Sunteți pe pagina 1din 4

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnaziala Nr.1, sat Voinești


Anul școlar: 2017-2018
Cadrul didactic: Novac Tiberiu

CLASA a III-a – Semestrul I/Semestrul II


Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
Sem Sem Sem Sem
1. 2. 3. 6.
I II I II
 formaţii de adunare în linie pe două rânduri
 aliniere în linie şi în coloană de gimnastică câte 4
Formații de adunare
 poziţiile „drepţi” şi „pe loc repaus”
permanent permanent
 întoarceri de pe loc

Alinieri  alinierea în linie şi în coloană permanent permanent


Pozițiile drepți și pe loc
repaus
 poziţiile drepţi şi pe loc repaus. permanent permanent
Elemente de
1.3. organizare a permanent permanent
2.1. activităților practice Raportul  raportul
sportive

Întoarceri  întoarceri la stânga şi la dreapta de pe loc. permanent permanent

Porniri și opriri  pornire şi oprire din mers. permanent permanent

Formarea și strângerea permanent permanent


 formarea şi strângerea coloanei de gimnastică câte 4.
coloanei de gimnastică

Poziții  poziţiile de bază şi derivate permanent permanent


Influențarea selectivă a
aparatului locomotor
 exerciţii de influenţare analitică a aparatului locomotor. permanent permanent
Elemente ale Atitudinea corporală
corectă
 exerciţii compensatorii şi preventive instalării abaterilor de la atitudinea corporală corectă. permanent permanent
2.1. dezvoltării fizice
armonioase Complexul de dezvoltare
fizică
 complex de dezvoltare fizică armonioasă permanent permanent

Reglarea ritmului
respirator în efort
 exerciţii pentru reglarea ritmului respirator în efort. permanent permanent

1.2. Calități motrice de  viteza de reacţie şi de execuţie


1.3. bază  viteză de deplasare în condiţii variate
3.3. Viteza
 coordonarea segmentelor şi a corpului în spaţiu şi timp
6 - 8-10 -
5.1.  coordonarea în manevrări de obiecte
5.2.
 coordonarea segmentelor şi a corpului în spaţiu şi timp
Îndemânarea
coordonarea în manevrări de obiecte
6 4 1-3 15-16

Forța  forța dinamică segmentară - 5 - 1-3


*forța explozivă
Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
 dezvoltarea rezistenței la eforturi aerobe, cu creșterea progresivă a duratei
Rezistența
*dezvoltarea rezistenței musculare locale
- 6 - 1-3
Mobilitate și stabilitate  coordonarea segmentelor şi a corpului în spaţiu şi timp
articulară coordonarea în manevrări de obiecte
permanent permanent

Mers  mers cu pas fandat, mers cu pas adăugat şi cu diferite poziţii ale braţelor permanent permanent
 alergare cu paşi încrucişaţi şi adăugaţi
Alergare  alergare cu pendularea gambei înainte permanent permanent
 alergare cu schimbări de direcţie
1.3.
 sărituri cu desprindere de pe un picior
2.1.
 sărituri cu desprindere de pe două picioare
3.1. Deprinderi motrice Sărituri
 sărituri cu trecere peste obstacole
- 8 - 1-4
3.3. de bază
5.1. sărituri la coardă
5.2.  aruncări lansate, azvârlite, împinse
 aruncări la ţintă
 aruncări la distanţă
Aruncări și prinderi  aruncări, prinderi, diverse mânuiri ale mingii 8 - 3-6 -
 aruncarea mingii din poziţia stând cu faţa pe direcţia aruncării
 aruncarea mingii de oină cu latura stângă orientată pe direcţia aruncării
 întreceri
 menţinerea unor poziţii statice cu puncte reduse de sprijin
Echilibru  tehnica deplasării pe suprafeţe înguste şi înălţate 8 - 11-14 -
 variante de deplasare în echilibru cu întoarceri 90 şi 180 grade pe parcurs

 târâre joasă cu braț și picior opus


Târâre
*târâre pe o latură
10 - 13-17 -
 cățărare-coborâre pe banca de gimnastică înclinată și cățărare-deplasare laterală-coborâre la
Cățărare-coborâre
scara fixă
8 - 11-14 -
1.3.
Deprinderi motrice  tehnica escaladării peste lada de gimnastică
3.1.
utilitar-aplicative
Escaladare
 variante de escaladare
6 - 13-15 -
5.1.
 tracţiuni din stând, pe perechi
 tracţiuni între nai mulţi executanţi 14-16
Tracțiune-împingere
 împingeri pe perechi
6 - -
 împingeri între mai mulţi executanţi
 transport individual
 transport pe perechi 15-17
Transport de obiecte
 transport în grup
6 -


Atletism

1.2. Deprinderi motrice pasul alergător de semifond


Alergare de
1.3. sportive elementare
rezistenta
 startul din picioare 8 - 4-7 -
3.2.  reglarea respiraţiei
4.1.  startul din picioare
5.1.
 pasul alergător de accelerare
5.2. Alergare de viteza
 pasul lansat de viteză
- 8 - 10-13
 reguli de concurs
A.M.O.  elemente teoretice intuitive (desen, planse, kinograme etc.) - 8 - 4-8
 aruncari de pe loc cu doua maini deasupra capului la distanta de 5-6 m, cu mingea de oina
 aruncari azvarlite de pe loc intr-un cerc cu diametrul de 2m, la distanfa de 6-8m
 din mers aruncari azvarlite, la tinta
 din mers, aruncari azvarlite cu pasi incrucisati, la tinta
 din alergare usoara aruncari azvarlite la tinta
 cu elan la 5-7; 7-9 pasi aruncari azvarlite la tinta
 cu elan complet, aruncari specifice, la tinta
 intreceri; stafete aplicative;
 concursuri gen ,,Cine arunca cel mai bine" etc
Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
 cumpăna pe un picior
 semisfoara
 stând pe omoplaţi
 rulare pe spate
 rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
 rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
Specifice gimnasticii  rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în depărtat şi din depărtat în ghemuit
14 3 11-17 1-2
 podul de jos cu sprijin
 stând pe omoplaţi
 rulare pe spate
 podul de jos cu sprijin
 pregătire diferenţiată a probelor de evaluare potrivit disponibilităţilor elevilor
EVALUARE SUMATIVĂ
SPORTIV Minihandbal - ciclul 1 de lecţii
 învăţarea aşezării în teren în atac şi apărare
 învăţarea sistemului de apărare 6:0
 repetarea poziţiei fundamentale în apărare
 învăţarea sistemului de atac cu un pivot
JOC

 repetarea sistemului de atac cu un pivot


 deplasări în poziţia fundamentală
 pasa cu o mână de la umăr şi prinderea cu două mâini la piept
 dribling simplu şi multiplu
 marcajul şi demarcajul
Minihandbal  aruncarea la poartă din alergare 20 21 1-10 6-16
a. Procedee tehnice folosite in atac:
- prinderea, tinerea si pasarea mingii de pe loc si din deplasare;
- driblingul simplu si multiplu;
- pasa in doi de pe loc, cu o mana de la umar
- pasa din alergare intre 2-3 jucatori, in acelasi plan si in adancime;
- prinderea mingii venite din lateral si din urma
- aruncarea la poarta din alergare si cu pas adaugat
b. Procedee tehnice folosite in aparare:
- pozitia fundamentala si deplasarea pe semicerc
- blocarea mingii aruncate de adversar
- opriri, porniri, intoarceri
 EVALUARE FORMATIVĂ
Minifotbal a. Procedee tehnice folosite in atac: 20 21 1-10 6-16
- sutul la poarta de pe loc
- sutul la poarta din deplasare
- lovirea mingii cu capul de pe loc si din deplasare
- lovirea mingii cu siretul
- conducerea mingiei
- miscarea inselatoare
- protejarea mingiei
b. Procedee tehnice folosite in aparare:
-plonjonul
- deposedarea adversarului din fata si din lateral
- degajarea
c. Actiuni tactice folosite in atac:
- demarcajul
- patrunderea
- depasirea
- “un-doi-ul”
d. Actiuni tactice folosite in aparare:
- marcajul
- tatonarea
- blocarea mingiei
- interceptia
Joc bilateral cu aplicarea regulilor : hent, fault, repunerea din lateral, corner.
Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
 respectarea regulilor de paşi şi fault
Noțiuni de regulament  dublu dribling
sportiv  arbitrare de către elevi prin rotaţie, cu respectarea regulilor transmise
permanent permanent
 joc cu temă

 promovarea rezultatelor obţinute de echipele reprezentative ale şcolii la diferite competiţii şi


5.1. Informații sportive concursuri şcolare permanent permanent
 alergare de viteză
 complex de dezvoltare fizică
 îndemânare 3 4 7,10,16 3, 8, 13,
2.3.  forță
EVALUARE 15
3.2.
 elemente izolate din gimnastica acrobatică
 alergare de durată
 joc sportiv