Sunteți pe pagina 1din 2
—FISA DE EVALUARE sedatextul: Frate Viahuts, De ces ne facem spaima si inima rea degeaba? La noinu enici mai multé nici mai puting stiicaciune decat inalt pat ale lumi sinicichiar nu s'ar putea afl. Calitaie s detectele omenost sunt protuindervscolonce cameniisunt peste fot amen. Limba, costume, obiceiur apucdtun inelectusle 9 morte Teinlum revere sitoate celelaterezutate le locului unde au tat, ale imprejuraritor prin care au toot pot natn oa oomn Sar deosebi mult cei dintrun loc de cei dintatut ens in fundul lr, pretutinden si totdeauna sunt eeowet Nuexista pe pamant spots zoologicd mai unitaré decat a regelulcreatuni.inre un polinezisn antiopotog a cel mairafnat european, alta deosebire hotaraté, nu exist decat modul de $i gatibucatele. Nictun reece ae amen’ nus mai bun sau mai ru, nici unul mai inteligent ori mai prost; unl e mai as, alt mal altintorese te, dar, la urma urmelor, toti sunt la fel. Z:le oameni si dé-le pace! (.) * Roménii sunt astazi un neam intreg de peste zece milioane de suflete, avand una $i aceeas! limba (nu ca so lgudam no), extraordinar de frumoasa $i de .. grea, avand un mod de gandire deosebit al lui, o comoara nepretuita de flosofie morala, de humor si de poezie - cu atat mai originalé avutie cu cat este un amestec de mastenri si de dobanditi antice, grecesti, slave, orientale gi altele, pecetluite toate cu netagaduita lui nobia pecetie romanica, latina, care-laraté bun si netagaduit stapan allor.(.) . Dumnezeu ste tina in stanta tui pazél Al tau vechiu, . Caragiale | Rezolva urmatoarele cerint 1. Noteaza doua aspecte care permit incadrarea textul $-Comenteaza, in 35 randuri, semnificatia secventei, Nici un neam de oameni nui mai bun sau mai ru nici unul ma'inteligent ori mai prost; unul e mai asa, altul mai altminterea; dar, la urma urmelor, toti sunt la fel. Z-le oameni sidé-le pacer”, 12p ee 4. Identifica seer ‘venta care face referire la superioritatea oamenilor fata de alte specil. 5 i Transcrie secventa in care Caragiale vorbeste despre amestecul cultural care a stat la baza formari Poporului roman. ll, Exprima-ti opinia, intr-un text de 10-15 randuri, despre ideea transmisa in ultimul paragraf, raportata la realitatea actuala. 30p Se acorda 10 p din oficiu.