Sunteți pe pagina 1din 2

MODUL II:CONSILIEREA CLIENTULUI

FIŞA DE LUCRU NR. 1

Elev: Dumitru Dragos

Clasa: a-IX-a B

Perioada: 15.05.2020

În tabelul de mai jos sunt enumerate câteva afirmaţii. Încercaţi să le analizaţi


şi să le explicaţi:

Nr. Afirmaţii Explicaţii


Crt.
1. Operarea eficientă a Programarea clientul îi dam
programării clienţilor informatile despre programea lui
data ora ziua
2. Primirea clienţilor cu Cand intampinam clientul in salon il
amabilitate, politeţe, curtoazie saluatam poloticos si il intrebam cu ce
il putem ajuta
3. Comunicare eficientă Comunicarea eficienta este ascultarea
clientului trebuie un limbaj adecvat
pentru a comunica cu clientul nu
trebuie sa ne tutuim cu clientul
trebuie sa ne adreasam cu pronumele
de politete
4. Înregistrarea informaţiilor Clientul are o problema si trebuie sa
primite fim discreti cand îi spunem clientului
ce probleme are
5. Asigurarea completă a Ne asiguram ca ca problema
confidenţialităţii clienentului ramane intre el si lucrator
6. Etică profesională Modul in care esteticianul lucreaza
7. Realizarea unui sistem eficient Amenintarea ca for fii dati afra din
şi transparent pentru rezolvarea salon
conflictelor

Observaţii ale profesorului :

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Citiţi cu atenţie toate cerinţele înaintea rezolvării fiecărei activităţi;

- În cazul unor nelămuriri, adresaţi-vă profesorului sau tutorelui de


practică;

- Rezolvaţi toate sarcinile date;