Sunteți pe pagina 1din 1

Microeconomia se ocupă cu studiul comportamentului economic al diferiților consumatori (teoria

bugetară), al firmei (teoria producției) si problematica împărțirii bunurilor limitate si a venitului limitat.
În cadrul microeconomiei indivizii sunt văzuți ca forță de muncă, ca și consumatori ai bunurilor
produse, pe care aceștia le consumă cu scopul de a-și maximiza folosința. Unitățile de producție
utilizează factorii de producție cum ar fi munca, capitalul, progresul științific cu scopul de a maximiza
profitul.

Teoria consumatorului se ocupă cu studiul cererii pe piața bunurilor. În cadrul acestei teorii este
analizată utilitatea consumatorului, exprimată prin cantitatea tuturor bunurilor pe care el le cumpară
într-o anumită perioadă. La aceasta, preferințele și curbele de indiferență joacă un rol foarte
important.
Teoria producției se ocupă cu studiul ofertei pe piața bunurilor. Pornind de la o funcție de producție
care redă relația dintre factorii de input și cei de output, se cercetează de cât input e nevoie pentru
producerea anumitor cantități de producție.
Teoria prețurilor cercetează efectele întalnirii cererii cu oferta pe piața bunurilor.
Teoria jocului se ocupă cu studiul teoretic al jocului.
Teoria consumatorului (Teoria cererii)
Teoria consumatorului - Preferință - Curba de indiferență - Utilitate - Utilitate marginală -Funcție de
utilitate - Venit
Teoria producției și prețurilor
Bazele teoriei producției - Factor de producție - Bariera posibilităților de producție - Funcție de
producție - Economie de scară - Economie de scop - Maximizarea profitului - Discriminarea prețului

Organizarea industrială
Formele pieței - Concurență perfectă - Monopol - Concurență monopolistă - Oligopol - Index
Herfindahl

Economia bunăstării
Economia bunăstării - Pareto eficiența - Cutia Edgeworth - Curba Lorenz - Coeficientul Gini - Nivelul
sărăciei -

Proasta funcționare a pieței


Proasta funcționare a pieței - Informația asimetrică - Externalitate - Cost social - Bun liber - Taxă

Economie financiară
Economie financiară - Finanțe - Risc
Comerț internațional
Comerț international - Termen comercial - Tarif