Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE CARACTERIZARE A CLASEI DE ELEVI

I. INFORMAŢII GENERALE:
Şcoala: Școala Gimnazială Elena Văcărescu
Localitatea: București Judeţul: București
Clasa:a VII-a D
An şcolar: 2018-2019
1. Structura clasei de elevi
Distribuţia elevilor după
Sex Vârstă Categoria socio-profesională a părinţilor
claseiPeste vârsta corespunzătoare
Numărul elevilor din clasă

claseicorespunzătoare Vârsta

Alte ocupaţii
Funcţionari
Intelectuali
Muncitori

Ţărani
M F

20 7 13 19 1 10 0 2 2 6

2. Mediul de provenienţă
a) tipul familiei

Nr. elevi
normală 20
tatăl/mama decedat 0
părinţi despărţiţi 0
părinţi vitregi 0
alte situaţii 0

b) atmosfera şi climatul educativ

Nr. elevi
-raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi copii; 18
-raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare; 2
-dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente; 0
-familie destrămată sau pe cale de destrămare. 0

c) condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului

Nr. elevi
-foarte precare 0
-la limită 0
-acceptabile 1
-bune 2
-foarte bune 17

d) influenţe din afara familiei (vecini, prieteni, colegi)

Nr. elevi
reduse 14
ample 4
frecvente 2
întâmplătoare 0

3. Caracteristici ale dezvoltării fizice

Nr. elevi
Înălţime Valori normale 18
Sub valorile normale 1
Peste valorile normale 1
Greutate Valori normale 17
Sub valorile normale 1
Peste valorile normale 2
Analizatori Deficienţe de auz 0
Deficienţe de vedere 2
Predispozitii/tulburări/
handicapuri 0

4. Nivelul de pregătire generală a clasei, exprimat prin rezultate şcolare generale :


Medii generale Procentual / an şcolar
anuale între 2018-2019 - - -
9-10 / FB 90%
7-8 / B 10%
5-6 / S
Corigenti/repetenţi 0%

5. Elevi cu aptitudini deosebite:


Nr. elevi
Aptitudini logico-matematice 3
Aptitudini literar-creative 4
Aptitudini tehnico-stiinţifice 5
Aptitudini artistico-plastice 6
Aptitudini muzicale 1
Aptitudini sportive 1
Altele

6. Elevi care ridică probleme:


Nr. cazuri
Probleme sociale 1
Probleme la învăţătură 0
Probleme comportamentale 1

7. Starea generală de disciplină a colectivului :


foarte bună / bună / satisfăcătoare / nesatisfăcătoare

II. DINAMICA GRUPULUI


1. Gradul de coeziune colectivului:

a) Situaţia în care colectivul clasei este în formare


􀂉Există un subgrup dominant format din foşti colegi de clasă (nr. Elevi 10);
􀂉 Există un subgrup secundar cu tendinţa de a se opune grupului
majoritar, dominant (nr. Elevi 10);
􀂉 Există mai multe subgrupuri labile (nr. subgrupuri/ nr. Elevi 0)
b) Situaţia în care colectivul clasei este format
􀂉 Alegerea modului de acţiune al grupului se face cu acordul total sau
majoritar al membrilor? DA
􀂉 Ajungerea la acord presupune discuţii, confruntare de puncte de
vedere? NU
􀂉 Se constată o transformare a structurii interne a grupului atunci când
se trece de la o sarcină la alta? DA
2. Scopul dominant imediat al colectivului: Să acumuleze cunoștințe
3. Scopul de perspectivă al colectivului: Să urmeze un liceu cu performanțe ridicate din
București
III. SPECIFICUL CLASEI CA MICROGRUP
PROFILUL PSIHOSOCIAL AL CLASEI (SE APLICĂ ACOLO UNDE COLECTIVUL CLASEI ESTE FORMAT)
În foarte Într-o În foarte
Proprietăţile În mică În mare
mică oarecare mare
grupului măsură măsură
măsură măsură măsură
1. consens x
2. conformism x
3.autoorganizare
4. coeziune x
5. eficienţă x
6.autonomie x
7. control x
8. stratificare x
9. permeabilitate x
10. flexibilitate x
11. omogenitate x
12. ton hedonic x
13. intimitate x
14. forţă x
15. participare x
16. stabilitate x