Sunteți pe pagina 1din 3

Numele elevului:............................................ Data:..........................................

Test de evaluare iniţială


Clasa a III-a

1. Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor:

…………………… ……………………... …………………………

……………………………. …………………………… ……………………………

2. Desparte în silabe cuvintele scrise la exerciţiul de mai sus:

………………… ……………………… …………………........

……………….. ……………………….. …………………….

3. Completează cu semnele de punctuaţie potrivite:

Lizuca privi la Patrocle şi spuse

Ţie ţi-e frică de bursuc

Căţelul privi la fată la salcie în scorbură şi se asigură că nu e nici un pericol

4. Găseşte cel puţin trei titluri pentru textul de la exerciţiul 3:

…………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

5. Priveşte imaginile şi alcătuieşte pentru fiecare câte o propoziţie:


………………………………. ……………………………………… ……………………………………

6. Transcrie textul:

Un lan de grâu se legăna sub adierea blândă a vântului de vară. Macii roşii decorau delicaţi marginile.
Ce bogat e câmpul anul acesta!

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Dictare:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Competenţe evaluate:
Ex. 1:
-Scrierea corectă, conştientă a cuvintelor din 1,2,3,4 silabe
Ex. 2:
_Despărţirea corectă în silabe a cuvintelorde 1,2,3,4 silabe
Ex. 3
-Completarea corectă, în funcţie de mesaj a semnelor de punctuaţie potrivite (recunoaşterea situaţiilor în care
se folosesc semnele de punctuaţie : semnul două puncte, semnul întrebării, liniuţa de dialog, virgula,
punctul)
Ex. 4
-Înţelegerea mesajului unui text probat printr-un titlu potrivit.
Ex. 5
-Respectarea mesajului transmis de imagine
-Scrierea corectă (folosind litera iniţială mare pentru primul cuvânt din propoziţie, corectitudinea exprimării,
corectitudinea realizării mesajului scris).
Ex.6.
-Transformarea corectă a textului scris cu litere de tipar cu un text scris cu litere de mână
-Respectarea formei corecte a literelor, scrierea lizibilă, ordonată, fără ştersături, fără adăugiri
Ex. 7.
Dictare: Elevii trebuie să pregătească ghiozdanul seara. Aşa nu vor uita nici caietele cu tema de acasă nici
alte lucruri necesare în şcoală. Hainele, ghetele şi chiar pachetul de mâncare din geantă spun ce fel de elevi
suntem.
-Scrierea cu literă iniţială mare (primul cuvânt din propoziţie-3 situaţii)
-Semnele de punctuaţie (punctul-3, virgula-enumerare)
-Grupurile de litere (ce, necesare, nici-2, geantă, chiar, ghetele, ghiozdanul)
-Scrierea cu „┺i „î” (în, mâncare)
-Scrierea corectă a grupurilor: ea (pregătească, geantă), ie (caietele), ia (chiar),oa (şcoală)
-Scrierea cu doi „ii” (Elevii)
-Despărţirea corectă în silabelor a cuvintelor la marginea rândului
-Scrierea lizibilă, respectând forma corectă a literelor
Barem de corectare:
-Ex.1:-S=2 situaţii scrise corect. B= 3 situaţii corecte, FB= 4 situaţii corecte
Ex.2: S= 2 situaţii scrise corect. B= 3 situaţii corecte, FB= 4 situaţii corecte
Ex.3: S=2 situaţii corecte, B=4 situaţii corecte, FB=5 situaţii corecte
Ex.4: S= un titlu corect, B= două titluri corecte, FB= trei titluri corecte
Ex.5: S=o propoziţie scrisă corect, B=două propoziţii scrise corect, FB= trei propoziţii scrise corect
Ex.6: S=o propoziţie scrisă corect, B=două propoziţii scrise corect, FB= trei propoziţii scrise corect
Ex.7: S=minim 10 situaţii scrise corect (din descrierea competenţelor cerute ex.)
B=între 15-20 situaţii scrise corect
FB=peste 20 de situaţii de scriere corectă.
Constatări:
a) greşeli tipice:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
b) Situaţia calificativelor: pe clasă- S=……………elevi, B=…………elevi, FB=……………elevi

c) modalităţi de remediere a greşelilor tipice:……………………………………………………………


...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și