Sunteți pe pagina 1din 2

Periodicitate .

Fracții zecimale periodice


Nu tot timpul atunci când efectuăm o împărțire , aceasta se finalizează ,
exemplu:
7 : 3 = 2,3333……3 7:3= 2,333….
6
10
9
10
9
10 …și tot se continuă!

Obs. Că cifra 3 de la partea zecimală se repetă de o infinitate de ori ! Atunci


pentru a putea nota rezultatul final procedăm astfel : Se trece cifra sau cifrele
care se repetă pe o infinitate de ori la partea zecimală , între paranteze rotunde,
astfel :
2,333…3 = 2,(3)

Ex: a) 1,234234234….234 = 1,(234) – putem avea situația in care se pot repeta


mai multe cifre , aici se repetă secvența 234 și se trece această secvență între
paranteze
b) 24,5777…77 = 24,5 (7)- aici se repetă doar cifra 7

DEF. Numerele de forma 2,(3) sau 24,5(7) – se numesc fracții zecimale


periodice .
Fracțiile zecimale periodice sunt de două feluri :
-fracții zecimale periodice simple – sunt fracțiile zecimale periodice la care
între virgulă și perioadă nu apar și alte cifre , ex:
2,(3) sau 0 ,(57)

--fracții zecimale periodice mixte – sunt fracțiile zecimale periodice la care între
virgulă și perioadă apar și alte cifre decât perioada , ex:
24,5(7) – aici apare cifra 5 între virgulă și perioada (7) sau
0,67 (21) – aici apare 67 între virgulă și perioada (21)

Temă – de efectuat împărțirile din temă și să scrieți rezultatul ca pe o


fracție zecimală periodică

3,4/pag. 104 culegere