Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: ………………………………… Data: …………………..

Numerele naturale de la 10 la 20
(Fişă de lucru)

1. Scrie numerele corespunzătoare desenelor:

Z U Z U Z U

2. Scrie numerele reprezentate prin desene:

Z U Z U Z U Z U Z U Z U Z U Z U

3. Descompune numerele în zeci şi unităţi:

17 19 18 11 15 14

4. Completează şirul numerelor de la 10 la 20 în ordine crescătoare apoi descrescătoare:

10 20

20

5. Scrie vecinii numerelor:

19 ; 11 ; 18 ;
16 ; 17 ; 14 ;

6. Compară numerele completând în casete unul din semnele: < = >

16 17; 13 13; 19 9; 20 12; 18 15

7. Scrie numerele pare (cu soţ) până la 20:


 în ordine crescătoare:

0 2 .
 în ordine descrescătoare:
20 0.

S-ar putea să vă placă și