ta – te ju – că – uş je – ra - tec

Je – ni – ca, Ju – pi – ter, Je – nel, Cluj, Ja – po – ni – a, Jiu

3. Citim propoziţii:

Copiii sunt în parc.


Au lăsat jucăriile jos.
Nu se mai joacă.
Acum ei cântă în cor...
Jianu este dirijor.
Julieta cântă cel mai
frumos.