Sunteți pe pagina 1din 3

Etica profesională reunește ansamblul practicilor şi codurilor etice care dirijează

activitatea celor care desfășoară o anumită profesie. Din această grupare fac parte contabilii
(independenți sau organizați, asociaţii/corpuri profesionale), cărora le revine sarcina de a
respecta întocmai prevederile impuse prin Codul etic.

Etica profesioniştilor contabili este bazată pe principii fundamentale în ceea ce priveşte


integritatea, obiectivitatea, competenţa, confidenţialitatea şi comportamentul profesional, astfel:

1. Integritatea – face referire la raportări şi declaraţii bazate pe informaţii corecte, precum


şi stabilizarea încrederii în profesioniştii contabili.
2. Obiectivitatea – constă în imparțialitate, evaluarea corectă a intereselor financiare,
evitarea conflictelor de interese sau de incompatibilitate şi refuzarea unor foloase care pot
influența raționamentul.
3. Competența – presupune seriozitate în derularea activităților, progres prin învățarea
permanentă, meticulozitate şi respectarea termenelor limită.
4. Confidenţialitatea – păstrarea datelor cu caracter confidenţial.
5. Comportamentul – vizează acționarea în conformitate cu reglementările legislative în
vigoare din domeniu, evitarea acțiunilor ce pot cauza prejudicii sau discreditarea profesiei
şi loialitate.

Codul etic național al profesioniștilor contabili din România precizează normele de


conduită și principiile fundamentale ce trebuie respectate de către profesioniștii contabili, în
vederea îndeplinirii obiectivelor comune.

Potrivit amendamentelor Codului etic, este obligatoriu ca fiecare membru al Corpului să


facă efortul necesar dezvoltării calităților sale, astfel:

6. să își dezvolte în permanență cultura profesională și generală (pentru întărirea


discenământului);
7. să acorde timp și interes fiecărei situații analizate (pentru formarea unei opinii, înainte de
a face propuneri);
8. să formuleze cu sinceritate ipoteze și concluzii (la situațiile analizate);
9. să își exercite neîngrădit libertatea de gândire (fără constrângeri sau presiuni de orice
natură).
Obiectivele profesiunii contabile sunt fixate pe de o parte, pentru a respecta cele mai
înalte standarde de profesionalism și performanţă, iar pe de altă parte, pentru a satisface
cerinţele interesului public.

Realizarea obiectivelor presupune îndeplinirea unor cerinţe de bază: credibilitate,


profesionalism, calitatea serviciilor și încredere.

Codul etic vine în sprijinul profesioniștilor contabili, asistându-i la identificarea, evaluarea şi


depăşirea pericolelor la adresa respectării principiilor fundamentale.

În situația în care ameninţările identificate sunt nesemnificative, se recomandă aplicarea unor


măsuri de protecţie, astfel încât conformitatea cu principiile fundamentale să nu fie discreditată.

Pregătirea unei declarații fiscale se bazează pe următoarele elemente:

10. anunțarea clientului cu privire la responsabilitatea pentru conţinutul declaraţiei


11. informații obținute de la client
12. examinarea documentelor contabile primite de la client
13. verificări suplimentare (când datele prezentate sunt incomplete)

La identificarea unei erori într-o declaraţie fiscală depusă, profesionistul are obligația:

14. să anunțe clientul în legătură cu eroarea constatată;


15. să recomande clientului informarea autorităţilor fiscale.

Dacă eroarea găsită nu este corectată de către client, profesionistul contabil trebuie să:

16. analizeze colaborarea sa cu clientul, astfel încât să fie în concordanţă cu


responsabilităţile sale profesionale;
17. stabilească toate măsurile rezonabile, pentru că eroarea să nu fie repetată în declaraţiile
fiscale viitoare;

Dacă profesionistul contabil nu mai acţionează pentru client:

18. decizia trebuie prezentată clientului;


19. nu se furnizează informaţii terţilor fără consimţământul clientului (doar în situații
impuse prin lege).
Serviciile prestate în domeniul fiscalităţii presupun oferirea de soluții competente, în
favoarea clientului. De asemenea, nu trebuie diminuate integritatea şi obiectivitatea, părerile
exprimate fiind în conformitate prevederile legii.

IFAC -Federaţia internaţională a profesioniştilor contabili

S-a înfiinţat în 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca răspuns la provocările


perioadei: susţinerea contabililor în rezolvarea unor probleme tehnice şi de afaceri mai
complexe, furnizarea unei direcţii şi unui mecanism instituţional care să orienteze contabilii din
întreaga lume pe calea dreaptă şi etică.
În prezent, IFAC este o organizaţie globală care cuprinde 155 de organisme deja şi
asociate din 118 state reprezentând 2.5 milioane de contabili care lucrează în practică publică sau
angajaţi în industrie şi comerţ, educaţie, instituţii publice etc.IFAC este o organizaţie globală
pentru profesia contabilă care acoperă toate sectoarele şi specializările profesiei: contabilitate de
afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informaţiei,insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie întărirea profesiei contabile capabile să contribuie la
dezvoltarea economiilor internaţionale prin promovarea aderării la standardele profesionale de
înaltă calitate.

Pentru a deveni membru IFAC organismul profesional solicitant trebuie:


 Să fie recunoscut fie printr -o lege fie prin consens general ca fiind un organism naţional
profesional major care îşi desfăşoară activitatea în jurisdicţie;
 Să participe sau să contribuie la procesul de normalizare profesională;.
 Să demonstreze că acordă deosebită atenţie atunci când îşi selectează membrii;
 Să fie solvabile financiar şi operaţional;
 Să aibă structura operaţional internă care furnizează sprijin şi reglementări pentru
membriisăi.
Profesia contabilă în România este reprezentată la IFAC (Federația Internațională a
Contabililor) prin CECCAR membru plin din 1996 şi CAFR (Camera Auditorilor Financiari din
România) membru asociat din 2005.