Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1 disciplina Finante

1.Se cunosc urmãtoarele date:


Nr. Crt Indicatori u.m. valori
1. cheltuielile bugetului de stat mil. u.m. 17500
2. cheltuielile fondului securitãţii sociale mil. u.m. 13000
3. cheltuielile bugetelor locale mil.u.m. 14500
4. transferuri între bugete mil. u.m. 11200
5. produs intern brut mil u.m. 80000
6. Populaţie mil. Loc 20
7. curs de schimb u.m./USD 30

Sã se determine:
a) volumul CPTN;
b) volumul CPTC;
c) ponderea CPTC în PIB;
d) volumul CPTC medii pe locuitor exprimate în USD.

2. Se cunosc urmãtoarele date:


mil u.m.
Nr. crt. Indicatori 0 1
1. cheltuielile bugetului de stat 42500 67000
2. cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat 25000 30000
3. cheltuielile bugetelor locale 28000 37000
4. transferuri între bugete 6500 9000
5. produs intern brut 138000 207000
6. deflatorul PIB (anul 0 = 100%) 100% 110%
7. cursul de schimb (u.m./USD) 25,3 26,1

Valorile sunt exprimate în preţuri curente. Sã se determine:


a) CPTC;
b) modificarea nominalã, absolutã şi relativã a CPTC;
c) modificarea realã, absolutã şi relativã a CPTC;
d) modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut;
e) cheltuielile publice totale consolidate exprimate în USD

3.Un contribuabil obține două venituri: 700 și 1200. Să se determine impozitul datorat de contribuabil dacă se
practică impunerea separată a veniturilor:
a) cota de impozitare este 15%
b) Se aplică următoarele cote progresive simple
până la 1000 um 10%
1001 – 1500 um 15%
Peste 1500 20%
c) Se aplică următoarele cote progresive pe tranșe
până la 1000 um 10%
1001 – 1500 um 15% 100 + 15% din ce depășește 1000
Peste 1500 20% 175 + 20% din ce depășește 1500.

Notă
Pentru rezolvarea aplicaţiei 1 a se vedea 1.2 Sistemul cheltuielilor publice din suportul de curs
Pentru rezolvarea aplicaţiei 2 a se vedea 1.2 Sistemul cheltuielilor publice din suportul de curs
Pentru rezolvarea aplicaţiei 3 a se vedea 2. Impozitele