Sunteți pe pagina 1din 1

Data intocmirii: 01.03.

2020
OFERTA FURNIZARE GAZE NATURALE
Categorie consum C1

Perioada de valabilitate: 01.04.2020 – 30.06.2020


Categorie de consum: C1 - Consum anual ≤ 280 MWh
Tip client: Casnic
Pret gaz (lei/Mwh): 137,74 lei / MWh
Tarif reglementat distributie (lei/Mwh): 26,69 lei/ MWh
Cost transport (lei/Mwh): 15,00 lei / MWh
Pret de furnizare a gazelor naturale: 179,43/lei MWh
TVA: Conform legislatiei in vigoare
Acciza: Conform legislatiei in vigoare
Garantii solicitate: NU
Termen de plata factura: 30 de zile de la data emiterii facturii
Conditii de plata: 100%(plata integrala) dupa luna de consum
Modalitate plata factura: OP sau Numerar
Transmitere factura: Tiparita prin posta
Durata contractului: Nedeterminata
Modul de transmitere a ofertei: Posta, Fax si E-mail
Modalitatea de acceptare a ofertei: Cerere scrisa direct la sediul societatii, curierat
sau pe e-mail:contact@tulceagaz.ro
Termenele si conditiile de reinoire/prelungire si incetare a prestarii serviciilor si a contractului precum si denuntarea
unilaterala a acestuia:
- Contractul se poate modifica cu acordul partilor prin incheierea de acte aditionale.
- Contractul inceteaza la termenul in care este notificata intentia de incetare, sub rezerva achitarii in avans de catre
Cumparator a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectand consumul estimat a fi realizat pana la
data efectiva a rezilierii, urmand ca in baza citirii finale sa se emita o factura de regularizare.
- Prin denuntare unilaterala, din initiativa Cumparatorului, in situatia schimbarii furnizorului de gaze naturale, sub
conditia notificarii scrise prealabile a Vanzatorului cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa produca
efecte.
- Prin reziliere pentru neexecutarea obligatiei de plata incepand cu a 31-a zi calendaristica de la data scadentei
facturii.
Schimbarea furnizorului de catre Cumparator se face in urma unei notificari prealabile cu minim 21 se
zile calendaristice.
Documente necesare pentru incheierea contractului:
- Copie dupa CI
- Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului care face obiectul locului
de consum (in copie )
- Acordul proprietarului (dupa caz)
- ATR sau Acordul de acces la sistemul de distributie a gazelor naturale – dupa caz

Persoanele fizice care sunt deja clienţi TULCEA GAZ nu necesită documente suplimentare pentru contractarea unei
oferte de furnizare gaze naturale.
Director General

Ing. Ion Emil Dragomir