Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE LECȚIE

Şcoala de aplicaţie: Școala Gimnazială Elena Văcărescu


Student practicant: Niculescu Alexandra-Florina
Disciplina: Educație civică
Profesor îndrumător: Luiza Milea
Clasa: a VII a
Data: 08.11.2018

Unitatea de învăţare: Viață în societate


Subiectul lecţiei: Drepturile omului
Tipul lecţiei: de însușire a informațiilor
Competenţe specifice vizate: cunoașterea principalelor drepturi ale omului

Obiective operaţionale ale lecţiei:


O1: Să cunoască drepturile fundamentale ale oamenilor
O2: Să înțeleagă importanța acestora pentru societate și individ
O3: Să asocieze cele învățate cu alte materii din programa școlara
O4: Să aplice practic cunoștințele dobândite

Locul de desfăşurare a lecţiei: Școala Gimnazială Elena Văcărescu


Bibliografie: Manual Educație civică, ed. Humanitas

1
Desfășurarea lecției

EVENIMENTELE INDICATIVUL TIMP ACTIVITATEA ACTIVIT METODE, MODALITĂŢI


INSTRUCŢIONA OBIECTIVULUI ALOCAT PROFESORULU ATEA PROCEDEE DE
LE/etapele lecţiei (OBIECTIVELOR) fiecărei I (activităţi şi ELEVILO DIDACTICE ŞI EVALUARE
OPERAŢIONAL(E) etape acţiuni iniţiate şi R (ce vor MIJLOACE DE (tipul de
VIZAT(E) (minute) realizate în face ÎNVĂŢĂMÂNT evaluare,
fiecare etapă a concret în UTILIZATE ÎN metoda,
lecţiei) fiecare FIECARE instrumentul de
etapă) ETAPĂ A evaluare folosit
LECŢIEI în fiecare etapă
a lecţiei)
1.Momentul Cunoașterea elevilor 3 min Solicită elevilor săPregatesc
organzatoric se pregătească de cele
oră, moment în necesare
care profesorii ce orei.
vor susține ora se Devin atenți
prezintă elevilor la ceea ce li
se
comunică
2.Reactualizare a Să îi ajute în înțelegerea 5 min Ce drepturi Elevii Brainstorming Recapitulare
cunoștințelor noii lecții cunoașteți? răspund și
Care credeți că este dau
cel mai important? exemple
adecvate
3. Lecția noua Elevii vor învăța 20 min Scrie titlul lectiei Elevii Prezentarea lecției Întrebări
principalele drepturi ale pe tabla noteaza într-un mod
omului Deschide titlul lectiei. atractiv prin
prezentarea ppt Elevii folosirea
poartă un tehnologiei
dialog prin (filmulețe,
care își prezentări ppt)
2
exprimă
dorința de a
învăța mai
multe
4. Fixare si Elevii își vor însuși 10 min Proesorul va ruga Elevii vor Metoda Joc de rol
consolidare informațiile din clasa elevii să deschidă folosi exercițiului
cartea la pagina manualele
unde se afla și vor căuta
exercițiul-jocul de răspunsuri
roluri. potrivite
5. Concluzii și temă Elevii vor avea ocazia 5 min Profesorul va ruga Elevii vor Discuții Recapitulare
pentru acasă să își exprime elevii să dea câteva folosi
nelămuririle exemple de cunoștințele
drepturi ale acumulate
omului. în ziua
Îi va întreba dacă respectivă
au nelămuriri.