Sunteți pe pagina 1din 53

1

00:00:10,854 --> 00:00:14,938


- �mi pare r�u c� te-a trezit.
- Nu m-a trezit el.

2
00:00:15,112 --> 00:00:16,579
Iar am sfor�it?

3
00:00:16,581 --> 00:00:18,947
Am crezut c� e un avion
care zbura la mic� �n�l�ime.

4
00:00:23,253 --> 00:00:26,287
- �i mul�umesc c� te joci cu el.
- Nu m� deranjeaz�.

5
00:00:26,290 --> 00:00:29,625
Trebuia oricum s� m� trezesc devreme
ca s� merg acas� s� m� schimb.

6
00:00:29,627 --> 00:00:31,344
E un copil bun.

7
00:00:31,346 --> 00:00:35,228
Mi-ar pl�cea s� stau la tine acas�,
dar c�nd �l am pe Benjamin, este...

8
00:00:35,233 --> 00:00:37,416
�tiu. E �n regul�.

9
00:00:38,736 --> 00:00:40,987
Ar trebui s� ai grij�, domni�oar�.

10
00:00:40,989 --> 00:00:42,939
A� putea �nc� s� mai fac din tine
o femeie cinstit�.

11
00:00:44,859 --> 00:00:46,826
Adev�rul e c� ai putea.

12
00:00:47,513 --> 00:00:50,579
Ai aflat de schimbarea politicii
din ultima lun�?

13
00:00:50,581 --> 00:00:52,615
Da. Nu se mai sanc�ioneaz�
rela�iile de la locul de munc�.
14
00:00:52,617 --> 00:00:55,451
Da. Am citit e-mail-ul.

15
00:00:55,453 --> 00:00:58,804
Da. At�ta timp c�t nu sunt probleme
de diferen�� de grad.

16
00:00:58,806 --> 00:01:01,791
A�a e. Deci...
n-a� putea s� m� �nt�lnesc cu Lisbon.

17
00:01:01,793 --> 00:01:04,527
Exact. Dar vrei
s� te �nt�lne�ti cu Lisbon?

18
00:01:04,529 --> 00:01:07,329
Nu. Doamne, nu!
Doar c�...

19
00:01:07,331 --> 00:01:09,932
Nu.

20
00:01:12,020 --> 00:01:14,320
Agen�ii au voie
chiar s� se �i c�s�toreasc�.

21
00:01:14,322 --> 00:01:16,505
E nemaipomenit.

22
00:01:17,658 --> 00:01:20,275
- Vrei s� faci tu du� mai �nt�i?
- Nu... f� tu.

23
00:01:20,278 --> 00:01:21,644
Bine.

24
00:01:31,238 --> 00:01:34,471
Lisbon. Bun!
Mergem �n Napa. Conduci tu.

25
00:01:34,475 --> 00:01:37,393
- Buletin informativ de omucidere?
- Foarte cald.

26
00:01:37,395 --> 00:01:39,528
Ne a�teapt� un mort necunoscut
�ntr-un iaz cu ra�e.

27
00:01:39,530 --> 00:01:42,031
Pare s� fie un caz
al autorit�ilor locale.

28
00:01:42,033 --> 00:01:43,699
Bingo!

29
00:01:44,551 --> 00:01:48,037
Napa. Stai un pic.
E jurisdic�ia �erifului McAllister.

30
00:01:48,039 --> 00:01:50,039
Vrei s� mergi s� investighezi
un suspect din cazul Red John.

31
00:01:50,041 --> 00:01:53,064
Investigarea e treaba ta.
Eu a� vrea doar s�-l cunosc mai bine.

32
00:01:53,115 --> 00:01:54,481
Mergem?

33
00:02:10,361 --> 00:02:12,727
CAPELA BELLA VISTA
NAPA, CALIFORNIA

34
00:02:19,119 --> 00:02:21,270
Echipa de gr�dinari a g�sit cadavrul
scufundat �n iaz.

35
00:02:22,307 --> 00:02:25,756
Nu pare s� fi stat �n ap�
mai mult de c�teva ore.

36
00:02:25,760 --> 00:02:29,506
Are o contuzie la ceaf�.
Presupun c� cineva l-a lovit din spate.

37
00:02:29,514 --> 00:02:32,598
Ce f�cea �n spatele unei biserici
�n miez de noapte?

38
00:02:32,600 --> 00:02:35,801
- Are ceva obiecte personale?
- N-are portofel �i nici telefon mobil.

39
00:02:35,803 --> 00:02:39,538
Doar ni�te bani �n buzunarul din fa��.
32 de dolari �n bancnote mici.

40
00:02:41,159 --> 00:02:46,228
Jane!
Nu vrei s�-�i dai cu p�rerea?

41
00:02:46,230 --> 00:02:48,781
Ra�ele astea ador� brio�ele.

42
00:02:48,783 --> 00:02:52,068
- Ne e de mare ajutor.
- Uit�-te la ele!

43
00:02:53,571 --> 00:02:56,372
V�d c� a sosit cavaleria.

44
00:02:56,374 --> 00:02:58,257
Dle �erif McAllister.

45
00:02:58,259 --> 00:03:03,662
Agent Lisbon! Ce anume a adus echipa de �oc
�n buc�ica noastr� de paradis?

46
00:03:03,664 --> 00:03:07,016
O scuz� oarecare
pentru a ajunge �n �ara vinului.

47
00:03:07,018 --> 00:03:11,087
�ntotdeauna ne bucur�m de orice ajutor,
dar cred c� m� pot descurca �i singur.

48
00:03:11,089 --> 00:03:14,639
Ca s� fiu sincer, eu am fost cel
care a vrut s� vin� aici.

49
00:03:14,642 --> 00:03:16,642
- Chiar a�a?
- Am avut un presentiment.

50
00:03:16,644 --> 00:03:18,477
Cred c� e ceva mai mult aici
dec�t se vede cu ochiul liber.
51
00:03:18,479 --> 00:03:19,695
Cum a�a?

52
00:03:19,697 --> 00:03:21,981
- Nu sim�i?
- Nu.

53
00:03:21,983 --> 00:03:24,479
- Care e p�rerea ta?
- Despre ce?

54
00:03:24,485 --> 00:03:27,553
- Despre prietenul nostru.
- P�i, s� ne uit�m.

55
00:03:27,555 --> 00:03:31,857
"Unu-cinci-�ase."
Crezi c� e un codul al lui?

56
00:03:31,859 --> 00:03:36,579
Codul 1-5-6 e rezervat
pentru v�nz�torii prin telefon,

57
00:03:36,581 --> 00:03:38,297
deci cred c� nu.

58
00:03:38,299 --> 00:03:42,201
P�i... e genul de om
lipsit de energie.

59
00:03:42,203 --> 00:03:48,286
Sumbru, chiar �i pentru un cadavru.
Haine ieftine, f�r� tonus muscular.

60
00:03:48,292 --> 00:03:51,460
O slujb� sedentar� pl�tit� prost.

61
00:03:51,462 --> 00:03:55,012
- Pare corect.
- E r�ndul t�u.

62
00:03:57,050 --> 00:03:59,969
Urmele c�lc�turii pantofilor
din jurul c�lc�iul

63
00:03:59,971 --> 00:04:01,887
par s� fi �mpiedicat alunecarea,

64
00:04:01,889 --> 00:04:04,056
ca la cei care particip�
la curse de ma�ini,

65
00:04:04,058 --> 00:04:07,726
sau la cei care livreaz� produse
�i le place s� se dea pilo�i de curse.

66
00:04:07,728 --> 00:04:12,064
�in�nd cont �i de bancnotele mici
g�site �n buzunarul pantalonilor...

67
00:04:12,066 --> 00:04:14,650
El livra pizza.

68
00:04:14,652 --> 00:04:16,785
Poate m�ncare mexican�.
Sau coaste.

69
00:04:16,787 --> 00:04:18,454
S-ar putea.

70
00:04:18,456 --> 00:04:23,556
Dar... nu sesiza�i
un u�or iz de oregano?

71
00:04:26,664 --> 00:04:27,679
E un pas �nainte.

72
00:04:27,915 --> 00:04:32,215
THE MENTALIST
Sezonul 6, Episodul 3

73
00:04:32,681 --> 00:04:36,553
<i>Traducerea �i adaptarea:
Cornelia @ Titr�ri Team</i>

74
00:04:36,920 --> 00:04:40,795
Sincronizare DVDRip:
Florin C

75
00:04:40,834 --> 00:04:42,263
Ce p�rere ai?

76
00:04:42,623 --> 00:04:45,257
Nu-i at�t de idiot pe c�t pare.

77
00:04:45,260 --> 00:04:48,303
- El e Red John?
- E prea devreme de spus.

78
00:04:48,313 --> 00:04:51,781
- Cum afl�m?
- Trebuie s� fiu singur cu el.

79
00:04:51,783 --> 00:04:54,985
Nu cred c� e �n�elept.

80
00:04:54,987 --> 00:04:59,070
Ce se coace aici?
A�i depistat vreun indiciu?

81
00:04:59,074 --> 00:05:00,573
Nu.

82
00:05:00,575 --> 00:05:04,227
Doar ciocanul �la de acolo.
�l vezi?

83
00:05:04,229 --> 00:05:07,563
Are s�nge pe el?

84
00:05:12,670 --> 00:05:14,237
Posibil.

85
00:05:14,239 --> 00:05:19,036
Chem criminali�tii.
Helms?

86
00:05:19,044 --> 00:05:22,495
Ai v�zut?
N-a vrut s� se urce pe scara aia.

87
00:05:22,497 --> 00:05:25,715
Nu zicea medicul psihiatru
c� Red John are fric� de �n�l�imi?

88
00:05:25,717 --> 00:05:28,051
Foarte perspicace, Lisbon.

89
00:05:28,053 --> 00:05:30,087
Ai observat bine.

90
00:05:32,623 --> 00:05:37,091
- Vor veni c�nd termin� afar�.
- Nu pot s� a�tept p�n� atunci.

91
00:05:37,095 --> 00:05:39,562
Dle �erif, n-ai vrea
s� te urci pe scar� s� te ui�i?

92
00:05:41,048 --> 00:05:44,793
Vrei s� m� urc p�n� acolo
cu ciocatele astea?

93
00:05:46,838 --> 00:05:50,805
- Asta se face cu pantofi adecva�i.
- Ar fi foarte util.

94
00:05:50,809 --> 00:05:52,608
O fac eu, �efa.

95
00:05:53,961 --> 00:05:55,628
Mul�umesc, fiule.

96
00:05:55,630 --> 00:06:00,150
�efa, Cho a identificat
amprentele victimei.

97
00:06:00,152 --> 00:06:04,354
Se nume�te Larry Kincaid,
46 de ani, f�r� antecedente.

98
00:06:04,356 --> 00:06:07,807
Nu. Nu pare s� fie s�nge.
Cred c� e vopsea.

99
00:06:07,809 --> 00:06:09,092
Mersi, Rigsby.

100
00:06:09,094 --> 00:06:12,760
Kincaid locuia �n Vacaville
�i livra pizza cu ma�ina.

101
00:06:12,764 --> 00:06:15,098
Ce c�uta victima �n Napa?
102
00:06:15,100 --> 00:06:17,817
�eful lui zicea c� venise aici
pentru nunta nepoatei lui din seara asta.

103
00:06:17,819 --> 00:06:20,470
Stacey Bonner.
Repeti�ia petrecerii a fost asear�.

104
00:06:20,472 --> 00:06:23,555
Bine, voi doi r�m�ne�i �n zon�
�i c�uta�i martori.

105
00:06:23,558 --> 00:06:25,742
Noi trebuie s� g�sim
o petrecere de nunt�.

106
00:06:33,584 --> 00:06:36,903
Folose�te masa ca s�-l rote�ti.
Masa e prietena ta.

107
00:06:36,905 --> 00:06:39,255
Ar�i foarte sexy
c�nd faci asta.

108
00:06:39,257 --> 00:06:43,793
Asta atrage oxigenul �n vin
�i scoate �n eviden�� buchetul.

109
00:06:43,795 --> 00:06:47,464
Cui �i pas� cum miroase?
Hai s� bem.

110
00:06:47,466 --> 00:06:51,568
Scuza�i-m�. Asta este
petrecerea de nunt� Bonner-Salas?

111
00:06:51,570 --> 00:06:54,287
Eu sunt Stacey Bonner.
V� pot ajuta cu ceva?

112
00:06:54,289 --> 00:06:56,689
Da, sunt agent Teresa Lisbon
de la BIC.

113
00:06:56,691 --> 00:06:58,141
El este Patrick Jane.
114
00:06:58,143 --> 00:07:03,395
Am g�sit un cadavru azi-diminea��
�n spatele capelei Bella Vista.

115
00:07:03,398 --> 00:07:05,064
Trebuia s� ia parte
la petrecerea voastr�.

116
00:07:05,066 --> 00:07:06,766
�l cheam� Larry Kincaid.

117
00:07:06,768 --> 00:07:09,602
Unchiul Larry? Nu!

118
00:07:12,073 --> 00:07:13,556
Nu toat� lumea pl�nge.

119
00:07:13,558 --> 00:07:17,160
Fratele so�iei mele
a fost invitat oarecum din curtoazie.

120
00:07:17,162 --> 00:07:21,448
E un tip de treab�, dar...
un pic nepotrivit, social vorbind.

121
00:07:21,450 --> 00:07:23,616
Bine.

122
00:07:23,618 --> 00:07:29,556
Sunte�i tat�l miresei, �n�eleg.
Unde v� este so�ia?

123
00:07:29,558 --> 00:07:33,009
Se odihne�te la hotel.
A dobor�t-o o migren� asear�.

124
00:07:33,011 --> 00:07:36,513
S�rmanul unchi Larry!
Mama o s� �nnebuneasc�.

125
00:07:36,515 --> 00:07:37,931
E �n regul�, scumpo.

126
00:07:37,933 --> 00:07:41,518
- Nunta e distrus�!
- Ce a p�it?
127
00:07:41,520 --> 00:07:42,836
Asta �ncerc�m s� afl�m.

128
00:07:42,838 --> 00:07:46,487
- Pot s� v�d cadavrul?
- Suzie, nu e foarte potrivit.

129
00:07:46,491 --> 00:07:50,659
Astea sunt chestii de via��.
Nu putem s� �nchidem ochii.

130
00:07:50,662 --> 00:07:54,864
- A�adar... pot s� m� uit la el?
- Nu.

131
00:07:54,866 --> 00:07:58,117
Cine a fost ultima persoan�
care l-a v�zut �n via��?

132
00:07:58,119 --> 00:08:00,904
Noi to�i.
Dup� cina de la repeti�ie,

133
00:08:00,906 --> 00:08:02,539
ne-am dus to�i �n marele cort
de nunt�.

134
00:08:02,541 --> 00:08:05,508
- Pavilionul de nunt�.
- Pavilionul de nunt�.

135
00:08:05,510 --> 00:08:07,710
E un cort mare l�ng� capel�.

136
00:08:07,712 --> 00:08:11,514
Am r�mas f�r� vin, iar Larry
s-a oferit s� se duc� s� mai aduc�.

137
00:08:11,516 --> 00:08:14,417
Eu sunt dl Salas.
Roberto e fiul meu.

138
00:08:14,419 --> 00:08:18,688
- Unchiul Larry s-a mai �ntors?
- Nu. Dar n-am fost surprin�i.
139
00:08:18,690 --> 00:08:21,558
Aveam senza�ia c� el c�uta un pretext
ca s� plece de la petrecere.

140
00:08:21,560 --> 00:08:25,056
Da. Ca �i c�nd ar fi fost
o fantom� �nainte s� fie fantom�.

141
00:08:25,063 --> 00:08:28,715
Angel, e�ti un mare idiot.
Era unchiul ei.

142
00:08:28,717 --> 00:08:31,618
�mi pare r�u, iubito.
P�rea un tip de treab�.

143
00:08:31,620 --> 00:08:34,037
Nu pl�ng pentru unchiul Larry.

144
00:08:35,323 --> 00:08:37,106
Dar e ziua nun�ii.

145
00:08:39,377 --> 00:08:42,545
Totu�i, ne vom c�s�tori, nu-i a�a?
Nu-i a�a?

146
00:08:42,547 --> 00:08:46,516
A�a cred.
Dar e totul at�t de... sordid.

147
00:08:46,668 --> 00:08:48,835
Da.

148
00:08:55,059 --> 00:08:57,359
Lisbon a zis c� asta a fost
ultima �nc�pere �n care victima

149
00:08:57,361 --> 00:08:59,979
- a fost v�zut� �n via��.
- Va fi o nunt� frumoas�.

150
00:08:59,981 --> 00:09:01,981
M� g�ndesc c� sunt moduri mai bune
de a cheltui banii.

151
00:09:01,983 --> 00:09:04,267
Da? Pe ce?
Pe alte canapele din piele?

152
00:09:04,269 --> 00:09:07,737
Nu...
Bine. Cum ai ghicit?

153
00:09:09,274 --> 00:09:11,858
C�ndva, �mi doream o nunt�
ca a Cenu��resei.

154
00:09:11,860 --> 00:09:14,260
Da?
N-ai spus nimic despre asta.

155
00:09:14,262 --> 00:09:19,279
Asta a fost demult.
Presupun c� totul pare prostesc acum.

156
00:09:29,415 --> 00:09:33,122
Poli�ia.
Cine-i acolo?

157
00:09:37,000 --> 00:09:38,635
Ie�i afar� �ncet.

158
00:09:39,343 --> 00:09:42,433
- Nu trage�i!
- Pune-o jos.

159
00:09:42,764 --> 00:09:45,830
- M�inile la spate!
- Nu e ceea ce crede�i.

160
00:09:50,447 --> 00:09:51,648
Ce-i asta?

161
00:09:56,186 --> 00:09:58,321
Laxative �n tortul de nunt�?

162
00:09:58,323 --> 00:10:00,206
- E o mi�care istea��.
- Cum te cheam�?

163
00:10:00,208 --> 00:10:03,293
- Oscar Salas.
- Fratele mirelui.
164
00:10:03,295 --> 00:10:05,712
De ce ai vrut s�-i distrugi nunta
fratelui t�u, Oscar?

165
00:10:05,714 --> 00:10:08,247
- De ce nu?
- Nu o placi pe logodnica lui?

166
00:10:08,249 --> 00:10:11,284
Dependent� de Twitter.
Complet obsedat� de propria persoan�.

167
00:10:11,286 --> 00:10:15,405
To�i sunt a�a. Copii care au
nevoie permanent� de reac�ii.

168
00:10:15,407 --> 00:10:17,223
A�tepta�i p�n� vor gusta din tort.

169
00:10:17,225 --> 00:10:19,726
Mor de ner�bdare s� citesc asta
pe Twitter.

170
00:10:19,728 --> 00:10:22,512
Ce ne spui despre unchiul Larry?

171
00:10:22,514 --> 00:10:25,313
Pare de treab�.
Cel pu�in, el nu seam�n� cu ceilal�i.

172
00:10:25,317 --> 00:10:28,184
�tiai c� a fost omor�t asear�
dup� cina de la repeti�ie?

173
00:10:28,186 --> 00:10:29,886
Nu.

174
00:10:29,888 --> 00:10:32,205
Ai pe cineva �n minte
care ar vrea s�-i fac� r�u?

175
00:10:33,240 --> 00:10:36,875
Da. Angel.
Cavalerul de onoare al fratelui meu.

176
00:10:36,878 --> 00:10:41,014
Vorbea mereu foarte ur�t despre Larry.
Cred c� i-a trimis �i SMS-uri.

177
00:10:42,166 --> 00:10:45,234
- Ce conflict aveai cu victima?
- Niciun conflict.

178
00:10:45,236 --> 00:10:48,237
- Am auzit c� nu prea �l agreai.
- A�i auzit gre�it.

179
00:10:48,239 --> 00:10:51,207
N-aveam nicio p�rere despre el.
�l cuno�team prea pu�in.

180
00:10:51,209 --> 00:10:53,926
Am aflat �i c� l-ai h�r�uit
cu SMS-uri.

181
00:10:53,928 --> 00:10:57,146
Nu e adev�rat.

182
00:10:57,148 --> 00:11:00,249
- Ce-ar fi s�-mi ar�i acele mesaje?
- Nu-�i dau telefonul meu.

183
00:11:00,251 --> 00:11:01,934
Pot s� ob�in un mandat
�n 30 de minute.

184
00:11:01,936 --> 00:11:04,053
Doar c� atunci
te voi considera suspect.

185
00:11:14,032 --> 00:11:15,932
"Larry, ai vreo veste de la �eful t�u?

186
00:11:15,934 --> 00:11:18,451
Mi-ar prinde bine o slujb�.
Mersi, amice."

187
00:11:18,453 --> 00:11:21,537
Te ajuta s�-�i g�se�ti de lucru
la pizza?

188
00:11:21,539 --> 00:11:23,523
Am nevoie de o slujb�.
�i ce dac�?

189
00:11:23,525 --> 00:11:25,992
- Ai primit slujba?
- Nu.

190
00:11:25,994 --> 00:11:29,110
Ai p�r�sit vreodat� cortul de nunt�
dup� marea petrecere?

191
00:11:29,113 --> 00:11:32,248
Nu, am fost acolo p�n� la sf�r�it.
�ntreab� pe oricine.

192
00:11:32,250 --> 00:11:35,451
�i Larry era plecat de mult timp,
la ora la care am plecat eu.

193
00:11:37,371 --> 00:11:40,590
Mul�umesc c� a�i venit,
dn� Bonner.

194
00:11:40,592 --> 00:11:43,042
L-a�i v�zut cumva pe fratele dvs
p�r�sind petrecerea?

195
00:11:43,044 --> 00:11:47,430
Nu... M� durea capul.
Am p�r�sit petrecerea mai devreme

196
00:11:47,432 --> 00:11:49,182
�i m-am �ntors �n apartamentul
pentru luna de miere.

197
00:11:49,184 --> 00:11:52,685
De ce era�i �n apartamentul
pentru luna de miere?

198
00:11:54,021 --> 00:11:57,173
Noi pl�tim pentru nunta asta.

199
00:11:57,175 --> 00:12:00,076
Ce f�cea victima la petrecere?

200
00:12:00,078 --> 00:12:01,861
Chestii obi�nuite.
201
00:12:01,863 --> 00:12:04,614
St�tea... privea.

202
00:12:05,766 --> 00:12:09,152
Ca s� fiu sincer�,
�mi era mil� de el.

203
00:12:10,320 --> 00:12:14,156
Ce rela�ii aveai cu victima?

204
00:12:14,158 --> 00:12:16,642
Larry era unchiul logodnicei mele,

205
00:12:16,644 --> 00:12:18,711
deci din punctul meu de vedere,
�mi era ca �i rud�.

206
00:12:19,830 --> 00:12:21,964
Dar o rud� mai ciudat�.

207
00:12:21,966 --> 00:12:25,435
�tii pe cineva care ar fi vrut
s�-i fac� r�u victimei?

208
00:12:25,437 --> 00:12:27,804
Nimeni nu avea sentimente
suficient de puternice fa�� de el,

209
00:12:27,806 --> 00:12:29,255
nici bune, nici rele.

210
00:12:29,257 --> 00:12:34,190
�ntr-un fel, el... plutea �n deriv�
ca o r�m�i�� a familiei.

211
00:12:35,279 --> 00:12:40,713
Asta era puterea lui, pricepi?
Puterea invizibilit�ii sociale.

212
00:12:40,718 --> 00:12:43,453
Cred c� a� fi putut s�-l iubesc.

213
00:12:43,455 --> 00:12:46,055
A vorbit cu cineva la petrecere?
214
00:12:46,057 --> 00:12:49,292
Da. Cu Charlie, prietenul
din facultate al fiului meu.

215
00:12:49,294 --> 00:12:53,296
�tia�i c� Roberto a mers la facultate?
Primul din familie.

216
00:12:53,798 --> 00:12:55,782
Eram destul de ame�it.

217
00:12:55,784 --> 00:12:57,717
Dar cred c� Larry vorbea
despre o pu�c� nou�.

218
00:12:57,719 --> 00:12:59,685
Zicea c� a cump�rat-o
pentru autoap�rare.

219
00:12:59,687 --> 00:13:01,254
Pu�c�? E�ti sigur?

220
00:13:01,256 --> 00:13:04,006
Victima nu apare �nregistrat
ca de�in�tor de arme.

221
00:13:04,008 --> 00:13:06,259
Cred c� doar �ncerca
s� se acomodeze.

222
00:13:06,261 --> 00:13:07,760
S� fie ca to�i ceilal�i.

223
00:13:07,762 --> 00:13:09,929
Din acela�i motiv, Larry s-a oferit
s� se duc� dup� b�utur�.

224
00:13:09,931 --> 00:13:12,682
Ai v�zut victima
plec�nd de la petrecere?

225
00:13:13,884 --> 00:13:16,402
<i>Nu vorbesc engleza.</i>

226
00:13:17,554 --> 00:13:19,355
<i>Scuz�-m�.</i>
227
00:13:26,563 --> 00:13:29,732
Cineva de la acea petrecere
trebuie s� fi v�zut ceva.

228
00:13:29,734 --> 00:13:32,401
Dragostea plute�te �n atmosfer�,
Lisbon.

229
00:13:32,403 --> 00:13:34,754
Familiile astea dou�
sunt pe punctul de a se uni.

230
00:13:34,756 --> 00:13:37,406
Nu se vor turna unii pe al�ii
f�r� un impuls.

231
00:13:37,408 --> 00:13:39,375
Ce fel de impuls?

232
00:13:39,377 --> 00:13:41,143
Dac� vrem s� afl�m
cine l-a ucis pe unchiul Larry,

233
00:13:41,145 --> 00:13:42,545
trebuie s� limpezim lucrurile.

234
00:13:42,547 --> 00:13:46,015
Adic� s� renun�a�i s� v� mai preface�i,
de dragul fericitului cuplu.

235
00:13:46,017 --> 00:13:47,900
Avem nevoie de sinceritate.

236
00:13:47,902 --> 00:13:50,136
- Cine nu a fost sincer?
- Tu, pentru �nceput.

237
00:13:50,138 --> 00:13:52,872
- �n�eleg c� e�ti sora mirelui.
- �i domni�oara mea de onoare.

238
00:13:52,874 --> 00:13:55,842
Da, a fost un gest foarte frumos,
dar ai pus-o �ntr-o situa�ie jenant�,

239
00:13:55,844 --> 00:13:57,527
- fiindc� ea nu te poate suferi.
- Nu-i adev�rat.

240
00:13:57,529 --> 00:14:01,063
- Ba da. Fii sincer�!
- Nu m� po�i suferi, Rose?

241
00:14:01,065 --> 00:14:05,067
�l tratezi de sus pe fratele meu.
�ntotdeauna �l corectezi.

242
00:14:05,069 --> 00:14:07,119
- Nu e adev�rat. C�nd a f�cut ea...
- Nu acum, Roberto.

243
00:14:07,121 --> 00:14:09,572
Rose, e�ti sup�rat� pe mine

244
00:14:09,574 --> 00:14:12,491
pentru c� �i-am pl�tit rochia
de domni�oar� de onoare?

245
00:14:12,493 --> 00:14:14,493
Mie nu mi-ai pl�tit rochia.

246
00:14:14,495 --> 00:14:16,096
Tu nu lucrezi �n comer�ul cu am�nuntul.

247
00:14:16,097 --> 00:14:17,446
Acum uita�i ce-mi face mie.

248
00:14:17,448 --> 00:14:19,081
Stacey e specializat�
�n limba englez�, <i>fat�</i>.

249
00:14:19,083 --> 00:14:20,616
Doar pare c� vorbe�te mai bine.

250
00:14:20,618 --> 00:14:23,336
<i>"Fat�"?</i>
Fiica mea nu e menajera ta.

251
00:14:23,338 --> 00:14:24,887
Iat� c� vorbe�te engleza.

252
00:14:24,889 --> 00:14:28,725
Putem s� ar�t�m pu�in respect, v� rog?
Suntem o familie acum.

253
00:14:28,727 --> 00:14:30,326
Da, o familie mare �i fericit�.

254
00:14:30,328 --> 00:14:33,112
De-asta te-ai cuplat cu mama miresei
dup� marea petrecere?

255
00:14:33,114 --> 00:14:34,664
Ce-a fost asta?

256
00:14:34,666 --> 00:14:36,933
Ai spus c� so�ia ta
a avut o migren� asear�,

257
00:14:36,935 --> 00:14:39,352
�sta fiind codul pentru cei "be�i".

258
00:14:39,354 --> 00:14:42,805
Iar azi, ea nu-l poate privi �n ochi
pe tat�l mirelui.

259
00:14:42,807 --> 00:14:46,225
De aceea ea nu era prezent�
la degustarea vinului de azi-diminea��.

260
00:14:46,227 --> 00:14:48,010
Te-ai dat la mama mea?

261
00:14:48,012 --> 00:14:50,029
De ce-l condamni pe tata?
Poate c� mama ta e adulterul.

262
00:14:50,031 --> 00:14:52,481
<i>- Adultera.</i>
- Nu-l mai corecta!

263
00:14:52,483 --> 00:14:55,251
- Da! Acum v�d �i eu.
- Gata, taci!

264
00:14:55,253 --> 00:15:01,107
Asta e ziua nun�ii mele �i o s� spun
�i o s� fac orice vreau.
265
00:15:01,209 --> 00:15:04,777
�i ceea ce vreau...
e s� contramandez aceast� nunt�.

266
00:15:06,662 --> 00:15:09,829
- Via��. �nt�mpl�ri.
- Stacey, nu vorbe�ti serios.

267
00:15:09,831 --> 00:15:14,298
A�i f�cut planuri luni de zile.
Am zburat din Florida ca s� fiu aici.

268
00:15:14,303 --> 00:15:16,002
E�ti pe cont propriu.

269
00:15:16,004 --> 00:15:18,088
Frumos impuls!

270
00:15:18,090 --> 00:15:20,390
Ceva bun tot va ie�i din asta.
O s� vezi.

271
00:15:20,392 --> 00:15:22,987
- Putem s� ne �ntoarcem �n Napa acum?
- Te rog.

272
00:15:26,691 --> 00:15:28,993
Fratele mirelui zicea c� niciuna
dintre familii nu e de acord cu nunta,

273
00:15:28,995 --> 00:15:32,096
- dar ambele pretind c� da.
- Nu mai pretind.

274
00:15:32,171 --> 00:15:33,471
Am cercetat chestia cu pu�ca.

275
00:15:33,605 --> 00:15:35,304
Conform registrelor b�ncii,
unchiul Larry a completat un cec

276
00:15:35,306 --> 00:15:37,218
pentru o arm�, acum dou� s�pt�m�ni.

277
00:15:37,297 --> 00:15:39,764
Ne trebuie datele de contact
ale comerciantului de arme.

278
00:15:39,766 --> 00:15:43,301
I-a v�ndut-o un fermier particular.
James Harris. Am o adres�.

279
00:15:43,303 --> 00:15:46,071
Victima a zis c� a cump�rat o pu�c�
pentru autoap�rare.

280
00:15:46,073 --> 00:15:48,156
Hai s� afl�m de cine se ap�ra.
Rigsby, vino cu mine.

281
00:15:48,158 --> 00:15:50,525
Eu o s�-i verific pe cei
de pe lista de invita�i.

282
00:15:56,583 --> 00:16:00,502
Am crezut c� trebuia s� rezolvi o crim�,
nu s� distrugi o nunt�.

283
00:16:00,504 --> 00:16:03,321
A� zice c� uciga�ul a f�cut asta.

284
00:16:03,323 --> 00:16:05,957
Sunt preg�tit s� m� minunez
de perspicacitatea ta.

285
00:16:05,959 --> 00:16:08,710
- Cine e criminalul?
- �nc� mai lucrez la asta.

286
00:16:08,712 --> 00:16:10,345
Z�u? Sunt surprins.

287
00:16:10,347 --> 00:16:15,767
- A� fi crezut c� �l ai deja �n c�tu�e.
- �mi pare r�u c� te dezam�gesc.

288
00:16:15,769 --> 00:16:18,803
Jane. Dna Bonner ar dori
s� vorbeasc� cu tine.

289
00:16:22,643 --> 00:16:24,025
Ai avut dreptate.
290
00:16:24,027 --> 00:16:27,062
�nainte s� plec de la petrecere,
eu �i dl Salas ne-am s�rutat.

291
00:16:27,064 --> 00:16:29,731
Un s�rut nepotrivit, la be�ie.

292
00:16:31,118 --> 00:16:34,653
Unde a avut loc giugiuleala asta
�n stare de ebrietate?

293
00:16:35,423 --> 00:16:36,571
�n spatele capelei.

294
00:16:36,947 --> 00:16:39,982
A�i v�zut ceva pe l�ng� iaz?

295
00:16:39,984 --> 00:16:43,201
Nu, dar am auzit un zgomot
de ap� �mpro�cat�, pe la miezul nop�ii.

296
00:16:43,203 --> 00:16:46,571
A�i auzit vreun �ip�t
sau zgomote de lupt�?

297
00:16:46,573 --> 00:16:50,792
- M-a� fi dus s�-l ajut.
- N-ar fi contat.

298
00:16:50,793 --> 00:16:52,610
Se pare c� a fost ucis
�n alt� parte.

299
00:16:52,613 --> 00:16:54,763
Cadavrul doar a fost aruncat aici.

300
00:16:54,765 --> 00:16:57,482
S� arunci un cadavru �n iaz
�nainte de nunt�...

301
00:16:57,484 --> 00:17:00,569
a� crede c� nu e un loc
prea potrivit.

302
00:17:00,571 --> 00:17:03,600
Un pic prea public.
Bella Vista.

303
00:17:03,607 --> 00:17:05,658
<i>Bella Vista.</i>

304
00:17:06,160 --> 00:17:09,611
<i>"Priveli�te frumoas�"</i>, �n italian�.
Unde e aceast� Bella Vista?

305
00:17:10,511 --> 00:17:12,502
Printre copaci.

306
00:17:23,627 --> 00:17:26,611
�sta e un loc potrivit
unde s� arunci un cadavru.

307
00:17:26,613 --> 00:17:28,446
Ia uit�-te. Nu?

308
00:17:28,448 --> 00:17:30,565
Criminalul transport� cadavrul la iaz.

309
00:17:30,567 --> 00:17:33,750
Doar un pic mai departe,
�i ar fi putut s�-l arunce aici.

310
00:17:33,754 --> 00:17:36,955
Are dreptate.
Nimeni nu g�se�te nimic acolo jos.

311
00:17:36,957 --> 00:17:38,590
Vino aici, amice.
Uit�-te.

312
00:17:38,592 --> 00:17:42,227
Sunt obi�nuit cu priveli�tea.

313
00:17:43,329 --> 00:17:45,731
Spune-ne ce vedem aici.

314
00:17:47,034 --> 00:17:49,801
Scuza�i-m�.
Trebuie s� r�spund.

315
00:17:50,653 --> 00:17:54,137
A doua lovitur�.
Acum m� crezi?

316
00:18:05,785 --> 00:18:09,121
Cho, crezi c� sunt genul de b�rbat
care se c�s�tore�te?

317
00:18:09,123 --> 00:18:11,072
Ai cerut-o �n c�s�torie
pe mama copilului t�u.

318
00:18:11,074 --> 00:18:13,759
Da, dar fiecare copil
merit� s� aib� doi p�rin�i.

319
00:18:13,761 --> 00:18:16,912
Vorbeam despre Van Pelt.

320
00:18:16,914 --> 00:18:19,931
- Ai l�sat-o gravid� �i pe ea?
- Nu.

321
00:18:19,933 --> 00:18:21,466
Atunci de ce vorbim despre asta?

322
00:18:21,468 --> 00:18:24,469
E clar c� n-ai aflat
de circulara departamental�.

323
00:18:24,471 --> 00:18:26,321
Au schimbat politica �n privin�a
rela�iilor din cadrul biroului.

324
00:18:26,323 --> 00:18:30,776
- Nu mai trebuie s� ne ascundem.
- Bravo vou�!

325
00:18:30,778 --> 00:18:32,911
Am putea chiar s� ne c�s�torim,
dac� am vrea.

326
00:18:33,013 --> 00:18:36,114
- A!
- Asta-i tot? "A"?

327
00:18:36,116 --> 00:18:38,100
Ea vrea s� se c�s�toreasc�,
iar tu nu vrei.

328
00:18:38,102 --> 00:18:40,185
Nu... Poate.

329
00:18:40,187 --> 00:18:42,687
Nu. Nu �tiu.
Ce crezi c-ar trebui s� fac?

330
00:18:42,689 --> 00:18:44,873
Vrei s� dai vina pe mine?

331
00:18:44,875 --> 00:18:48,727
Bine, ai dreptate.
E decizia mea.

332
00:18:59,272 --> 00:19:01,656
Sunte�i pe o proprietate privat�.

333
00:19:01,858 --> 00:19:05,010
Agen�i BIC.
E�ti James Harris?

334
00:19:05,012 --> 00:19:06,278
Exact.

335
00:19:06,280 --> 00:19:09,263
Ai v�ndut o pu�c� unui om pe nume
Larry Kincaid, acum vreo dou� s�pt�m�ni?

336
00:19:09,266 --> 00:19:12,367
Foarte posibil.
Trebuie s�-mi verific chitan�ele.

337
00:19:12,369 --> 00:19:15,620
E o �nc�lcare a legii
s� vinzi arme de foc f�r� licen��.

338
00:19:15,622 --> 00:19:19,724
- Ce ascunzi �n hambar?
- Arsenalul meu personal.

339
00:19:19,726 --> 00:19:23,490
Deschide u�a, te rog.
�ine m�inile la vedere.

340
00:19:28,417 --> 00:19:34,840
Dac�-mi amintesc bine,
Larry a cump�rat una ca asta.

341
00:19:34,842 --> 00:19:37,959
O flint� autentic�
model Springfield 1840.

342
00:19:37,961 --> 00:19:40,578
E aranjat� s� trag�
cu gloan�e oarbe acum.

343
00:19:43,049 --> 00:19:45,350
Reconstitui scene din R�zboiul Civil.

344
00:19:45,352 --> 00:19:48,718
Exact... comandant de lupt�
al g�rzii Cumberland din valea Napa.

345
00:19:48,722 --> 00:19:50,555
Regimentul 156.

346
00:19:50,557 --> 00:19:53,692
Avem o b�t�lie �n Fort Point
s�pt�m�na viitoare.

347
00:19:53,694 --> 00:19:56,828
Asta trebuie s� fi fost acel "156"
de pe tricoul victimei.

348
00:19:56,877 --> 00:19:58,177
Care victim�?

349
00:19:58,765 --> 00:20:02,450
Larry a fost ucis seara trecut�
�n spatele capelei Bella Vista.

350
00:20:02,452 --> 00:20:05,270
�mi pare foarte r�u s� aud asta.

351
00:20:05,272 --> 00:20:07,956
�tii de cineva care ar fi vrut
s�-i fac� r�u victimei?

352
00:20:07,958 --> 00:20:11,076
Doamne, nu! Nu.
Larry era genul inofensiv.
353
00:20:11,646 --> 00:20:14,397
Lini�tit, dar...
Un bun soldat.

354
00:20:15,384 --> 00:20:20,387
Pierderea lui o s� lase un mare gol
�n mica noastr� comunitate.

355
00:20:21,939 --> 00:20:25,056
Dac�-l spargi, �l cumperi.

356
00:20:43,492 --> 00:20:46,311
Te rog, nu �nceta s� te rogi
din cauza mea.

357
00:20:46,313 --> 00:20:51,929
- Nu m� rog.
- Scrii mesaje. �n biseric�.

358
00:20:52,019 --> 00:20:53,618
Nu e un p�cat?

359
00:20:53,620 --> 00:20:56,655
Sper c� nu. �mi c�tig existen�a
cu degetele mari de la m�ini.

360
00:20:58,842 --> 00:21:02,794
�mi pare r�u
c� �i-am dat de gol so�ia.

361
00:21:02,796 --> 00:21:07,010
Nu e primul ei s�rut la be�ie
cu alt b�rbat.

362
00:21:07,017 --> 00:21:09,401
�i sunt sigur
c� nu va fi nici ultimul.

363
00:21:09,803 --> 00:21:12,721
Ai vreo idee cine l-a omor�t
pe fratele ei?

364
00:21:12,723 --> 00:21:15,023
Eu cred c� a fost cineva
de la petrecere.
365
00:21:15,025 --> 00:21:16,808
Nu. Te �n�eli.

366
00:21:16,810 --> 00:21:18,860
Nimeni nu avea motiv
s�-l omoare pe unchiul Larry.

367
00:21:18,862 --> 00:21:21,596
Ar fi ca �i c�nd...
ai ucide o lam�.

368
00:21:21,598 --> 00:21:24,099
- De ce ai omor�-o?
- Pentru c� scuip�.

369
00:21:25,185 --> 00:21:28,403
- Cum �i c�tigi existen�a?
- Fac specula�ii.

370
00:21:28,405 --> 00:21:33,158
- Caut bunuri subevaluate.
- Ce fel de bunuri?

371
00:21:33,160 --> 00:21:34,409
Lucr�ri de art�, insule...

372
00:21:34,411 --> 00:21:36,544
Orice pot s� cump�r ieftin
�i s� v�nd scump.

373
00:21:36,546 --> 00:21:40,097
Luna trecut�, am g�sit
la o licita�ie bisericeasc�

374
00:21:40,099 --> 00:21:42,801
o prim� edi�ie a bibliei Coverdale,
tip�rit� �n 1535.

375
00:21:42,803 --> 00:21:46,288
Voiam s� citesc din ea
la nunt�.

376
00:21:48,774 --> 00:21:53,144
- C�t valoreaz�?
- Cam o jum�tate de milion.

377
00:21:54,765 --> 00:21:56,965
Pentru o biblie antic�.

378
00:21:59,268 --> 00:22:02,819
- Unde e acum?
- La o firm� particular� de securitate.

379
00:22:02,823 --> 00:22:06,808
Urma s� o livreze aici
pentru nunta din seara asta.

380
00:22:06,810 --> 00:22:09,811
A� putea la fel de bine
s� o v�nd acum.

381
00:22:13,349 --> 00:22:17,736
- Agent Van Pelt.
- Grace, am nevoie de ajutorul t�u.

382
00:22:17,738 --> 00:22:20,205
Este absolut necesar
ca tinerii no�tri �ndr�gosti�i

383
00:22:20,207 --> 00:22:22,140
s� continue nunta a�a cum au pl�nuit.

384
00:22:22,142 --> 00:22:24,359
Mult succes!
Tu i-ai stricat nunta fetei.

385
00:22:24,361 --> 00:22:28,128
Da, dar mie �mi lipse�te chitul necesar
pentru repararea acelor r�ni emo�ionale.

386
00:22:28,131 --> 00:22:30,964
- De-asta apelez la tine.
- �i eu am chitul �la?

387
00:22:30,967 --> 00:22:35,103
Nu, tu ai experien�� de via��.
Folose�te-l ca s-o convingi pe mireas�

388
00:22:35,105 --> 00:22:37,939
c� acel "ferici�i p�n� la ad�nci
b�tr�ne�i" �ncepe disear�.

389
00:22:37,941 --> 00:22:39,624
Pe bune?

390
00:22:43,145 --> 00:22:47,413
Jane se simte foarte prost
pentru ce s-a �nt�mplat acolo.

391
00:22:47,417 --> 00:22:49,417
N-ar trebui.

392
00:22:49,419 --> 00:22:52,838
Chestia asta n-ar fi mers niciodat�.
Mi-a f�cut un imens serviciu.

393
00:22:52,940 --> 00:22:55,139
Familiile voastre nu vor c�s�toria.

394
00:22:56,993 --> 00:22:59,444
Mama zice c� sunt prea de�teapt�
pentru Roberto.

395
00:23:00,475 --> 00:23:03,832
Tata e �ngrijorat
c� n-o s� pot s� am grij� de mine.

396
00:23:03,834 --> 00:23:07,073
Iar p�rin�ii lui Roberto vor ca el
s� se �nsoare cu o fat� bun� catolic�.

397
00:23:07,186 --> 00:23:08,738
Tu ce vrei?

398
00:23:12,758 --> 00:23:14,542
�l vreau pe Roberto.

399
00:23:16,078 --> 00:23:20,480
Dar... e prea complicat.

400
00:23:20,517 --> 00:23:22,917
Deci vrei s� alungi totul?

401
00:23:25,955 --> 00:23:29,307
Uite...

402
00:23:31,395 --> 00:23:34,479
Am avut pe cineva cu care voiam
s�-mi petrec tot restul vie�ii.
403
00:23:34,481 --> 00:23:40,985
<i>Dar... dac� r�m�neam �mpreun�,
mi-a� fi distrus cariera.</i>

404
00:23:40,987 --> 00:23:44,672
<i>A�a c� am renun�at la el.</i>

405
00:23:44,674 --> 00:23:46,397
<i>Ce s-a �nt�mplat?</i>

406
00:23:49,029 --> 00:23:51,129
M-am logodit cu altcineva.

407
00:23:52,531 --> 00:23:56,234
Asta s-a terminat ur�t.
�i m-am �nchis un pic �n mine.

408
00:23:56,236 --> 00:24:00,839
<i>Am �nchis ni�te u�i
ca s� m� simt mai �n siguran��. Dar...</i>

409
00:24:00,841 --> 00:24:06,192
Problema e c�, pe an ce trece,
�nchizi tot mai multe u�i.

410
00:24:06,196 --> 00:24:09,214
P�n� c�nd, �n cele din urm�...

411
00:24:09,216 --> 00:24:12,417
te �ntrebi dac� va mai intra cineva
vreodat� �n�untru.

412
00:24:14,220 --> 00:24:16,354
- Asta e chiar tragic.
- Da.

413
00:24:16,356 --> 00:24:21,157
- De aceea �mi p�strez rochia.
- Rochia ta de nunt�?

414
00:24:21,161 --> 00:24:23,695
�tiu.
E o nebunie, nu-i a�a?

415
00:24:24,710 --> 00:24:29,881
Dar...
�mi aminte�te de cum eram...

416
00:24:29,970 --> 00:24:33,555
Naiv�.
Poate un pic prostu��, dar...

417
00:24:33,557 --> 00:24:36,891
<i>plin� de speran�e.</i>

418
00:24:39,195 --> 00:24:42,280
M� tem c�, dac� distrug rochia aia...

419
00:24:44,917 --> 00:24:49,554
...o s� uit cum e atunci c�nd speri.

420
00:24:58,115 --> 00:25:01,032
Ce o s� facem
�n privin�a lui McAllister?

421
00:25:01,034 --> 00:25:04,452
P�n� c�nd nu stau un pic singur cu el,
nu voi trage nicio concluzie.

422
00:25:04,454 --> 00:25:07,005
P�i, a evitat �n�l�imile
de dou� ori.

423
00:25:07,007 --> 00:25:11,709
Dac� Red John sufer� de acrofobie,
de ce i-ar spune psihiatrului meu?

424
00:25:11,711 --> 00:25:14,429
Ca s�-i c�tige �ncrederea
�i s� poat� fura dosarul...

425
00:25:14,431 --> 00:25:17,599
ceea ce a �i f�cut,
chiar �nainte de a o ucide.

426
00:25:17,601 --> 00:25:18,683
Ghici�i ce?

427
00:25:18,685 --> 00:25:20,935
Ne c�s�torim.
F�r� resentimente.
428
00:25:20,937 --> 00:25:22,804
Cred c� e o decizie minunat�.

429
00:25:22,806 --> 00:25:27,091
Felicit�ri! Tu... desigur, �tii
c� va trebui s� particip�m la ceremonie,

430
00:25:27,093 --> 00:25:31,112
pentru cazul �n care
uciga�ul lui Larry se va da �n vileag.

431
00:25:31,114 --> 00:25:33,198
- Bine.
- Ar trebui s� ne urma�i.

432
00:25:33,200 --> 00:25:35,483
- Tribunalul se �nchide.
- Tribunalul?

433
00:25:35,485 --> 00:25:37,952
Cum r�m�ne cu marea nunt�
din Napa?

434
00:25:37,954 --> 00:25:39,787
E p�cat, dar... ce putem face?

435
00:25:39,789 --> 00:25:41,873
Nu pot g�si un preot.
L-am contramandat azi-diminea��.

436
00:25:41,875 --> 00:25:44,375
�i nu mai avem capela
dec�t pentru dou� ore. A�a c�...

437
00:25:44,377 --> 00:25:49,694
P�i, de fapt, eu sunt �mputernicit
s� oficiez c�s�torii.

438
00:25:49,716 --> 00:25:51,132
- Pot s� v� c�s�toresc.
- Dumnezeule!

439
00:25:51,134 --> 00:25:53,784
- E�ti un salvator. Mul�umesc.
- Mul�umesc foarte mult.

440
00:25:53,786 --> 00:25:56,638
Va fi pl�cerea mea.

441
00:25:56,640 --> 00:25:59,807
- Nu e�ti �nvestit legal.
- Ba da, dar nu m-am folosit niciodat�.

442
00:25:59,809 --> 00:26:01,626
�ntotdeauna am crezut c� e bine
s� ai asta la �ndem�n�.

443
00:26:01,628 --> 00:26:03,728
- Nu te cred.
- Jur.

444
00:26:03,730 --> 00:26:06,631
Te-a� putea da �n c�s�torie
�ntr-un minut.

445
00:26:06,633 --> 00:26:10,186
Salut, Ron!
Nu m� tenta.

446
00:26:15,259 --> 00:26:16,798
<i>�eriful McAllister.</i>

447
00:26:16,829 --> 00:26:18,579
Sunt Patrick Jane.

448
00:26:18,581 --> 00:26:20,297
<i>Ce pot face pentru tine, Patrick?</i>

449
00:26:20,299 --> 00:26:22,466
P�i, sunt la capel�.
Avem un indiciu �n caz.

450
00:26:22,468 --> 00:26:24,201
C�t de repede po�i veni aici?

451
00:26:24,203 --> 00:26:26,871
<i>Foarte repede.</i>

452
00:26:26,873 --> 00:26:31,008
Amuzant. �i-am v�zut ma�ina
�n parcare

453
00:26:31,010 --> 00:26:33,177
�i tocmai veneam s� te caut.

454
00:26:34,813 --> 00:26:37,930
Nu te-am auzit venind.
Te mi�ti foarte silen�ios.

455
00:26:37,934 --> 00:26:40,849
E un obicei vechi.
Am fost v�n�tor aproape toat� via�a.

456
00:26:40,853 --> 00:26:43,420
Serios? Ce v�nezi?

457
00:26:43,422 --> 00:26:47,839
Orice are un chip.
Jocul e joc, nu-i a�a?

458
00:26:47,893 --> 00:26:50,060
- Tu v�nezi?
- Eu? Nu.

459
00:26:50,062 --> 00:26:51,829
Nu. E prea dezgust�tor.

460
00:26:51,831 --> 00:26:54,999
Nu m-a� putea descurca
cu jupuirea �i eviscerarea.

461
00:26:55,001 --> 00:26:57,567
Da. Desigur.

462
00:26:57,569 --> 00:27:01,733
S� cure�i �i s� h�cuie�ti v�natul.
Trebuie s� ai stomac pentru asta.

463
00:27:01,740 --> 00:27:03,907
�i o anume pl�cere
s� vezi s�nge curg�nd.

464
00:27:05,344 --> 00:27:07,411
E un dram de adev�r �n asta.

465
00:27:08,597 --> 00:27:11,512
Deci ave�i un indiciu
�n cazul criminalului de la iazul cu ra�e?
466
00:27:11,537 --> 00:27:15,917
P�i... mai pu�in un indiciu,
mai mult un plan.

467
00:27:15,972 --> 00:27:17,855
�l voi descoperi pe criminal
�n seara asta.

468
00:27:17,857 --> 00:27:21,270
�i am nevoie ca tu �i oamenii t�i
s� sta�i deoparte.

469
00:27:21,277 --> 00:27:23,193
Nicio problem�.

470
00:27:23,195 --> 00:27:25,529
Apreciez sincer
c�-mi u�urezi munca.

471
00:27:35,057 --> 00:27:38,730
- Ar�i minunat.
- Mul�umesc, Wayne.

472
00:27:39,461 --> 00:27:43,731
Jane crede c� omul nostru o s� �ncerce
s� dispar� pe furi� de la recep�ie.

473
00:27:43,733 --> 00:27:45,482
Trebuie s� fim acolo.
O s�-l urm�resc.

474
00:27:45,484 --> 00:27:47,885
Dac� o s� fie prea precaut
ca s� fac� o mi�care c�t timp suntem aici?

475
00:27:47,887 --> 00:27:49,619
Dac� va fi �n cortul recep�iei
mai mult de dou� ore,

476
00:27:49,621 --> 00:27:52,940
Jane vrea s� crea�i
un fel de diversiune.

477
00:27:52,942 --> 00:27:54,274
Crede c� asta �l va �ncuraja
s� plece.
478
00:27:54,276 --> 00:27:56,726
- Ce fel de diversiune?
- �tii ceva? Nu-�i face griji.

479
00:27:56,728 --> 00:27:58,412
- M� ocup eu de asta.
- Minunat.

480
00:27:58,414 --> 00:27:59,830
Super. S� ne desp�r�im.

481
00:28:08,990 --> 00:28:13,260
"De aceea va l�sa omul pe tat�l s�u
�i pe mama sa"

482
00:28:13,262 --> 00:28:18,029
"�i se va lipi de nevasta sa
�i se vor face un singur trup."

483
00:28:18,067 --> 00:28:19,649
Asta sun� confuz...

484
00:28:19,651 --> 00:28:21,985
Dar frumos.

485
00:28:21,987 --> 00:28:23,704
Mul�umesc, dle Bonner.

486
00:28:23,706 --> 00:28:26,089
Citit dintr-o biblie Coverdale
foarte rar� �i valoroas�.

487
00:28:26,091 --> 00:28:28,759
Citate din scriptur�.

488
00:28:28,761 --> 00:28:32,780
Inelele... am... am f�cut asta.

489
00:28:32,782 --> 00:28:35,482
- Ai mai f�cut asta p�n� acum?
- Tu ai mai f�cut?

490
00:28:35,484 --> 00:28:38,786
- Da. Sunt c�s�torit.
- Ce urmeaz�?
491
00:28:38,788 --> 00:28:42,703
- S�rutul.
- La asta m� g�ndeam.

492
00:28:42,725 --> 00:28:45,642
�n regul�...

493
00:28:45,644 --> 00:28:47,978
Dac� nu sunt obiec�ii...

494
00:28:50,165 --> 00:28:51,482
Nu, bine.

495
00:28:51,484 --> 00:28:55,903
Prin puterea cu care sunt �nvestit...

496
00:28:55,905 --> 00:28:57,504
printr-un ordin de la patriarhie
trimis prin e-mail,

497
00:28:57,506 --> 00:29:02,076
v� declar so� �i so�ie.

498
00:29:02,078 --> 00:29:06,695
Roberto...
po�i s� s�ru�i mireasa.

499
00:29:20,896 --> 00:29:23,247
O s�...

500
00:29:23,249 --> 00:29:26,033
- O s� p�zesc eu asta, dac� vrei.
- Ai vrea tu.

501
00:29:26,035 --> 00:29:28,752
Dl Bonner a avut �ncredere �n mine
s�-i �ncui asta

502
00:29:28,754 --> 00:29:30,454
�n camera preotului,
pentru recep�ie, a�a c�...

503
00:29:30,456 --> 00:29:31,905
Stai deoparte, fiule.

504
00:29:45,904 --> 00:29:48,071
M� scuza�i?

505
00:29:48,073 --> 00:29:50,641
Mul�umesc. Gusta�i tortul.

506
00:29:50,643 --> 00:29:52,342
Mul�umesc.

507
00:29:52,344 --> 00:29:55,211
Au trecut dou� ore
�i nimeni nu se apropie de ie�ire.

508
00:29:55,213 --> 00:29:59,297
- Ne trebuie o diversiune.
- Bine. Cum ar�t?

509
00:29:59,602 --> 00:30:03,135
- Foarte bine. De ce?
- Bun!

510
00:30:04,756 --> 00:30:07,007
Scuz�-m�! �sta func�ioneaz�?

511
00:30:07,009 --> 00:30:08,525
Da.

512
00:30:09,862 --> 00:30:11,695
Scuza�i-m�, doamnelor �i domnilor,

513
00:30:11,697 --> 00:30:14,231
pute�i s� fi�i aten�i, o secund�,
v� rog?

514
00:30:14,233 --> 00:30:17,234
A� vrea s� mai fac un toast.

515
00:30:17,236 --> 00:30:20,804
A� vrea s� le mul�umesc
lui Stacey �i lui Roberto

516
00:30:20,806 --> 00:30:25,153
pentru c� m-au f�cut s� �n�eleg
c�t e de important s� aperi un vis.

517
00:30:28,746 --> 00:30:33,083
Eu nu mi-am ap�rat visul.
Ca s� fiu sincer, n-am �tiut cum s-o fac.

518
00:30:33,085 --> 00:30:35,385
Dar ce po�i s� faci
c�nd �nt�lne�ti persoana potrivit�

519
00:30:35,387 --> 00:30:38,589
- �ntr-un moment nepotrivit?
- Trage-i-o oricum!

520
00:30:38,591 --> 00:30:42,420
P�i, da, asta merge... o vreme.
Dar...

521
00:30:42,428 --> 00:30:48,312
�n cele din urm�, spui ni�te lucruri,
sau nu le spui.

522
00:30:48,317 --> 00:30:52,135
Faci mai multe gre�eli
dec�t po�i �ine socoteala.

523
00:30:53,021 --> 00:30:57,788
�i �n final, ei bine...

524
00:30:57,977 --> 00:31:00,611
Totul se destram�.

525
00:31:00,613 --> 00:31:04,064
- Asta e ideea ta de diversiune?
- Ai �ncredere �n mine.

526
00:31:04,066 --> 00:31:08,682
Dac� sunte�i noroco�i,
a�i putea s� v� reg�si�i.

527
00:31:08,771 --> 00:31:12,172
Dar exist� prea mult trecut
�i durere �n suflet

528
00:31:12,174 --> 00:31:14,942
ca s� mai reg�se�ti drumul
c�tre visul t�u.

529
00:31:14,944 --> 00:31:18,995
Cel pu�in, eu a�a am crezut.
530
00:31:18,997 --> 00:31:21,630
Sper... c� m-am �n�elat.

531
00:31:25,170 --> 00:31:27,304
Grace...

532
00:31:28,673 --> 00:31:30,324
Vrei s� te m�ri�i cu mine?

533
00:31:31,927 --> 00:31:33,777
P�i...

534
00:31:33,779 --> 00:31:35,279
Spune ceva!
E adev�rat!

535
00:31:36,329 --> 00:31:38,909
Da, Wayne.
Sigur c� vreau s� m� m�rit cu tine.

536
00:31:55,505 --> 00:31:56,939
Subiectul se mi�c�.

537
00:32:13,269 --> 00:32:16,052
A fost u�or.

538
00:32:18,573 --> 00:32:21,606
- De unde ai �tiut c� o s� fiu aici?
- �n marele scandal de la BIC,

539
00:32:21,610 --> 00:32:25,893
tu ai fost singurul care voia
ca nunta s� continue conform planului.

540
00:32:25,948 --> 00:32:28,782
Prin urmare, tu erai cel vinovat.

541
00:32:28,784 --> 00:32:32,364
Vinovat? Verificam biblia.
N-am f�cut nimic.

542
00:32:32,371 --> 00:32:34,321
- Ai omor�t un om.
- Cum?!
543
00:32:34,323 --> 00:32:36,473
Charlie, �nceteaz�.
Doar te pui �ntr-o situa�ie jenant�.

544
00:32:36,475 --> 00:32:39,693
E un singur mod de a deschide
cu un �paclu o �ncuietoare cu opritor.

545
00:32:39,695 --> 00:32:42,813
- Ai t�iat opritorul cu un bomfaier.
- Ai plecat pe furi� de la petrecere,

546
00:32:42,815 --> 00:32:46,600
dar... cineva te-a surprins
�n plin� ac�iune, nu-i a�a?

547
00:32:49,805 --> 00:32:53,184
- Charlie?
- Ce cau�i aici, Larry?

548
00:32:53,192 --> 00:32:55,525
Am venit s� �terpelesc
vinul preotului.

549
00:32:55,527 --> 00:32:58,228
Am r�mas f�r� vin la petrecere.
Destul de iste�, nu?

550
00:32:58,230 --> 00:33:03,483
Ce faci aici?
�la e un bomfaier?

551
00:33:03,485 --> 00:33:05,602
Vrei s� furi biblia, nu?

552
00:33:05,604 --> 00:33:09,121
�tii c�t valoreaz� chestia aia?
Larry, e asigurat�.

553
00:33:09,124 --> 00:33:11,158
Dl Bonner �i va primi banii,
iar noi ne vom �mbog�i.

554
00:33:11,160 --> 00:33:13,326
Chiar a�a, te bag �i pe tine.

555
00:33:13,328 --> 00:33:16,290
Nu va mai trebui niciodat�
s� livrezi pizza.

556
00:33:16,298 --> 00:33:20,448
�mi place s� livrez pizza.
M� �ntorc la petrecere.

557
00:33:20,452 --> 00:33:23,210
Larry, stai!
N-o s� le spui, nu-i a�a?

558
00:33:23,235 --> 00:33:26,755
Nu, eu...
doar m� duc �napoi. Pa.

559
00:33:32,313 --> 00:33:34,214
Nu cred c� ai vrut s�-l omori,

560
00:33:34,216 --> 00:33:37,443
dar... dac� dorin�ele ar fi cai,
�tii asta...

561
00:33:37,452 --> 00:33:40,970
�i nefiind de prin partea locului,
n-ai �tiut de st�nc�,

562
00:33:40,972 --> 00:33:42,606
a�a c� ai aruncat cadavrul �n iaz.

563
00:33:42,608 --> 00:33:46,758
Cred c� i-ai luat portofelul �i actele
fiindc� ai vrut s� arate ca un jaf.

564
00:33:46,762 --> 00:33:49,112
Po�i s� la�i jos �paclul acum.

565
00:33:50,748 --> 00:33:52,733
Cum vre�i.

566
00:33:53,881 --> 00:33:57,353
O s� las asta �n grija avoca�ilor mei.
Doar... nu-mi pune c�tu�ele prea str�ns.

567
00:33:57,406 --> 00:33:59,623
- Nu, nu. Eu nu pun c�tu�e...
- Jane, pleac� de-acolo!
568
00:34:00,958 --> 00:34:03,159
Charlie, pune arma jos.

569
00:34:03,161 --> 00:34:06,278
Tata a murit �n pu�c�rie.
Eu o s�-mi �ncerc norocul afar�, mersi.

570
00:34:06,281 --> 00:34:09,216
Dac�-mi dai drumul, sunt sigur c� vor fi
bucuro�i s� �nceap� un dialog cu tine.

571
00:34:09,218 --> 00:34:12,381
Charlie, stai cuminte.
Nu vrei s� mergi pe drumul �sta.

572
00:34:12,388 --> 00:34:13,637
Nu, nu vrei.

573
00:34:15,691 --> 00:34:17,507
Pleca�i de l�ng� mine!

574
00:34:19,811 --> 00:34:21,628
Vrei s� tr�ie�ti?
Scoate-m� de aici.

575
00:34:21,630 --> 00:34:23,313
Sus pe sc�ri, acum! Du-te!

576
00:34:29,971 --> 00:34:32,973
Charlie, g�nde�te-te la ce faci!

577
00:34:34,109 --> 00:34:35,826
- Ce e dincolo de u��?
- Habar n-am.

578
00:34:35,828 --> 00:34:37,077
Eu o s� acop�r.

579
00:34:37,079 --> 00:34:40,362
Stabile�te un perimetru exterior
cu Rigsby �i Van Pelt �i cheam� �nt�riri.

580
00:35:00,483 --> 00:35:01,850
Mergi mai departe!
581
00:35:01,851 --> 00:35:04,617
Da, a� vrea, Charlie,
dar f�r� aripi...

582
00:35:04,621 --> 00:35:08,073
Pe acoperi�. Acum!

583
00:35:08,075 --> 00:35:10,826
O s� ie�im de aici.

584
00:35:27,376 --> 00:35:30,595
�tii dac� e vreo cale
de a cobor� de aici?

585
00:35:30,597 --> 00:35:34,180
- O s� g�sim un mod de a cobor�.
- Da, de-asta �mi era team�.

586
00:35:41,058 --> 00:35:43,859
Arunc� arma!

587
00:35:50,500 --> 00:35:53,118
Acum vorbe�te direct cu Iisus.

588
00:35:54,620 --> 00:35:57,072
De unde... de unde ai venit?

589
00:36:03,413 --> 00:36:06,198
Biserica are o scar� extensibil�
pentru fasonarea copacilor.

590
00:36:11,248 --> 00:36:14,884
Nu te uita �n jos.
E un loc prost s� te r�suce�ti.

591
00:36:20,530 --> 00:36:22,097
D�-mi m�na.

592
00:36:30,567 --> 00:36:32,685
S� mergem.

593
00:36:38,213 --> 00:36:41,115
Am f�cut bine c� �i-am ignorat cererea
de a sta deoparte, nu?

594
00:36:41,117 --> 00:36:43,367
Cred c� m-am sim�it obligat
s� stau cu ochii pe tine.

595
00:36:43,369 --> 00:36:45,553
Da. De ce?

596
00:36:45,555 --> 00:36:47,505
Adev�rul e c� n-am avut �ncredere
�n tine.

597
00:36:47,507 --> 00:36:49,223
Felul �n care �i-ai for�at intrarea
�n cazul �sta...

598
00:36:49,225 --> 00:36:51,475
p�rea c� ai avea un plan ascuns.

599
00:36:52,731 --> 00:36:55,679
P�i, uneori emit mesaje amestecate.

600
00:36:55,681 --> 00:36:58,099
E unul dintre multele mele defecte.

601
00:36:58,101 --> 00:37:00,401
- Se pare c� toat� lumea e bine?
- Sigur.

602
00:37:00,403 --> 00:37:03,404
Mi-a salvat via�a
acolo pe acoperi�.

603
00:37:03,406 --> 00:37:07,575
Cu pl�cere.
Sunt oric�nd la dispozi�ia ta.

604
00:37:07,577 --> 00:37:08,809
Ne vedem jos.

605
00:37:08,811 --> 00:37:11,695
Scoate-l afar�! Scoate-l afar�!

606
00:37:15,867 --> 00:37:19,351
Nu m-am a�teptat la asta.
Ur�sc chestiile astea.

607
00:37:19,438 --> 00:37:22,988
- Nu e�ti r�nit?
- Sunt bine, Lisbon.

608
00:37:22,992 --> 00:37:26,039
- Ai pierdut toat� ac�iunea, s� �tii.
- Z�u?

609
00:37:26,045 --> 00:37:28,012
Nu m-ai v�zut acolo
pe acoperi�?

610
00:37:28,014 --> 00:37:30,514
- A fost ceva ac�iune.
- E vorba de altceva.

611
00:37:30,516 --> 00:37:34,334
Se pare c� vom mai petrece �n Napa
mai mult timp dec�t ne a�teptam.

612
00:37:34,336 --> 00:37:35,970
Pe bune?

613
00:37:59,144 --> 00:38:03,264
Prinde�i-v� de m�ini �i sta�i
fa�� �n fa��, v� rog.

614
00:38:03,266 --> 00:38:06,967
Grace, tu �ncepi.
Repet� dup� mine.

615
00:38:06,969 --> 00:38:08,869
- Eu, Grace...
- Eu, Grace...

616
00:38:08,871 --> 00:38:11,021
- ...te iau pe tine, Wayne...
- ...te iau pe tine, Wayne...

617
00:38:11,023 --> 00:38:12,773
...ca s�-mi fii so�.

618
00:38:12,775 --> 00:38:15,492
S� te am al�turi �i s� te ocrotesc,
de azi �nainte...

619
00:38:17,497 --> 00:38:21,465
...la bine �i la r�u,
�n s�r�cie �i �n bog�ie,

620
00:38:21,467 --> 00:38:24,468
�n suferin�� �i s�n�tate,

621
00:38:24,470 --> 00:38:29,354
s� te iubesc �i s� te pre�uiesc...
p�n� c�nd moartea ne va desp�r�i.

622
00:38:29,358 --> 00:38:31,525
Se pare c� �tii asta foarte bine.

623
00:38:31,527 --> 00:38:35,378
- A�teptam de mult acest moment.
- �i acum tu, Wayne.

624
00:38:35,384 --> 00:38:38,115
Tot ce a spus ea acum.

625
00:38:38,117 --> 00:38:39,566
Grace...

626
00:38:39,568 --> 00:38:41,869
Nu mai e timp de pierdut.

627
00:38:41,871 --> 00:38:44,371
Vreau s�-mi petrec
fiecare zi cu tine.

628
00:38:44,373 --> 00:38:49,590
Fiecare zi, pentru tot restul vie�ii
�i... orice va urma dup� aceea.

629
00:38:49,645 --> 00:38:52,213
Dragostea oferit� de bun�voie
nu are �nceput sau sf�r�it.

630
00:38:52,215 --> 00:38:55,549
Inelele voastre reprezint�
iubirea voastr� nem�rginit�.

631
00:38:55,551 --> 00:38:57,585
Pute�i s� aduce�i
inelul lui Grace, v� rog?

632
00:39:03,358 --> 00:39:05,776
Mul�umesc.

633
00:39:05,778 --> 00:39:08,027
Pune inelul pe degetul lui Grace
�i repet� dup� mine.

634
00:39:08,030 --> 00:39:11,765
�i ofer acest inel
ca simbol al iubirii mele.

635
00:39:11,767 --> 00:39:15,269
Grace, �i ofer acest inel
ca simbol al iubirii mele.

636
00:39:15,271 --> 00:39:17,671
Cu acest inel, te iau de so�ie.

637
00:39:17,673 --> 00:39:22,126
Cu acest inel... te iau de so�ie.

638
00:39:22,128 --> 00:39:25,129
Pute�i s� aduce�i
inelul pentru Wayne, v� rog.

639
00:39:27,716 --> 00:39:30,167
- Cred c� �tii ce s� faci.
- Da.

640
00:39:30,169 --> 00:39:33,754
Wayne, �i ofer acest inel
ca simbol al iubirii mele.

641
00:39:33,756 --> 00:39:38,192
Cu acest inel, te iau de so�.

642
00:39:39,811 --> 00:39:42,296
�ntruc�t am�ndoi v-a�i exprimat

643
00:39:42,298 --> 00:39:44,815
dorin�a reciproc� �i consim��m�ntul
de a v� c�s�tori,

644
00:39:44,817 --> 00:39:47,701
prin autoritatea
cu care am fost �nvestit�,
645
00:39:47,703 --> 00:39:50,938
v� declar so� �i so�ie.

646
00:39:50,940 --> 00:39:54,208
Po�i s� s�ru�i mireasa.

647
00:40:03,702 --> 00:40:07,704
�mi pare r�u c� nu este
nunta de basm la care ai visat.

648
00:40:08,674 --> 00:40:13,527
O s� iau lucrurile a�a cum sunt
�n fiecare zi.

649
00:40:17,949 --> 00:40:19,666
Hei, copii...

650
00:40:20,935 --> 00:40:22,703
V� a�teapt� transportul c�tre hotel.

651
00:40:22,705 --> 00:40:24,355
Avem un mijloc de transport?

652
00:40:26,024 --> 00:40:28,325
Avem un mijloc de transport.

653
00:40:34,683 --> 00:40:38,018
Onorul armatei!
Forma�ie!

654
00:40:40,039 --> 00:40:43,540
�nc�rca�i!

655
00:40:43,542 --> 00:40:45,326
Ochi�i!

656
00:40:45,328 --> 00:40:46,343
Foc!

657
00:40:47,430 --> 00:40:48,752
Cred c� e o aluzie la noi.

658
00:40:48,754 --> 00:40:50,697
�nc�rca�i!
659
00:40:50,699 --> 00:40:52,483
Ochi�i!

660
00:40:52,485 --> 00:40:54,418
Foc!

661
00:40:54,420 --> 00:40:56,203
�nc�rca�i!

662
00:40:56,205 --> 00:40:57,855
Ochi�i!

663
00:40:57,857 --> 00:40:58,889
Foc!

664
00:41:24,367 --> 00:41:28,727
<i>Traducerea �i adaptarea:
Cornelia @ Titr�ri Team</i>

665
00:41:29,113 --> 00:41:32,929
Sincronizare DVDRip:
Florin C