Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI
FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
DEPARTAMENTUL TELECOMUNICAȚII

Proiect de an

La disciplina: Tehnologii moderne de telecomunicații

Tema:”Rețele digitale cu integrarea serviciilor ISDN,,

A efectuat st.gr IMTC-161: Plăcintă Vasile

Conducător . lect.sup. Chihai Andrei

Chişinău 2019
CUPRINS

INTRODUCERE

1. CAPITOLUL TEORETIC Rețele digitale cu integrarea


serviciilor ISDN 8
1.1Servicii integrate pentru retele digitale 8

1.2ObiectiveleISDN-ului 9

1.3.Dispozitive ISDN 9

1.4. Puncte de referință ISDN 12

1.5. Servicii ISDN - Interfață de bază de bază BRI (BRI) 14

1.6 Servicii ISDN - Interfață de tarif primar PRI (PRI). 15

1.7 Conexiunile ISDN-ului 18

1.8 ISDN-ul de banda larga 19

1.9 Interfaţa primară ISDN 19

2. CAPITOLUL ANALITIC: 21

CONCLUZII 28
BIBLIOGRAFIE 29

6
INTRODUCERE

Reţeaua numerică cu integrarea serviciilor, ISDN, oferă o mulţime de servicii noi,


inclusiv posibilitatea conectării la calculator în timp ce are loc o convorbire
telefonică. În acest scop oferă două canale pentru utilizator, canalele B. Pentru
control are nevoie de un canal separat, canalul D. La rândul său, canalul D poate fi
utilizat pentru semnalizări, date şi telemetrii. Reţeaua ISDN prevede existenţa unor
dispozitive terminale de reţea NT1 la abonat şi respectiv NT2, o centrală ISDN
care este o centrală mică de întreprindere, PABX. Există mai multe politici cu
privire la cumpararea şi/sau închirierea acestora de către abonat: cumpărarea sau
închierea ambelor ar permite unificarea lor într-un singur echipament NT12, dar
adaptarea la fibrele optice ar fi mai uşoară dacă cele două sunt separate. Sunt
definite mai multe puncte de referinţă, R,S,T,U, pentru a încerca o unificare a
diferitelor sisteme telefonice şi de comunicaţii existente. Sunt definite mai multe
debite si combinaţii posibile; cele mai importante, fiind si standardizate, sunt
debitul de bază 2B+1D= (2x64+16) kbps=144 kbps (192 kbps împreună cu alţi biţi
de control) şi debitul primar, la care canalul D are 64kbps, 30B+1D=2,048 Mbps
(Europa), respectiv 23B+1D=1,544 Mbps (SUA).

7
1.CAPITOLUL TEORETIC: Rețele digitale cu integrarea
serviciilor ISDN

1.1Servicii integrate pentru retele digitale


Serviciile integrate pentru retele digitale au ca scop - sa dezvolte interfete standard
si terminale standard ca sa integreze date, voce, si servicii video, toate în format
digital. Lucrarea de standardizare a ISDN-ului a fost initiata în anii 1970. Astazi,
ISDN-ul are o baza de instalare în lumea dezvoltata, si lumea dezvoltata ajunge din
urma rapid. Acest capitol acopera principiile si standardele ISDN-ului.

Figura 1 Retea ISDN

1.2 Obiectivele ISDN-ului


8
Obiectivul principal al ISDN-ului este sa înlocuiasca PSTN (Public Switched
Telephone Network - Reteaua Publica de Telefonie cu Comutatie), care este bazata
pe tehnologie analogica. Dupa cum implica numele, ISDN-ul este o retea pe deplin
digitala pentru a asigura servicii integrate - voce, date, video - prin interfete
standard. Pentru a furniza serviciile care sa împlineasca cerintele fiecarui util
353b17d izator, standardele ISDN-ului de banda îngusta si al ISDN-ului de banda
larga au fost dezvoltate. ISDN-ul de banda îngusta suporta servicii pâna la
2.048Mbps si ISDN-ul de bada larga suporta servicii pâna la 622.08Mbps.
Recomandarile Uniunii Internationale de Telecomunicatii, Sectia de
Telecomunicatii (International Telecommunications Union Telecommunications
Sector - ITU-T) specifica standardele ISDN-ului. Obiectivele ISDN-ului sunt :

 Sa suporte aplicatii cu voce si fara voce folosind un set de interfete standard.


 Sa suporte apicatii cu comutatie si fara comutatie.
 Sa aiba arhitectura stratificata pentru ca avantajele arhitecturii stratificate sa
fie exploatate.
 Sa suporte o varietate de configuratii care sa îndeplineasca cerintele
utilizatorului.
 Sa furnizeze inteligensa în retea.
 Sa furnizeze integrare cu retele existente cum ar fi Reteaua Publica de
Telefonie cu Comutatie (Public Switched Telephone Network - PSTN) si
Reteaua Publica de Date (Public Data Network -PDN) si sa se bazeze pe
conexiuni de 64kbps.
 Sa standardizeze toate interfetele pentru echipamentul de acces pentru ca sa
fie competitie printre furnizorii de echipament, ceea ce avantajeaza abonatii.
 Sa suporte transparenta pentru ca serviciile si aplicatiile sa fie independente
de subretele.
 Sa dezvolte o strategie în privinta tariful care este bazat pe volumul de trafic
si nu pe tipul de informatie. Fie ca utilizatorul transmite voce sau video nu
trebuie sa conteze; tariful trebuie sa fie în functie numai de cantitatea de
informatie transmisa.

Obiectivele ISDN-ului sunt ca sa furnizeze servicii de date, voce, video cu


interfete standard folosind o tehnologie complet digitala.

1.3 Dispozitive ISDN


Terminal Adapter (TA) - Dispozitiv convertor care transformă semnalele electrice
standard în forma folosită de ISDN - permite dispozitivelor non-ISDN să
funcționeze pe o rețea ISDN.

9
Echipamente terminale de tip 1 (TE1) - Compatibil cu rețeaua ISDN. Exemplu:
telefoane, computere personale, aparat de fax sau aparat de înregistrare video.

Echipamente terminale de tip 2 (TE2) - Nu este compatibil cu rețeaua ISDN.


Exemplu: telefon sau modem analog, necesită un TA (TE2 se conectează la TA).

Terminarea rețelei tip 1 & 2 (NT1 și NT2) - O casetă de conexiune mică care
conectează fizic site-ul clientului la bucla locală telco, oferă o conexiune cu patru
fire la site-ul clientului și o conexiune cu două fire la rețea.

Fig1.2 Componentele si punctele de referinta a ISDN

10
1.4 Puncte de referință ISDN

Fig1.4 Puncte de referinte ISDN

U - Cablu cu două fire care conectează echipamentul clientului la furnizorul de


telecomunicații

R - Punctul dintre echipamentele non-ISDN (TE2) și TA

S - Cablu cu patru fire de la TE1 sau TA la NT1 sau NT2

T - Punctul dintre NT1 și NT2

Analogii NT-1 (Network Terminator-1) TA (Terminal Adapter)

NT-1 este o casetă de interfață care transformă datele ISDN în ceva ce un


computer poate înțelege (și invers). Funcționează cam ca un descrambler TV prin
cablu pentru semnale ISDN și este adesea încorporat în adaptoare ISDN.

TA (adaptor terminal)

11
Această bucată de hardware transformă datele pe care le primește prin ISDN într-o
formă pe care computerul o poate înțelege. Uneori numit greșit un modem ISDN
sau un modem digital, un adaptor terminal gestionează datele digital și nu are
nevoie să moduleze sau să demoduleze un semnal analogic. Adaptorii de terminal
pot fi o placă internă sau o placă externă care se conectează la computer prin portul
serial.

1.5 Servicii ISDN - Interfață de bază de bază BRI (BRI)


Două canale de 64 Kbps B, un canal D de 16 Kbps și 48 Kbps în valoare de
încadrare și sincronizare.

Lățimea de bandă disponibilă a datelor: 128 Kbps (2 x 64 Kbps)

Lățimea de bandă a utilizatorului: 144 Kbps (128 Kbps + un canal D de 16 Kbps)

Capacitatea totală a liniei: 192 Kbps (144 Kbps + 48 Kbps încadrare)

Fiecare canal B poate fi utilizat pentru aplicații separate

Cum ar fi Internet și voce

Permite agregarea canalelor individuale B într-un canal multilink

Cantitatea și capacitatea de biți a canalelor dintr-o linie ISDN depind de tipul


serviciului ISDN implementat. ISDN oferă în prezent următoarele două servicii:

1. BRI (Basic Rate Interface) - constă din două canale B de 64 Kbps, un canal D de
16 Kbps și 48 Kbps în valoare de încadrare și sincronizare.

a) Lățimea de bandă disponibilă a datelor: 128 Kbps (de 2 ori 64 Kbps)

b) Lățimea de bandă a utilizatorului: 144 Kbps (128 Kbps + un canal D de 16


Kbps)

c) Capacitatea totală a liniei: 192 Kbps (144 Kbps + cadru 48 Kbps)

Sfat didactic

Este obișnuit să ne referim la ISDN ca 144 Kbps (compania de telefonie îl


folosește adesea pe acesta), dar studentul trebuie să recunoască și celelalte două.

Informații privilegiate

12
Semnificația canalelor B de 64 Kbps, care este aceeași cu canalele T1, este că 64
Kbps este standardul telco pentru canalele vocale pentru a asigura o reproducere
exactă a sunetului. Scopul inițial al liniilor T1 a fost furnizarea a 24 de linii vocale
- un T3 furnizează de 28 de ori mai mult (672). Dacă Voice over IP devine
comună, va elibera lățimea de bandă extraordinară, deoarece tehnologiile IP
comprimă datele vocale în canale de 8 Kbps folosind tehnologii similare celor
utilizate pe filme digitale și muzică.

Fig 1.5 BRI ISDN

1.6 Servicii ISDN - Interfață de tarif primar PRI (PRI).


Canale de ISDN de banda îngusta

În N-ISDN sunt definite doua tipuri de canale: canal B si canal D. Canalul B


transporta informatiile abonatului precum voce/rata de bit scazuta, video/fax/date.
Canalul D transporta semnale cu continut informational si este de asemenea folosit
pentru aplicatii de rata de date scazuta precum alarma de la casa.

Un canal ISDN poate fi vazut ca si o teava care transport canalul B si D. Figura


27.3 arata pipe-urile ISDN pentru interfata de rata de baza si interfata de rata
primara.

13
O conexiune PRI poate atribui diferite canale de 64 Kbps atât conexiunilor ISDN
cât și modemului analogic

America de Nord și Japonia - Serviciul PRI are canale Kbps B, un canal D de 64


Kbps și 8 Kbps de sincronizare și încadrare pentru o rată de biți totală de până la
Mbps (aceeași ca T1)

Europa, Australia și alte părți ale lumii - serviciul PRI are canale Kbps B, un canal
D de 64 Kbps și 64 Kbps de încadrare și sincronizare pentru o rată de biți totală de
până la Mbps (aceeași ca E1)

Fiecare canal B va fi folosit pentru aplicații separate, inclusiv voce, date și Internet

Mai multe canale B pot fi multilinkate împreună. PRI - Interfață de rată primară. O
conexiune PRI poate atribui canale de 64 Kbps atât conexiunilor ISDN, cât și
modemului analogic

a) America de Nord și Japonia - Serviciul PRI are canale Kbps B, un canal D de 64


Kbps și 8 Kbps de sincronizare și încadrare pentru o rată de biți totală de până la
Mbps (aceeași ca T1)

b) Europa, Australia și alte părți ale lumii - serviciul PRI are canale Kbps B, un
canal D de 64 Kbps și 64 Kbps de încadrare și sincronizare pentru o rată de biți
totală de până la Mbps (aceeași ca E1)

3. Atât BRI cât și PRI permit fiecare canal B să fie utilizat pentru aplicații separate.
Exemplu cu BRI: primul canal B utilizat pentru Internet, în timp ce al doilea canal
B este folosit pentru telefon sau serviciu FAX

4. Atât BRI, cât și PRI permit agregarea canalelor individuale B într-o singură
conductă logică pentru a crește lățimea de bandă (Multilinking).

14
Fig 1.6 BRI ISDN

Canalul B

Acesta este canalul de baza al abonatului pentru a transporta voce PCM, date,
mesaje fax sau date TV cu viteza redusa de scanare. Tipurile diferite de conexiuni
care pot fi setate pentru un

canal B sunt :

 Apeluri cu comutatie de circuit: aceste apeluri sunt similare apelurilor


PSTN, dar semnalul este trimis prin canalul D.
 Conexiuni semipermanente: aceste apeluri sunt similare liniilor închiriate
ale PSTN-ului, si nici o procedura de stabilire a conexiunii nu este necesara-
 Apeluri cu comutatie de pachet: abonatul este conectat la o retea cu
comutatie de pachete, si schimbul de date este realizat folosind protocoale
X.25.

Canalul B transporta datele abonatului precum voce si date TV cu viteza redusa de


scanare. Ambele apeluri cu comutatie de circuit si cu comutatie de pachete pot fi
setate pe canalul B.

15
Canalul D

Acest canal transporta semnale cu continut informational pentru a controla apeluri


cu comutatie de circuit. În plus, acest canal suport servicii de date de viteza redusa
(pâna la 100bps) cu comutatie de pachete. Date de la contoare de energie, alarme
de incendiu si date asemanatoare pot fi transmise prin canalul D.

În timpul zilelor de început al standardizarii, ISDN-ul se astepta sa înlocuiasca


reteaua analoag PSTN cu tehnologie digitala folosind BRI si PRI. Totusi, instalatia
de baza prezenta a ISDN-ului este foarte scazuta.

1.6 Ahitectura protocolului ISDN


ISDN suporta atât operatii de comutare de circuite cât si operatii de comutare de
pachete, si arhitectura protocolului ,se îngrijeste' de ambele tipuri de informatie. În
plus, protocoalele legate de semnale sunt deasemenea specificate. În ISDN,
semnalele se trasmit între switch-uri ISDN conform standardului de semnale SS7.

Arhitectura protocolului ISDN este aratata în Figura 27.4.

Nivelul fizie

Interfata fizica este bazata pe X.21 pentru a interfata catre o retea publica cu
comutatie de circuit printr-un conector de 8 pini. Specificatiile furnizeaza pentru
cerinte sa transfere putere prin interfata (în general de la retea la terminal). Dupa
cum telefonul PSTN este alimentat cu 48V de la switch, de asemenea switch-ul
ISDN este capabil sa furnizeze aceeasi functionalitate nivelului fizic.
Recomandarile ITU-T I.430 specifica functionalitatea nivelului fizic pentru BRI, si
recomandarile I.431 specifica functionalitatea nivelului fizic pentru PRI.

Codarea informatiei

Rata de baza este 192kbps folosind schema de codare pseudo-ternara, în care


1 binar este reprezentat de absenta volatjului si 0 este reprezentat de un impuls,
pozitiv sau negativ, de 750 mV cu toleranta de 10%. Rata primara este de
2.048Mbps, cu schemele de codare AMI, HDB3.

Nivelul de legatura de date

Structura protocolului este diferita pentru canale B si D. Pentru canal D, este


folosit LAPD, bazat pe HDLC. Toate transmisiuniile pe canalul D sunt bazate pe
cadre LAPD, schimbate între echipamentul abontului si switch pentru trei aplicatii:
16
(a) controlul semnalului pentru stabilirea, mentinerea si terminarea conexiunii pe
canalul B; (b) servicii de comutatie de pachete catre abonat;

(c) telemetrie.

Cadrul LAPD consta dintr-un bit fanion, doi biti de adresa, doi biti pentru controlul
informatiei, un numar variabil de biti pentru informatia abontului, doi biti pentru
FCS, si un bit fanion.

Diferentele dintre HDLC si LAPD sunt:

 LAPD întotdeauna foloseste numere de secvente de 7 biti (secvente de 3 biti


nu sunt permise).
 FSC (frame check sequence) este întotdeauna un câmp pentru CRC.
 Câmpul pentru adreasa din LAPD este de 16 biti care contine doua
subadrese: una pentru identificare, una pentru dispozitivele multiple posibile
din partea abonatului a interfetei si alta pentru indentificare abonatilor logice
posibili multipli a LAPD din partea abonatului a interfetei.

LAPD este specificata în recomandarea Q.931.

Pentru canalului B sunt suportate comutarea de circuit si circuitele


semipermanente. Din punctul de vedere al ISDN-uluii pentru comutarea de circuit
nu este nevoie de nivele de la 2 la 7 si deci ele nu sunt specificate.

Arhitectura protocolului ISDN se adreseaza primele 3 nivele ale modelului OSI.


Nivele de la 4 la 7 nu sunt în vizate de arhitectura acestui protocol. Folosind aceste
protocoale apelurile cu comutatie de circuit si comutatie de pachet pot fi stabilite.

Pentru comutatie de pachete, odata ce un circuit este setat printr-un canal D,


nivele X.25 2 si 3 pot fi folosite pentru transfer de date pentru circuit virtual. La
nivelul de legatura de date în arhitectura protoclului este aratat de asemenea si
Frame Relay. Acesta este folosit în aplicatiiN-ISDN.

17
Nivelul retea

Nivelul retea pentru aplicatii cu comutatie de pachete este bazat pe X.25. Pentru
controlul apelurilor este urmata recomandarea Q.931.

În arhitectura protocolului ISDN nivelurile de la 4 la 7 a modelului OSI nu sunt


specificate, deoarece ISDN nu este preocupat de aceste detalii. ISDN furnizeaza
facilitatea numai pentru stabilirea apelurile comutatiei de circuite si pachete la rate
de date specifice. Orice tip de aplicatie a abonatului poate fi dezvoltata folosind
aceasta infrastructura.

1.7 Conexiunile ISDN-ului


Cele patru tipuri de conexiuni folosite în ISDN sunt:

 Apeluri cu comutatie de circuite pe canalul B.


 Conexiuni semipermanente pe canalul B.
 Apeluri cu comutatie de pachete pe canalul B.
 Apeluri cu comutatie de pachete pe canalul D.

Apeluri cu comutatie de circuite: acestea implica canalele B si D. Procedura


decurge astfel :

1. Abonatul cere un circuit prin canalul D.


2. Abonatul este informat despre circuitul stabilit prin canalul D.
3. Datele sunt transferate prin canalul B.
4. Apelul este terminat prin semnalarea prin canalul D.

Conexiuni semipermanente : pentru conexiuni semipermanentem numai


functionalitatea nivelului 1 este furnizata prin interfata retelei. Nici un protocol de
control nu este necesar deoarece exista deja o conexiune .

Apeluri cu comutatie de pachete pe canalul B: Procedura decurge astfel :

 Abonatul face o cerere pe canalul D pentru o conexiune pe canalul b


folosind procedura de control de apel.
 Conexiunea este setata si abonatul este anuntat pe canalul D folosind
procedura de control de apel.
 Abonatul seteaza un circuit virtual la un alt abonat folosind procedura de
control de apel a X.25-ului pe canalul B.
 Abonatul termina circuitul virtual folosind X.25 pe canalul B.
 Dupa unul mai multe apeluri virtuale pe canalul B, abonatul semnaleaza
nodului cu comutatie de pachete pe canalul D sa termine conexiunea.

18
Apeluri cu comutatie de pachete pe canalul B: date cu viteza redusa sunt
transmise pe canalul D, pentru care protocolul nivelului 3 X.25 foloseste cadre
LAPD este întrebuintat.

Semnalizarea în ISDN

Protocolul nivelului 3 este definit de recomandarea I.451. Mesajele sunt schimbate


între abonat si switch pe canalul D pentru stabilirea, controlul, si terminarea unui
apel. Semnalizarea între switch-uri se face printr-o retea de semnalizare SS7.

1.8 ISDN-ul de banda larga


IDSN-ul de banda îngusta nu a ajuns un success de ceva vreme. Cu speranta ca
daca abonatilor le este oferita rata de date foarte mare pentru a suporta servicii
precum TV de înalta definitie (HDTV), comunicatii multimedia, conferinte video,
s.a.m.d, a început dezvoltarea ISDN-ului de banda larga. ISDN-ul de banda larga
suporta rate de date 155.52Mbps si 622.08Mbps. Totusi, pentru a suporta rate de
date asa mari, trebuie folosita fibra optica ca mediu de transmisiune, si comutatia
trebuie sa fie facuta foarte repede.

Tehnologiile rapide pentru comutatie de pachete - Frame Relay si ATM


(Asynchronous Transfer Mode) - au fost dezvoltate ca rezultat a cercetarii în
ISDN-ului de banda larga.

1.9 Interfaţa primară ISDN


Interfaţa pentru debitul primar e prevăzută la punctul T de referinţă, în
întreprinderile care au PBX. Alegerea (30B+1D) se face pentru adaptarea cadrului
ISDN la sistemul PCM de 2,048 Mbps european, respectiv(23B+1D) pentru
sistemul PCM de 1,544 Mbps din SUA. Interfaţa primară multiplexează cadrele
prin acelaşi mediu unic de transmisie. În cazul interfeţei primare sunt permise doar
configuraţii punct la punct. Tipic, interfaţa primară suportă o PBX numerică, sau
alte dispozitive concentratoare controlând TE-uri multiple şi care au prevăzute
facilităţi de TDM sincron pentru accesul la ISDN. Rata datelor pe interfaţa primară
este de 1,544 Mbps conform standardului american, respectiv 2,048 Mbps conform
standardului european

19
Fig 1.9 Formatul cadrelor ISDN pentru accesul primar

Interfaţa ISDN la 1,544 Mbps este bazată pe structura transmisie DS-1, nord-
americană, care e folosită în serviciul de transmisie T1. Fluxul de biţi este
structurat în cadre de 193 biţi care se repetă, fiecare cadru constând din 24 de
diviziuni a câte 8 biţi şi un bit de delimitare sau sincronizare (framing) folosit
pentru sincronizare şi alte scopuri de control sau management. Aceeaşi diviziune
de timp care apare în cadre succesive constituie un canal. La rata de 1,544 Mbps,
cadrele se repetă la fiecare 125 Psec, sau 8000 cadre pe secundă, fiecare canal fiind
de 64 kbps. Tipic, structura transmisiei permit 23 de canale B şi un canal D de 64
kbps. Codul de linie folosit este AMI (Alternate Mark inversion) folosind B8ZS
(Bipolar with 8 Zero Substitution). Interfaţa ISDN la 2,048 Mbps e bazată pe
structura europeană a transmisiei, la aceeaşi rată. Fluxul de biţi e structurat în cadre
repetitive de 256 biţi. Fiecare cadru are 32 de diviziuni a câte 8 biţi. Prima
diviziune e folosită pentru delimitare şi sincronizare, restul de 31 de diviziuni sunt
canale utilizator. La rata de 2,048 Mbps, sunt 8000 cadre/sec, adică fiecare cadru
apare la 125Psec.

20
2. CAPITOLUL ANALITIC
Topologia rețelei:

21
2.1 Configurarea routerului REMOTE

22
2.2 Configurarea routerului BRANCH

23
2.3 Configurarea routerului HQ

24
25
2.4 Configurarea protocolului PPP

2.4 Verificarea conectivității de la PC1 la DNS

26
Verificarea conectivității de la PC2 la DNS:

27
CONCLUZIE

Prin utilizarea ISDN de bandă largă bazată pe ATM, cu o reţea de transmisie realizată cu fibre
optice, se asigură abonatului acces de la terminalul său la orice tip de serviciu. Această evoluţie
influenţează structura topologică a reţelei de telecomunicaţii.

În cazul conectării ISDN la Internet, viteza oferită de accesul BRA este 128 Kb/s, ceea ce este
mai mult decât maximul posibil obţinut prin modem (56 Kb/s, dar cu o linie fără zgomot!).
Legăturile pe 4 fire de cupru oferă viteze mult mai mari.

Reţeaua ISDN poate fi privită ca un ansamblu de servicii şi echipamente digitale, amplasate pe


primele trei straturi ale modelului OSI (nivelul fizic/interfaţă, nivelul legăturii de date, nivelul
reţea), acestea permiţând accesul simultan la servicii de voce şi de date. În cazul serviciului de
videoconferinţă, reţeaua ISDN permite transmisii simultane de convorbiri, imagini, texte, între
mai mulţi abonaţi.

Succesul tehnologiei ISDN poate fi discutat din două puncte de vedere:

 pe de o parte, accesul BRA oferit ca o alternativă mai performantă decât accesul


prin modem pe fire de cupru, în momentul de faţă este depăşit de performanţele
accesului prin ADSL
pe de altă parte, accesul PRA este o reuşită ISDN, mai ales dacă reţeaua telefonică este privită
ca o plasă de fire conectate în centre de comutare ISDN şi prin urmare conştientizăm modul de
conectare al centralelor PABX

28
BILIOGRAFIE
https://slideplayer.com/slide/8746709/

https://ro.wikipedia.org/wiki/ISDN

http://www.tc.etc.upt.ro/teaching/idd-cd/idd-cd-cap5.pdf

http://www.scritub.com/stiinta/informatica/Servicii-integrate-pentru-rete35315.php

https://ftp.utcluj.ro/pub/users/dadarlat/master-anII-RCSD/curs2-retISDN.pdf

29

S-ar putea să vă placă și