Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ÎNSCRIERE

la examenul de certificare a competențelor profesionale

Subsemnatul/a ……………………………………………….., elev în clasa ……., la


…………………………………………………………………, profil ………………………,
calificarea profesională …………………………………………..................................................., vă
rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare
profesională de nivel …….., sesiunea …….............………..

Menţionez că am elaborat proiectul cu tema ………………………....................................


………………………………………………………………...……………………………………
sub îndrumarea d-nei/d-lui profesor ………………………………………………………. .

Data Semnătura

Doamnei/ Domnului Director al ………………………………