Sunteți pe pagina 1din 1

EXEMPLE DE PROIECTE/ACTIVITĂȚI CURRICULARE :

- identificarea la nivelul comunităţii, a unor categorii speciale de  „resurse


educaţionale” (limbă, tradiţii, obiceiuri, arhitectură locală, port popular etc.)
- excursii tematice, vizite la muzee/instituții de cultură;
- ziua porţilor deschise;
- clubul părinţilor;
- iniţierea şi derularea unor campanii de conştientizare a unor probleme cu
care se confruntă comunitatea;
- promovarea unor şanse egale pentru minorităţile dezavantajate, comunicare
interculturală etc.);
- parteneriate între şcoli şi instituţii la nivel internaţional: Socrates,
Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci;
- proiecte de atragere a resurselor financiare şi de dezvoltare a bazei
materiale; 
- proiecte de intervenţie educaţională : în vederea identificării unor aspecte
problematice specifice comunităţii educaţionale; proiecte de conştientizare şi
rezolvare a fenomenelor sociale; proiectele de
asistenţă  psihopedagogică  specializată ;
- ateliere de creație, spectacole de teatru.