Sunteți pe pagina 1din 53

1

00:00:01,240 --> 00:00:02,760


<i>Din episoadele anterioare...</i>

2
00:00:02,785 --> 00:00:06,088
- Cine e �la?
- Bob Kirkland, de la Ap�rarea Na�ional�.

3
00:00:06,282 --> 00:00:08,699
- Te cunosc?
- Nu, dar eu te cunosc pe tine.

4
00:00:09,672 --> 00:00:11,089
Adu-mi tot ce se poate.

5
00:00:11,091 --> 00:00:13,192
Jane a f�cut o mul�ime
de conexiuni cu Red John.

6
00:00:13,194 --> 00:00:14,181
Asta e bine.

7
00:00:14,206 --> 00:00:16,045
De ce e asta
o problem� de ap�rare na�ional�?

8
00:00:16,046 --> 00:00:18,163
E complicat.

9
00:00:22,930 --> 00:00:26,783
- Agent Lisbon, Jane, de la BIC.
- Scuze! Doar cei de la FBI.

10
00:00:26,785 --> 00:00:29,936
Nici noi nu vrem s� fim aici,
dar am fost invita�i.

11
00:00:29,938 --> 00:00:33,121
Po�i s�-i spui agentului Reede Smith
c� suntem aici, a�a cum a solicitat?

12
00:00:35,894 --> 00:00:40,447
- Ce crezi c� vrea Smith?
- Nu �tiu. Tu ce crezi?

13
00:00:40,449 --> 00:00:42,282
De c�te ori mergem s�-l vedem
pe unul dintre suspec�ii

14
00:00:42,284 --> 00:00:43,967
�n cazul Red John, devin nervoas�.

15
00:00:43,969 --> 00:00:46,418
- Serios? Nu mi-am dat seama.
- Pe bune?

16
00:00:47,822 --> 00:00:50,674
Jane, Lisbon!
Mersi c� a�i venit!

17
00:00:50,676 --> 00:00:53,877
�i-a lipsit asta?
Cine-ar putea s� nege?

18
00:00:54,745 --> 00:00:57,681
Cu ce putem fi de ajutor,
agent Smith?

19
00:00:57,683 --> 00:01:00,717
Am g�sit un cadavru.
M-am g�ndit c� v-ar putea interesa.

20
00:01:00,719 --> 00:01:05,136
- �i de ce anume?
- S�-mi spune�i voi.

21
00:01:18,018 --> 00:01:21,087
- E Benjamin Marx.
- Tipul pe care l-ai �ngropat de viu.

22
00:01:21,089 --> 00:01:22,489
Scuz�-m�.

23
00:01:22,491 --> 00:01:25,458
<i>Uciga�ul</i> pe care
l-am �ngropat de viu.

24
00:01:25,460 --> 00:01:27,627
�i c�ruia i-am dat drumul...
�n cele din urm�.

25
00:01:27,629 --> 00:01:30,580
Nu-i r�u.
E o identificare grea,
26
00:01:30,582 --> 00:01:33,466
�in�nd cont c� cea mai mare parte
a fe�ei e ars�.

27
00:01:33,468 --> 00:01:36,668
- Ce crezi c� i s-a �nt�mplat?
- Tu e�ti de la FBI.

28
00:01:36,672 --> 00:01:40,924
- Sunt sigur c� ai deja r�spunsul.
- Bine.

29
00:01:40,926 --> 00:01:42,542
Spune-mi ce am descoperit.

30
00:01:42,544 --> 00:01:46,428
�n primul r�nd, ai observat
c� a fost torturat...

31
00:01:46,431 --> 00:01:50,148
cu foc �i cu ceva ce folosesc oamenii
ca s� taie degetele cuiva.

32
00:01:50,152 --> 00:01:52,369
�i din ce motiv
cred eu c� a fost torturat?

33
00:01:52,371 --> 00:01:55,488
Ai presupune c� dintr-o pl�cere sadic�,
dar ai gre�i.

34
00:01:55,490 --> 00:01:57,557
Mai probabil, a fost torturat
pentru informa�ii...

35
00:01:57,559 --> 00:02:00,050
- Informa�ii pe care nu le avea.
- De unde �tii c� nu le avea?

36
00:02:00,075 --> 00:02:03,896
Dac� le avea, uciga�ul ar fi trebuit
s�-i ard� doar jum�tate din fa��.

37
00:02:05,116 --> 00:02:06,583
Ce altceva mai cred eu?
38
00:02:06,585 --> 00:02:09,068
Cel care l-a torturat
nu s-a gr�bit,

39
00:02:09,070 --> 00:02:12,489
deci ai crede c� a f�cut-o
�ntr-un loc privat.

40
00:02:12,491 --> 00:02:14,591
- Corect.
- �i sunt sigur c� ai v�zut

41
00:02:14,593 --> 00:02:17,744
chestia lipicioas�
de pe piciorul victimei,

42
00:02:17,746 --> 00:02:20,930
probabil trimis� la laborator.
�i �n trei zile, o s�-�i spun�

43
00:02:20,932 --> 00:02:22,515
c� e r�in� de brad,
ceea ce e logic,

44
00:02:22,517 --> 00:02:25,635
fiindc� are un ac de pin
�nfipt �n talpa pantofului.

45
00:02:25,637 --> 00:02:27,954
- Da, v�d.
- �n final, ai ajuns la concluzia

46
00:02:27,956 --> 00:02:30,590
c� a fost �inut undeva �n p�dure

47
00:02:30,592 --> 00:02:33,243
�nainte de a fi omor�t
�i aruncat aici.

48
00:02:33,245 --> 00:02:35,361
Frumos!

49
00:02:35,363 --> 00:02:37,881
De ce ne afl�m aici, agent Smith?

50
00:02:37,883 --> 00:02:41,267
Marx era eliberat pe cau�iune
�n a�teptarea procesului.

51
00:02:41,269 --> 00:02:43,653
Lucrurile p�reau bune
�i pentru el.

52
00:02:43,655 --> 00:02:45,955
Adic�, l-ai torturat
ca s� m�rturiseasc�,

53
00:02:45,957 --> 00:02:49,409
astfel �nc�t, cu un avocat bun
�i un pic de noroc, ar fi putut sc�pa.

54
00:02:49,411 --> 00:02:52,111
Pariez c� asta te-a sup�rat mult,
nu, Jane?

55
00:02:52,113 --> 00:02:53,747
Deloc.

56
00:02:53,749 --> 00:02:56,716
Asta e cea mai bun� teorie
pe care o poate formula FBI?

57
00:02:56,718 --> 00:03:00,503
C� Jane l-a omor�t pe Benjamin Marx
�i i-a ars fa�a?

58
00:03:00,505 --> 00:03:04,506
Studiem toate posibilit�ile.
El este una dintre ele.

59
00:03:04,509 --> 00:03:07,427
Ascult�! Dac� voiam
s�-l omor pe Benjamin Marx,

60
00:03:07,429 --> 00:03:09,295
a� fi f�cut-o de prima oar�.

61
00:03:09,297 --> 00:03:12,599
Era un sociopat care fura
de la v�duve �i orfani,

62
00:03:12,601 --> 00:03:16,986
�i a primit ceea ce a meritat.
Dar n-am f�cut-o eu.

63
00:03:16,988 --> 00:03:20,323
- Vom vedea.
- Da, vom vedea.

64
00:03:21,275 --> 00:03:23,661
Mersi c� a�i venit.

65
00:03:25,781 --> 00:03:27,430
- Ce se petrece, Jane?
- Nimic.

66
00:03:27,432 --> 00:03:29,582
- Spune-mi.
- Am zis c� nu-i nimic.

67
00:03:29,584 --> 00:03:31,751
�ntotdeauna zici c� nu-i nimic.

68
00:03:31,753 --> 00:03:35,121
- Crezi c� Smith e Red John?
- Posibil.

69
00:03:35,123 --> 00:03:38,141
Dac� nu este el Red John, e un idiot
crez�nd c� ai ceva de-a face

70
00:03:38,143 --> 00:03:40,493
- cu moartea lui Marx.
- Nu e complet pe al�turi.

71
00:03:40,495 --> 00:03:42,962
Adic�, nu l-am omor�t eu
pe Benjamin Marx,

72
00:03:42,964 --> 00:03:45,348
dar a� fi putut s� aranjez ceva
ca s� fie omor�t.

73
00:03:46,767 --> 00:03:50,633
THE MENTALIST
Sezonul 6, Episodul 4

74
00:03:51,237 --> 00:03:55,237
<i>Traducerea �i adaptarea:
Cornelia @ Titr�ri Team</i>
75
00:03:57,931 --> 00:04:00,883
Gata, f�r� alte secrete.
Spune acum.

76
00:04:00,985 --> 00:04:02,818
Am fost �ngrijorat
�n ce prive�te securit�ii,

77
00:04:02,820 --> 00:04:04,870
c�nd lucram la lista mea
de suspec�i �n cazul Red John.

78
00:04:04,872 --> 00:04:07,905
- Obsesiv de secretos.
- Spune-i cum crezi tu,

79
00:04:07,908 --> 00:04:10,626
dar eu �tiam c� sunt oameni
care au nevoie de informa�iile alea.

80
00:04:10,628 --> 00:04:15,745
A�a c� am plantat informa�ii false
pe panoul meu de analiz�.

81
00:04:15,800 --> 00:04:17,216
Deci cine a v�zut panoul t�u

82
00:04:17,218 --> 00:04:18,951
a g�sit lista cu cei �apte suspec�i
�n cazul Red John.

83
00:04:18,953 --> 00:04:21,804
Dar erau suspec�i fal�i.
Exact. �i a func�ionat.

84
00:04:21,806 --> 00:04:24,790
- Cineva a p�truns �n biroul meu.
- De unde �tii?

85
00:04:24,792 --> 00:04:26,708
Am pus un semn-capcan�
�i l-am g�sit deranjat.

86
00:04:26,710 --> 00:04:29,895
Acum, persoana asta
are o list� fals� cu suspec�i,
87
00:04:29,897 --> 00:04:32,514
iar Benjamin Marx
era pe lista aia.

88
00:04:32,516 --> 00:04:37,252
Deci cineva �i tortureaz� �i-i omoar�
pe oamenii de pe lista ta fals�.

89
00:04:37,154 --> 00:04:38,887
Nu neap�rat.

90
00:04:38,889 --> 00:04:41,857
Cineva a torturat �i a omor�t
un om de pe lista mea.

91
00:04:41,859 --> 00:04:45,393
Dar teoretic, moartea lui
ar putea �nsemna orice altceva.

92
00:04:45,395 --> 00:04:46,929
Nu era un om bun.

93
00:04:48,281 --> 00:04:51,083
�ncerc s� �n�eleg chestia asta.

94
00:04:51,085 --> 00:04:53,936
Pui �n pericol
vie�ile a �apte oameni nevinova�i.

95
00:04:53,938 --> 00:04:57,506
Nu. Niciunul dintre ei nu e nevinovat.
Marx a escrocat sute de oameni...

96
00:04:57,508 --> 00:04:59,475
Apoi, a omor�t cu brutalitate pe cineva
ca s� acopere asta.

97
00:04:59,477 --> 00:05:03,946
Te asigur, Lisbon,
to�i oamenii �ia sunt foarte r�i.

98
00:05:03,948 --> 00:05:07,015
Doar c� se �nt�mpl�
s� nu fie Red John.

99
00:05:10,120 --> 00:05:13,038
Crezi c� adev�ratul Red John
ar fi putut s� p�trund� aici

100
00:05:13,040 --> 00:05:14,523
�i s�-l omoare pe Marx?

101
00:05:14,525 --> 00:05:16,525
Red John e singura persoan�,
�n afar� de noi,

102
00:05:16,527 --> 00:05:18,444
care �tie lista real� de suspec�i,

103
00:05:18,446 --> 00:05:21,814
deci e singura persoan�
care nu avea motive s� fac� asta.

104
00:05:21,816 --> 00:05:25,250
- Atunci, cine a p�truns aici?
- Nu �tiu.

105
00:05:25,252 --> 00:05:28,620
Cineva care are acces u�or,
multe resurse �i putere.

106
00:05:28,622 --> 00:05:32,758
FBI. Ei a�teapt� de ceva timp
s� pun� m�na pe cazul Red John.

107
00:05:32,760 --> 00:05:35,177
Nu s-au bucurat c�nd l-a preluat
Ap�rarea Na�ional�.

108
00:05:35,179 --> 00:05:37,212
Adev�rat.

109
00:05:37,214 --> 00:05:39,965
�ntotdeauna am b�nuit
c� FBI-ul m� urm�re�te.

110
00:05:39,967 --> 00:05:43,233
- Personal.
- A�a paranoic cum sun�,

111
00:05:43,237 --> 00:05:45,771
ar explica felul �n care au luat
cazul lui Marx.

112
00:05:45,773 --> 00:05:48,941
Dar de ce i-ar face asta?
�i ce vom face noi mai departe?

113
00:05:48,943 --> 00:05:52,094
Nu m� pot duce la FBI �i s�-i �ntreb
dac� ei l-au omor�t pe Marx.

114
00:05:52,096 --> 00:05:54,263
Dac� FBI m-a urm�rit,

115
00:05:54,265 --> 00:05:56,948
pun pariu c� cineva foarte important
din BIC a autorizat asta,

116
00:05:56,950 --> 00:06:00,552
sau cel pu�in a fost de acord.
Trebuie s� vorbesc cu ei.

117
00:06:00,554 --> 00:06:03,689
Bertram. Dar, evident,
nu po�i s�-l �ntrebi.

118
00:06:03,691 --> 00:06:06,640
- Atunci, Madeleine Hightower.
- Hightower?

119
00:06:06,644 --> 00:06:08,493
Nu mai conduce BIC de trei ani.

120
00:06:08,495 --> 00:06:11,396
La ce gen de informa�ii
crezi c� mai are acces?

121
00:06:11,398 --> 00:06:13,415
�i chiar dac� ar avea,
de ce �i-ar spune �ie ceva?

122
00:06:13,417 --> 00:06:16,618
Red John a �ncercat s-o omoare.
O s� vrea s� m� ajute.

123
00:06:16,620 --> 00:06:18,453
Doar dac� nu va da vina pe tine.
124
00:06:19,839 --> 00:06:23,342
- O s�-i dau un telefon.
- Bine.

125
00:06:23,344 --> 00:06:25,377
Ce planuri ai azi?

126
00:06:25,379 --> 00:06:28,459
Oficial, n-ai niciun caz, nu-i a�a?
Te po�i relaxa.

127
00:06:28,465 --> 00:06:31,499
Du-te la un masaj, manichiur�,
pedichiur�.

128
00:06:31,501 --> 00:06:35,152
Nu. Trebuie s� asigur protec�ie

129
00:06:35,155 --> 00:06:38,440
celor �ase oameni de pe lista ta,
pe care o s� mi-o dai.

130
00:06:38,442 --> 00:06:41,743
Speram c� vei alege masajul.

131
00:06:44,198 --> 00:06:49,449
Nu-mi vine s� cred.
�n sf�r�it, l-am f�cut s� adoarm�.

132
00:06:49,653 --> 00:06:51,987
Bun� treab�, dle Rigsby.

133
00:06:51,989 --> 00:06:54,706
�i nu trebuie s� plec�m la serviciu
dec�t peste o or�.

134
00:06:54,708 --> 00:06:56,909
Ce-ai de g�nd s� faci
�n timpul �sta?

135
00:06:56,911 --> 00:06:59,294
P�i, nu �tiu, doamn� Rigsby.

136
00:07:04,201 --> 00:07:05,984
Nu!
137
00:07:09,924 --> 00:07:13,139
- E Lisbon.
- Poate s� mai a�tepte 10 minute.

138
00:07:20,550 --> 00:07:23,400
- Lisbon.
- O fi important. Ar trebui s� r�spunzi.

139
00:07:24,371 --> 00:07:26,321
Bun� diminea�a, �efa.

140
00:07:27,358 --> 00:07:30,691
Tu �i Rigsby �i lua�i pe �tia patru.
Eu �i iau pe Haibach �i pe Lee.

141
00:07:30,694 --> 00:07:33,462
Haibach nu e tipul din cazul Panzer,
cu pozele alea cu feti�e?

142
00:07:33,464 --> 00:07:35,313
Ba da. Am mai avut de-a face
cu el o dat�,

143
00:07:35,315 --> 00:07:37,449
deci poate e mai probabil
s� vin� cu mine.

144
00:07:37,451 --> 00:07:41,069
Acuza�ii de viol, de droguri,
de trafic de oameni.

145
00:07:41,071 --> 00:07:42,671
Pe bune?
O s�-i ajut�m pe indivizii �tia?

146
00:07:42,673 --> 00:07:45,474
E datoria noastr�.
Nu putem alege.

147
00:07:45,476 --> 00:07:47,693
Trebuie s�-i prevenim
c� vie�ile lor sunt �n pericol

148
00:07:47,695 --> 00:07:51,631
�i s� le oferim protec�ie.
Trece�i la treab�.
149
00:07:54,651 --> 00:07:57,252
�i am urm�rit-o cum se sp�la
pe din�i, azi-diminea��,

150
00:07:57,254 --> 00:08:00,254
�i a f�cut-o fix dou� minute,
exact cum zice dentistul.

151
00:08:00,257 --> 00:08:02,024
Dac� era persoana nepotrivit�,
putea p�rea enervant,

152
00:08:02,026 --> 00:08:04,426
dar azi mi s-a p�rut mi�to.

153
00:08:04,428 --> 00:08:07,483
O s�-mi petrec tot restul vie�ii
cu acei din�i minuna�i, �tii?

154
00:08:07,506 --> 00:08:08,514
Nu.

155
00:08:08,515 --> 00:08:11,984
Voiam s� spun c� mariajul
e chiar mai bun dec�t am crezut.

156
00:08:11,986 --> 00:08:13,502
Cu excep�ia c�...

157
00:08:14,072 --> 00:08:17,623
M� rog, nu e mare lucru.
Au trecut doar trei zile.

158
00:08:17,625 --> 00:08:22,628
E oarecum amuzant, de fapt.
�nc� n-am f�cut-o.

159
00:08:22,630 --> 00:08:24,513
Ca pereche c�s�torit�.

160
00:08:24,515 --> 00:08:26,999
Dar la hotel? Dup� nunt�.
V-am adus tr�sura aia.

161
00:08:27,001 --> 00:08:31,664
Am adormit bu�tean.
A fost o zi extenuant� emo�ional.

162
00:08:31,672 --> 00:08:33,455
- Plus c� b�usem prea mult.
- Corect.

163
00:08:33,457 --> 00:08:35,057
�i a trebuit s� lucr�m
a doua zi.

164
00:08:35,059 --> 00:08:36,925
�i de atunci, Sara e la o conferin��
�n Los Angeles,

165
00:08:36,927 --> 00:08:38,910
a�a c� l-am avut pe Ben �n fiecare zi,
diminea�a �i noaptea.

166
00:08:38,912 --> 00:08:40,295
Am citit un studiu pe Internet.

167
00:08:40,297 --> 00:08:41,629
Zicea c� femeile �i pierd interesul
fa�� de sex

168
00:08:41,631 --> 00:08:43,949
aproape imediat dup� c�s�torie.
E o chestie darwinist�.

169
00:08:43,951 --> 00:08:47,436
Nu �i Grace.
Ea a fost �ntotdeauna foarte...

170
00:08:47,438 --> 00:08:52,688
- Nu cred asta. Nu-i adev�rat.
- �i spun doar ce scrie pe Internet.

171
00:09:01,501 --> 00:09:03,368
Rick Dort? BIC.
Deschide!

172
00:09:03,370 --> 00:09:05,420
Oricine poate spune orice
pe Internet.

173
00:09:05,422 --> 00:09:07,321
Nu �nseamn� c� e adev�rat.
174
00:09:08,092 --> 00:09:09,624
Da?

175
00:09:09,626 --> 00:09:12,094
Dl Dort? Agen�ii Rigsby �i Cho
de la BIC.

176
00:09:12,096 --> 00:09:13,679
Vrem s� vorbim cu tine despre...

177
00:09:31,582 --> 00:09:33,365
M�inile sus,
sau te �mpu�c �n cap.

178
00:09:33,367 --> 00:09:35,484
Omule, nu trage!

179
00:09:35,486 --> 00:09:37,319
Avem motive s� credem
c� via�a ta e �n pericol.

180
00:09:37,321 --> 00:09:38,853
Am venit s�-�i oferim protec�ie.

181
00:09:38,855 --> 00:09:42,324
- Cum?
- Via�a ta e �n pericol.

182
00:09:42,326 --> 00:09:43,542
Da?

183
00:09:44,994 --> 00:09:47,963
N-a�i venit pentru met...
cealalt� chestie?

184
00:09:47,965 --> 00:09:49,664
Met... cealalt� chestie?

185
00:09:51,000 --> 00:09:54,019
Nu e nicio alt� chestie.
M-am exprimat gre�it.

186
00:09:54,021 --> 00:09:56,555
Ie�i afar� din piscin�.
187
00:10:00,043 --> 00:10:02,811
Bun�, Grace.
Ar�i un pic tras� la fa��.

188
00:10:02,813 --> 00:10:05,814
Am aflat de ce n-ai reu�it
s� iei leg�tura cu Hightower.

189
00:10:05,816 --> 00:10:07,349
Ce este? Spune-mi.

190
00:10:07,351 --> 00:10:09,567
Am vorbit cu m�tu�a ei
�i mi-a zis c� Hightower �i copiii

191
00:10:09,569 --> 00:10:12,753
au avut un accident.
Au murit.

192
00:10:12,756 --> 00:10:14,723
Cum? C�nd?

193
00:10:15,725 --> 00:10:18,009
Acum dou� s�pt�m�ni,
�ntr-o vacan�� �n Mexic.

194
00:10:18,011 --> 00:10:19,111
S-au �necat.

195
00:10:19,113 --> 00:10:21,430
Cum se face c� n-am auzit
mai devreme despre asta?

196
00:10:21,432 --> 00:10:25,117
E foarte ciudat.
Se pare c� n-au g�sit trupurile,

197
00:10:25,119 --> 00:10:27,902
iar autorit�ile au �ncetat
c�ut�rile.

198
00:10:30,207 --> 00:10:32,674
Cum ziceai c� o cheam�
pe m�tu�a ei?

199
00:10:32,676 --> 00:10:35,010
Ruby. Ruby Hightower.

200
00:10:35,012 --> 00:10:40,519
Bine, o s� am nevoie de o adres�.
Vreau s�-i trimit ni�te flori.

201
00:10:40,917 --> 00:10:42,501
E �ngrozitor.

202
00:10:42,803 --> 00:10:45,420
<i>Bob Kirkland la telefon.</i>

203
00:10:45,422 --> 00:10:48,923
Kirkland.
Agentul Reede Smith, de la FBI.

204
00:10:48,925 --> 00:10:50,475
Ce pot s� fac pentru tine,
Smith?

205
00:10:50,477 --> 00:10:52,277
<i>Cred c� eu pot s� fac ceva
pentru tine.</i>

206
00:10:52,279 --> 00:10:56,531
Superiorii mei vor s� te informez
despre un caz la care lucrez.

207
00:10:56,533 --> 00:11:00,268
- �l implic� pe Patrick Jane.
- Te ascult.

208
00:11:00,270 --> 00:11:03,572
<i>E un caz de crim�/r�pire.
Numele victimei e Benjamin Marx.</i>

209
00:11:03,574 --> 00:11:04,990
<i>Jane a mai avut de-a face cu el.</i>

210
00:11:04,992 --> 00:11:07,325
A folosit... s� zicem...

211
00:11:07,327 --> 00:11:10,629
ni�te metode exagerate, ca s�-l fac�
pe Marx s� m�rturiseasc�.

212
00:11:10,631 --> 00:11:12,330
Sun� destul de bine.

213
00:11:12,332 --> 00:11:14,916
<i>Dac� Marx ajungea la proces,
ar fi putut s� scape.</i>

214
00:11:14,918 --> 00:11:17,335
Sincer, �l b�nuiesc pe Jane
pentru asta.

215
00:11:17,337 --> 00:11:19,171
Avea un motiv de r�zbunare
pe Red John.

216
00:11:19,173 --> 00:11:23,406
- Poate c� el a f�cut-o.
- Cred c� ai descoperit ceva.

217
00:11:23,427 --> 00:11:25,110
- Bun� treab�!
- Mersi.

218
00:11:25,112 --> 00:11:29,242
- �i, Smith, �ine-m� la curent.
- Da, domnule.

219
00:11:37,941 --> 00:11:41,107
- Da?
- Dna Hightower?

220
00:11:41,111 --> 00:11:42,911
Condolean�ele mele!

221
00:11:42,913 --> 00:11:44,979
Am lucrat cu nepoata dv,
Madeleine...

222
00:11:44,981 --> 00:11:50,287
Speram c� am putea vorbi.
Astea sunt pentru dv.

223
00:11:50,287 --> 00:11:55,587
Te rog, intr�.
Mul�umesc. Sunt foarte frumoase.

224
00:11:57,577 --> 00:12:00,545
C�nd a�i v�zut-o ultima oar�
pe nepoata dv?

225
00:12:00,547 --> 00:12:03,999
Acum c�teva s�pt�m�ni,
chiar �nainte s� plece �n vacan��.

226
00:12:04,001 --> 00:12:07,569
Au �inut s� vin� s� m� vad�.

227
00:12:07,571 --> 00:12:10,805
Cel pu�in am avut ocazia
de a-mi lua r�mas bun.

228
00:12:10,807 --> 00:12:13,942
Da, p�i, asta este.

229
00:12:17,915 --> 00:12:19,231
Ce este?

230
00:12:19,233 --> 00:12:22,317
Doar c�...

231
00:12:25,822 --> 00:12:28,774
A� fi vrut s� existe un mod
prin care s�...

232
00:12:29,076 --> 00:12:32,344
...s�-i pot spune ceea ce simt.

233
00:12:32,346 --> 00:12:36,522
Exist�.
Vecinul meu se pricepe la computere.

234
00:12:36,533 --> 00:12:42,402
A creat un site comemorativ pe Internet,
doar pentru prieteni �i rude.

235
00:12:42,472 --> 00:12:44,506
Mi-ar pl�cea s�-l v�d.

236
00:12:47,344 --> 00:12:50,543
- �n regul�, uite.
- Te superi...?

237
00:12:50,547 --> 00:12:52,430
Nu m� pricep foarte bine
la computere.

238
00:12:52,432 --> 00:12:55,517
Bine. Doar spune ce vrei s� spui.

239
00:12:55,519 --> 00:12:58,186
Scrie a�a...

240
00:12:58,188 --> 00:13:00,872
�n moarte...

241
00:13:00,874 --> 00:13:03,325
ai g�sit o via�� nou�...

242
00:13:04,644 --> 00:13:07,078
�i vreau s-o strig
din v�rf de munte.

243
00:13:09,283 --> 00:13:16,452
�tiu, �n sufletul meu,
draga mea Madeleine...

244
00:13:16,456 --> 00:13:21,324
c� atunci c�nd va veni asfin�itul,
te voi g�si a�tept�ndu-m�...

245
00:13:21,345 --> 00:13:24,579
�n gr�dinile paradisului.

246
00:13:26,299 --> 00:13:27,715
Cu drag, Patrick.

247
00:13:30,020 --> 00:13:34,137
Asta a fost... minunat.

248
00:13:35,475 --> 00:13:37,342
Foarte poetic.

249
00:13:37,344 --> 00:13:41,096
Mul�umesc.
M� simt mult mai bine.

250
00:13:41,098 --> 00:13:42,981
Ar trebui s� plec.
251
00:13:42,983 --> 00:13:48,283
Bietul de tine!
Erai un pic �ndr�gostit de ea, nu?

252
00:14:32,048 --> 00:14:35,664
Nu! Te �in minte.
Vorbe�te cu avocatul meu.

253
00:14:35,669 --> 00:14:36,918
Dle Haibach.

254
00:14:36,920 --> 00:14:39,487
Nu e ceea ce crezi.
Ascult�-m� p�n� la cap�t.

255
00:14:41,090 --> 00:14:43,508
Cred c� vrei de mult timp
s�-mi pui ceva �n c�rc�.

256
00:14:43,510 --> 00:14:45,527
N-am s� fiu fraierul t�u,
dr� Lisbon.

257
00:14:45,529 --> 00:14:47,128
Sunt agent Lisbon.

258
00:14:47,130 --> 00:14:49,431
�i avem motive s� credem
c� via�a ta e �n pericol.

259
00:14:49,433 --> 00:14:51,466
Am venit s�-�i ofer
protec�ie din partea poli�iei.

260
00:14:51,468 --> 00:14:54,102
Deci, dac� vin cu tine,
nu mi se va �nt�mpla nimic r�u?

261
00:14:54,104 --> 00:14:59,124
Pare un tertip al poli�iei, agent Lisbon.
Stasi ar fi m�ndru.

262
00:14:59,126 --> 00:15:02,343
Sunt obligat�, legal �i moral,
s� te informez c�...

263
00:15:02,345 --> 00:15:04,529
Te rog, nu �ncerca s� invoci
chestiuni de moral�.

264
00:15:04,531 --> 00:15:07,549
Dac� era dup� tine, a� fi �n �nchisoare
pentru o crim� pe care n-am comis-o.

265
00:15:07,551 --> 00:15:10,568
Cred c� o s�-mi asum riscul.

266
00:15:10,570 --> 00:15:12,270
<i>Cum merge, Jane?</i>

267
00:15:12,272 --> 00:15:14,622
Tocmai am vizitat-o
pe m�tu�a lui Hightower...

268
00:15:14,624 --> 00:15:17,524
E foarte trist.
Ai aflat ceva?

269
00:15:17,527 --> 00:15:19,277
Adic�, crezi c� Red John
a avut vreo leg�tur� cu asta?

270
00:15:19,279 --> 00:15:22,414
Nu cred.
Nu e modul lui de operare.

271
00:15:22,416 --> 00:15:24,365
Deci crezi c� a fost
doar un accident?

272
00:15:24,367 --> 00:15:26,668
A�a se pare.
Cum merge ac�iunea ta?

273
00:15:26,670 --> 00:15:30,889
Haibach n-a vrut s� vin� cu mine.
Cred c� ascunde ceva.

274
00:15:30,891 --> 00:15:32,707
P�i, un tip ca �sta
probabil c� are probleme

275
00:15:32,709 --> 00:15:36,059
cu poli�istele.
Cu doamnele, �n general.

276
00:15:36,063 --> 00:15:38,847
Ai dreptate. �tii ceva?
�i trimit pe Cho �i pe Rigsby.

277
00:15:38,849 --> 00:15:40,148
Sau nu.

278
00:15:40,150 --> 00:15:42,634
Crezi c� lumea i-ar sim�i lipsa
dac� ar p�i ceva?

279
00:15:42,636 --> 00:15:44,853
Asta e diferen�a dintre noi doi.

280
00:15:44,855 --> 00:15:46,738
<i>La revedere!</i>

281
00:15:53,195 --> 00:15:54,746
Dac� e�ti de la BIC, eu...

282
00:16:20,189 --> 00:16:21,308
Ce s-a �nt�mplat?

283
00:16:21,310 --> 00:16:24,242
Am g�sit u�a deschis�, s�nge
�i o sticl� de bere pe podea.

284
00:16:24,244 --> 00:16:26,545
Nici urm� de Haibach.
Rigsby cerceteaz� prin vecini.

285
00:16:30,871 --> 00:16:32,505
Asta e r�u.

286
00:16:35,142 --> 00:16:36,693
Nu chiar.

287
00:16:36,695 --> 00:16:38,961
Confirm� teoria c� cineva
studiaz� lista mea,

288
00:16:38,963 --> 00:16:41,698
- �ncerc�nd s�-l g�seasc� pe Red John.
- Haibach a fost r�pit

289
00:16:41,700 --> 00:16:43,466
�i probabil va fi torturat
p�n� va muri.

290
00:16:43,468 --> 00:16:45,084
Da, va fi o noapte grea pentru el.

291
00:16:45,086 --> 00:16:48,103
Trebuie s�-i inform�m pe Smith
�i FBI-ul c� a fost r�pit

292
00:16:48,105 --> 00:16:50,173
�i c� are leg�tur� cu cazul Marx.

293
00:16:50,175 --> 00:16:52,342
- Nu vom face asta.
- Nu putem s� min�im.

294
00:16:52,344 --> 00:16:54,444
Facem asta tot timpul.

295
00:16:54,446 --> 00:16:57,088
Le va pune cap la cap, �n cele din urm�,
�i va fi mai r�u.

296
00:16:57,088 --> 00:17:00,800
Bine, spune-i.
Dar aminti despre list�.

297
00:17:00,802 --> 00:17:04,464
Spune-i doar c� a disp�rut cineva
legat de un caz mai vechi al nostru.

298
00:17:04,471 --> 00:17:10,773
- De acord. Ce mai facem acum?
- O s� am r�spunsul foarte cur�nd.

299
00:17:18,418 --> 00:17:22,721
Am neagr�, cu lapte...
�i cu lapte �i zah�r.

300
00:17:22,957 --> 00:17:26,107
- O s� iau ce nu vrei tu.
- �ntotdeauna e�ti a�a meticulos?
301
00:17:26,110 --> 00:17:28,193
�mi place s� acop�r
toate posibilit�ile.

302
00:17:28,195 --> 00:17:30,462
Lapte �i zah�r.

303
00:17:32,215 --> 00:17:33,916
Mersi.

304
00:17:37,220 --> 00:17:39,171
Ai zis c� ai ceva pentru mine?

305
00:17:40,133 --> 00:17:44,766
A ap�rut ceva interesant
�n cazul despre care �i-am spus.

306
00:17:45,045 --> 00:17:49,014
Se pare c� a disp�rut un alt b�rbat
care are leg�tur� cu Jane.

307
00:17:49,016 --> 00:17:55,510
- Un anume Richard Haibach.
- E ceva interesant. Mul�umesc.

308
00:17:55,656 --> 00:17:58,073
Nu e treaba mea, dar...

309
00:17:59,058 --> 00:18:01,160
Pot s� �ntreb care e treaba
cu tine �i Jane?

310
00:18:01,920 --> 00:18:03,387
E o poveste lung�.

311
00:18:03,531 --> 00:18:07,414
Nu conteaz�.
Nu vreau s�-mi bag nasul.

312
00:18:08,779 --> 00:18:10,631
�mi place asta.

313
00:18:10,922 --> 00:18:13,923
Am f�cut ni�te cercet�ri
despre tine.
314
00:18:14,791 --> 00:18:17,958
- Despre mine?
- Da. E�ti un agent bun.

315
00:18:17,962 --> 00:18:22,431
- Un om cinstit.
- De ce m-ai cerceta pe mine?

316
00:18:24,801 --> 00:18:29,104
Am o alt� chestiune
pe care vreau s-o discut cu tine.

317
00:18:29,106 --> 00:18:31,056
O chestiune delicat�.

318
00:18:32,692 --> 00:18:35,561
Bine. Spune.

319
00:18:35,563 --> 00:18:38,113
Tigru, tigru.

320
00:18:42,819 --> 00:18:44,936
Tigru, tigru.

321
00:18:44,938 --> 00:18:48,322
Faci mi�to de mine?
Ce-i asta? "Tigru, tigru"?

322
00:18:48,326 --> 00:18:50,776
Chiar nu �tii?

323
00:18:51,611 --> 00:18:53,462
Ce s� �tiu?

324
00:18:55,081 --> 00:18:57,599
Nimic. A fost un test.

325
00:18:57,601 --> 00:18:59,918
Bine.

326
00:18:59,920 --> 00:19:02,621
Sunt complet �n cea��.
Vrei s� m� l�mure�ti?

327
00:19:04,591 --> 00:19:07,176
�n timpul anchetei
asupra lui Red John,

328
00:19:07,178 --> 00:19:09,645
Ap�rarea Na�ional� a �nceput
s� suspecteze

329
00:19:09,647 --> 00:19:13,232
existen�a unei puternice
organiza�ii secrete

330
00:19:13,234 --> 00:19:15,818
�n cadrul organelor legii
din California.

331
00:19:15,820 --> 00:19:19,438
Poli�ia, BIC,
Departamentul de Justi�ie.

332
00:19:19,440 --> 00:19:21,690
Credem c� sunt doar tipi
de nivel �nalt.

333
00:19:21,692 --> 00:19:24,777
- Cu ce se ocup�?
- Fac treburi murdare.

334
00:19:24,779 --> 00:19:29,896
Se protejeaz� unii pe al�ii,
c�nd comit crime, �i scap� nepedepsi�i.

335
00:19:31,001 --> 00:19:32,618
Care-i treaba cu tigrul?

336
00:19:33,703 --> 00:19:35,788
Credem c� asta e parola.

337
00:19:35,790 --> 00:19:39,475
�nfior�tor.
Red John e membru?

338
00:19:39,477 --> 00:19:42,961
- E prea devreme de spus.
- Dar ce spui despre Jane?

339
00:19:44,931 --> 00:19:47,349
Tocmai �ncepem s� punem
lucrurile cap la cap.

340
00:19:47,351 --> 00:19:50,269
C�ut�m parteneri
�n cadrul FBI-ului.

341
00:19:51,554 --> 00:19:53,605
B�ie�i de la niveluri inferioare...

342
00:19:53,607 --> 00:19:55,824
�n care s� fim siguri
c� putem avea �ncredere.

343
00:19:57,310 --> 00:20:00,712
Eu sunt omul.
Sunt bucuros s� ajut.

344
00:20:00,714 --> 00:20:04,901
Mul�umesc.
�inem leg�tura.

345
00:20:07,687 --> 00:20:10,289
Mersi pentru cafea.

346
00:20:20,917 --> 00:20:23,502
Bun�, Patrick.

347
00:20:23,504 --> 00:20:27,421
Madeleine.
�i mul�umesc c� ai venit.

348
00:20:27,425 --> 00:20:31,040
- Ceai?
- Da, te rog.

349
00:20:39,152 --> 00:20:43,723
Ca s� fie clar,
am un pistol sub mas�.

350
00:20:46,776 --> 00:20:49,928
�i e �ndreptat spre ceva
important.

351
00:20:50,880 --> 00:20:52,564
Destul de corect.

352
00:20:55,585 --> 00:20:58,852
- Ce mai fac copiii?
- Sunt �n siguran��.

353
00:20:58,856 --> 00:21:00,756
Asta e tot ce trebuie s� �tii.

354
00:21:02,542 --> 00:21:07,045
M�tu�a ta e o dulcea��.
O actri�� minunat�.

355
00:21:07,047 --> 00:21:11,166
A trebuit s� fac ce era mai bine
pentru mine �i copiii mei.

356
00:21:11,168 --> 00:21:14,752
�tiam c� Red John f�cea cur�enie
dup� ce a fost omor�t� Lorelei Martins.

357
00:21:14,755 --> 00:21:16,138
Nu am vrut s� fiu urm�toarea.

358
00:21:16,140 --> 00:21:17,639
Nu, am �n�eles.

359
00:21:17,641 --> 00:21:19,274
Deja a �ncercat o dat�
s� te omoare.

360
00:21:19,276 --> 00:21:21,110
Nu e ceva peste care
ai putea trece vreodat�.

361
00:21:21,112 --> 00:21:23,712
Deci ce chestie at�t de important� ai,
ca s� m� sco�i din ascunz�toare?

362
00:21:23,714 --> 00:21:27,015
M� apropii de prinderea lui Red John
�i am nevoie de ajutorul t�u.

363
00:21:28,185 --> 00:21:31,787
Nu-mi pun familia �n pericol
ca s� te ajut pe tine.

364
00:21:31,789 --> 00:21:34,790
�n plus, am plecat din poli�ie
de trei ani.

365
00:21:34,792 --> 00:21:36,692
Cum a� putea s� te ajut?
Nu �tiu nimic.

366
00:21:36,694 --> 00:21:38,911
Serios?

367
00:21:40,413 --> 00:21:45,784
Fiindc� eu cred c� ascunzi ceva
de foarte mult timp.

368
00:21:45,786 --> 00:21:49,253
Da, a�a este.
Am dreptate.

369
00:21:50,907 --> 00:21:54,975
FBI-ul... m� supravegheaz�,
nu-i a�a?

370
00:21:57,046 --> 00:22:00,599
Te rog, nu m-a� afla aici
dac� n-ar fi important.

371
00:22:00,601 --> 00:22:03,101
Spune-mi.

372
00:22:03,103 --> 00:22:06,822
Presupun c� nu mai e niciun motiv
s� nu-�i spun acum.

373
00:22:06,824 --> 00:22:09,958
Dar, evident,
nu ai aflat de la mine.

374
00:22:18,952 --> 00:22:21,870
C�nd Minnelli era �ef la BIC,

375
00:22:21,872 --> 00:22:24,699
a �ncheiat o �n�elegere cu FBI,
cu directoarea Schultz.

376
00:22:24,701 --> 00:22:29,294
- Ce voia Schultz?
- Voia rapoarte. Despre tine.
377
00:22:29,296 --> 00:22:32,297
Minnelli i le furniza.

378
00:22:32,299 --> 00:22:35,500
C�nd Minnelli s-a pensionat,
asta a devenit obliga�ia mea.

379
00:22:35,502 --> 00:22:39,021
Dar informa�iile nu mergeau
chiar la FBI.

380
00:22:39,023 --> 00:22:42,856
Am aflat c� Schultz le trimitea
la Ap�rarea Na�ional�.

381
00:22:42,860 --> 00:22:45,194
- Lui Bob Kirkland?
- Da.

382
00:22:45,196 --> 00:22:48,761
- De ce?
- El credea c� tu e�ti Red John.

383
00:22:49,532 --> 00:22:51,249
Desigur.

384
00:22:52,852 --> 00:22:55,554
C�t timp m-a urm�rit
Ap�rarea Na�ional�?

385
00:22:55,556 --> 00:22:58,056
Opt sau nou� ani.

386
00:22:59,075 --> 00:23:01,310
Am f�cut cum am crezut
c� e mai bine, la vremea aia.

387
00:23:01,312 --> 00:23:02,761
Nu te a�tepta s�-mi cer scuze.

388
00:23:02,763 --> 00:23:06,563
- Nu, nu m� a�tept.
- Jane.

389
00:23:06,667 --> 00:23:10,185
Nu trebuie s� spui nim�nui
c� m-ai v�zut. Nici m�car lui Lisbon.

390
00:23:10,187 --> 00:23:13,583
Nu voi spune.
Am vorbit serios.

391
00:23:13,591 --> 00:23:18,425
O s�-l omor pe Red John,
iar tu o s�-�i recape�i via�a.

392
00:23:18,429 --> 00:23:19,896
A�a sper.

393
00:23:20,898 --> 00:23:23,599
Deci ce urmeaz�?

394
00:23:23,601 --> 00:23:26,202
M� duc s�-l v�d pe Bob Kirkland.

395
00:23:27,004 --> 00:23:32,521
Vreau doar un dialog
deschis �i sincer.

396
00:23:32,526 --> 00:23:35,277
Transparen�� 100%.

397
00:23:35,279 --> 00:23:40,032
Nu �tiu ce vrei de la mine.
Nu am gre�it cu nimic.

398
00:23:40,034 --> 00:23:42,000
Poate c� nu, deocamdat�.

399
00:23:42,002 --> 00:23:44,953
Dar... camera aia din pivni�a ta...

400
00:23:44,955 --> 00:23:51,422
Haide! E�ti un depravat.
Cel pu�in, pedofil.

401
00:23:52,746 --> 00:23:56,181
Dar, sincer, nu pentru asta
ne afl�m aici.

402
00:23:56,183 --> 00:23:57,749
Atunci de ce?
403
00:23:57,751 --> 00:24:01,987
Te rog s�-mi spui... de ce.

404
00:24:01,989 --> 00:24:05,023
Te-am adus aici ca s�-�i pun
c�teva �ntreb�ri.

405
00:24:06,043 --> 00:24:08,860
Orice.
O s�-�i spun orice.

406
00:24:08,862 --> 00:24:11,563
�n regul�, atunci.
Spune-mi...

407
00:24:11,565 --> 00:24:14,116
M� recuno�ti?
M-ai mai v�zut vreodat�?

408
00:24:14,118 --> 00:24:16,267
Nu... nu cred.

409
00:24:16,269 --> 00:24:19,054
Bine, o s� revenim la asta.
Urm�toarea �ntrebare.

410
00:24:20,356 --> 00:24:22,209
Ce?

411
00:24:23,576 --> 00:24:26,428
- Tu e�ti Red John?
- Poftim?

412
00:24:26,430 --> 00:24:28,497
Tu e�ti... Red John?

413
00:24:30,968 --> 00:24:33,085
Nu...

414
00:24:33,087 --> 00:24:36,787
- Tu e�ti Red John?!
- Nu!

415
00:24:45,104 --> 00:24:47,623
Agent Kirkland?
416
00:24:48,225 --> 00:24:49,758
Jane, ce cau�i aici?

417
00:24:49,760 --> 00:24:51,526
Putem s� vorbim o clip�?
Nu e nimic secret.

418
00:24:51,528 --> 00:24:55,161
- Prietenii t�i pot s� r�m�n�.
- V� ajung din urm�, b�ie�i.

419
00:25:00,569 --> 00:25:02,537
Am o teorie preferat�

420
00:25:02,539 --> 00:25:06,524
pe care speram s� o po�i confirma
sau infirma.

421
00:25:06,526 --> 00:25:08,827
S� v�d ce pot face.

422
00:25:08,829 --> 00:25:11,796
Ap�rarea Na�ional� a f�cut investiga�ii
�n privin�a mea?

423
00:25:11,798 --> 00:25:13,415
Da.

424
00:25:13,417 --> 00:25:15,667
Sunt surprins c� ai voie
s�-mi spui asta.

425
00:25:15,669 --> 00:25:17,919
De obicei, voi sunte�i
foarte secreto�i.

426
00:25:17,921 --> 00:25:20,255
Nu e niciun secret
c� Ap�rarea Na�ional�

427
00:25:20,257 --> 00:25:22,090
se ocup� de cazul Red John.

428
00:25:22,092 --> 00:25:24,342
Da, numele t�u a ap�rut
�n tot felul de situa�ii.

429
00:25:24,344 --> 00:25:28,179
Corect. �i atunci,
a�i p�truns �n biroul meu

430
00:25:28,181 --> 00:25:29,948
�i mi-a�i furat lista de suspec�i?

431
00:25:29,950 --> 00:25:32,934
- Categoric nu.
- Nu? De ce nu?

432
00:25:32,936 --> 00:25:35,770
Fiindc� nu ne pas�
cine crezi tu c� e Red John.

433
00:25:35,772 --> 00:25:37,072
Cazul e al nostru.

434
00:25:37,973 --> 00:25:40,125
Am priceput.

435
00:25:40,127 --> 00:25:42,027
Mul�umesc pentru timpul acordat.

436
00:25:42,029 --> 00:25:43,244
Asta e tot?

437
00:25:43,246 --> 00:25:46,896
Da. Am vrut doar s� m� asigur
c� nu a fost o goan� dup� himere,

438
00:25:46,900 --> 00:25:51,216
fiindc� cel care a p�truns �n biroul meu
a furat o list� fals� de suspec�i.

439
00:25:54,740 --> 00:25:58,743
- Bine jucat.
- Mul�umesc. A�a am crezut �i eu.

440
00:25:58,745 --> 00:26:00,879
Poate-ar trebui s� vii
s� lucrezi pentru noi.

441
00:26:00,881 --> 00:26:02,747
Poate nu.

442
00:26:18,097 --> 00:26:21,099
Ai nevoie s� fii dus undeva?

443
00:26:21,101 --> 00:26:24,402
Nu, m�... descurc, mersi.

444
00:26:24,404 --> 00:26:27,205
P�i, ar trebui s� mai discut�m.
Urc�-te �n ma�in�.

445
00:26:31,160 --> 00:26:34,362
- Am de ales?
- Nu.

446
00:26:35,631 --> 00:26:37,215
Bine�n�eles...

447
00:26:38,250 --> 00:26:39,884
S� mai discut�m.

448
00:26:45,674 --> 00:26:47,559
D�-mi telefonul s�-l v�d.

449
00:26:47,561 --> 00:26:50,228
Nu trebuie s� faci asta.
Chiar vreau s� vorbesc cu tine.

450
00:26:50,230 --> 00:26:52,630
Doar d�-mi telefonul!

451
00:27:09,999 --> 00:27:11,699
Centura de siguran��, te rog!

452
00:27:16,005 --> 00:27:19,206
- Ave�i ceva ve�ti de la Jane?
- Nu.

453
00:27:19,209 --> 00:27:20,675
Nu l-am v�zut de ieri diminea��.

454
00:27:20,677 --> 00:27:23,044
Telefonul lui intr� direct
pe c�su�a vocal�.
455
00:27:23,046 --> 00:27:26,714
- Po�i s�-l localizezi?
- Desigur. O s�-mi ia ceva timp.

456
00:27:26,716 --> 00:27:28,883
Mersi.
Probabil c� nu-i nimic.

457
00:27:34,774 --> 00:27:37,508
�i iat�-ne aici.

458
00:27:40,646 --> 00:27:43,264
Continu� s� mergi!

459
00:27:51,657 --> 00:27:54,192
�mi place ce ai f�cut din casa asta.

460
00:27:55,544 --> 00:27:58,379
Haide, o s�-�i fac un tur ieftin.

461
00:28:11,511 --> 00:28:13,928
Ajut�-m�... te rog!

462
00:28:13,930 --> 00:28:18,199
- Richard Haibach, Patrick Jane.
- Ajut�-m�!

463
00:28:18,201 --> 00:28:21,618
Am vrut doar s� vezi fa�a omului
care te-a adus �n mizeria asta.

464
00:28:21,621 --> 00:28:25,589
E o poveste ciudat�, de fapt...
O comedie a erorilor.

465
00:28:25,592 --> 00:28:26,941
Te rog, d�-mi drumul!

466
00:28:26,943 --> 00:28:29,277
- Nu.
- Te rog!

467
00:28:29,279 --> 00:28:32,997
Dar nu-�i face griji.
Jane �i va primi �i el partea.
468
00:28:39,922 --> 00:28:44,542
A�adar, s� vorbim despre lista real�
a suspec�ilor din cazul Red John.

469
00:28:47,413 --> 00:28:49,180
N-am putut da de urma telefonului
lui Jane.

470
00:28:49,182 --> 00:28:51,132
Oriunde s-ar afla, nu are semnal.

471
00:28:52,886 --> 00:28:54,269
Probabil c� e el.

472
00:28:55,721 --> 00:28:57,088
Lisbon la telefon.

473
00:28:57,090 --> 00:29:00,391
<i>Bun�, Lisbon.
�tii cine e aici?</i>

474
00:29:00,393 --> 00:29:03,811
Da.
Credeam c� ai murit.

475
00:29:05,231 --> 00:29:06,981
M-am �nt�lnit ieri cu Jane.

476
00:29:06,983 --> 00:29:10,099
- N-a spus nimic.
<i>- L-am rugat s� nu-�i spun�,</i>

477
00:29:10,103 --> 00:29:13,538
dar cred c� e posibil
s�-i fi creat probleme.

478
00:29:13,540 --> 00:29:16,060
- Am �ncercat toat� ziua s�-l sun.
- �i eu.

479
00:29:16,064 --> 00:29:18,312
<i>I-am dat ni�te informa�ii ieri.</i>

480
00:29:18,328 --> 00:29:21,045
�i-a spus cumva cu cine urma
s� se �nt�lneasc�?
481
00:29:21,047 --> 00:29:26,217
- Nu. Ar fi trebuit?
<i>- Da. Trebuie s� vorbim.</i>

482
00:29:26,969 --> 00:29:30,620
Cred c� l-a� fi putut provoca pe Jane
s� fac� ceva foarte nes�buit.

483
00:29:34,226 --> 00:29:35,760
E ciudat� chestia cu lista.

484
00:29:35,762 --> 00:29:41,099
- A� prefera... s� nu-�i spun.
- Am �n�eles.

485
00:29:41,101 --> 00:29:44,068
A fost proiectul t�u preferat
de mult timp.

486
00:29:44,070 --> 00:29:46,304
�i al meu, de asemenea.

487
00:29:46,306 --> 00:29:48,489
Dar o s�-mi spui despre el.

488
00:29:51,856 --> 00:29:54,040
Ce-ar fi s�-�i dau un nume,
pentru �nceput?

489
00:29:57,047 --> 00:29:59,430
Robert Kirkland.

490
00:30:00,703 --> 00:30:02,587
Interesant.

491
00:30:03,655 --> 00:30:05,940
Pare logic, �n realitate.

492
00:30:05,942 --> 00:30:08,710
Dar nu prea m� ajut�, totu�i,
�n problema mea, nu-i a�a?

493
00:30:08,712 --> 00:30:11,663
Nu, presupun c� nu.
Am gre�it �n privin�a ta.
494
00:30:11,665 --> 00:30:13,965
Tu nu e�ti Red John.
Tu �l v�nezi, la fel ca mine.

495
00:30:13,967 --> 00:30:16,184
Nu chiar la fel.

496
00:30:16,186 --> 00:30:19,570
Eu sunt dispus s� ucid �apte oameni
ca s� termin treaba.

497
00:30:19,572 --> 00:30:20,939
<i>Touche.</i>

498
00:30:20,941 --> 00:30:23,524
- Tu de ce nu e�ti?
- Fiindc� asta m-ar face un criminal.

499
00:30:23,526 --> 00:30:27,011
Tu pl�nuie�ti s�-l omori pe Red John.
Asta n-are niciun sens.

500
00:30:27,013 --> 00:30:29,230
Bine, deci... noi doi
avem abord�ri diferite,

501
00:30:29,232 --> 00:30:32,483
dar important e c� avem un scop comun.

502
00:30:32,485 --> 00:30:34,502
Ne putem ajuta reciproc,
dac� lucr�m �mpreun�.

503
00:30:34,504 --> 00:30:40,291
Nu m� intereseaz� s� lucr�m �mpreun�,
�i m� �ndoiesc chiar c� o faci.

504
00:30:40,293 --> 00:30:45,373
Am�ndoi vrem r�zbunare,
�i doar unul dintre noi o va ob�ine.

505
00:30:48,617 --> 00:30:51,052
Robert Kirkland.

506
00:30:51,054 --> 00:30:53,871
�tiu c� ar trebui
s� fiu surprins�, dar...

507
00:30:53,873 --> 00:30:55,873
Dar e un tip care-�i d� fiori,
de-asta.

508
00:30:55,875 --> 00:30:57,225
�i unde l-ar fi dus pe Jane?

509
00:30:57,227 --> 00:30:59,894
Probabil �n acela�i loc
unde l-a dus �i pe Benjamin Marx.

510
00:30:59,896 --> 00:31:02,613
Jane a v�zut un ac de pin
�n pantoful lui Marx.

511
00:31:02,615 --> 00:31:05,549
Ca �i c�nd ar fi umblat printr-o p�dure
de conifere, �nainte de a fi omor�t.

512
00:31:05,551 --> 00:31:07,935
Sunt o mul�ime de ace de conifere
�n nordul Californiei.

513
00:31:07,937 --> 00:31:09,604
Kirkland ar fi p�strat
aparen�ele.

514
00:31:09,606 --> 00:31:12,240
Se ducea la birou �n fiecare zi,
deci...

515
00:31:12,242 --> 00:31:14,942
O p�dure de conifere, pe o raz�
de 60 de km din Sacramento?

516
00:31:14,944 --> 00:31:17,111
Sigur.
Dac� asta e tot ce avem.

517
00:31:20,083 --> 00:31:21,449
<i>Bun�, �efa.</i>

518
00:31:21,451 --> 00:31:23,668
Van Pelt, vreau s� verifici ceva.
519
00:31:23,670 --> 00:31:26,087
Propriet�i sau afaceri
de�inute de Robert Kirkland,

520
00:31:26,089 --> 00:31:27,905
<i>pe o raz� de 60 de km
�n jurul capitalei...</i>

521
00:31:27,907 --> 00:31:29,624
<i>�n apropierea unei p�duri
de conifere.</i>

522
00:31:29,626 --> 00:31:32,877
- Robert Kirkland?
- E o poveste lung�.

523
00:31:32,879 --> 00:31:35,780
Nimic despre Robert Kirkland,
pe o raz� de 60 de km.

524
00:31:35,782 --> 00:31:39,832
Dar apare un anume Michael Kirkland.

525
00:31:39,836 --> 00:31:42,854
De�ine o caban� l�ng� parcul
El Dorado State.

526
00:31:42,856 --> 00:31:45,406
- E o rud�?
- Nu �tiu. Pot s� verific.

527
00:31:45,408 --> 00:31:48,192
- Bine, trimite-mi adresa prin SMS.
- Desigur.

528
00:31:48,194 --> 00:31:49,761
Ar trebui s� cerem �nt�riri
autorit�ilor locale.

529
00:31:49,763 --> 00:31:51,646
Nu. Nu. F�r� poli�i�ti.

530
00:31:51,648 --> 00:31:53,431
Nimeni nu trebuie s� �tie de mine.
Te rog!
531
00:31:53,433 --> 00:31:57,407
Bine.
Cum o s� facem asta?

532
00:32:06,795 --> 00:32:08,713
Uite a�a!

533
00:32:10,616 --> 00:32:12,967
Mai ai fra�i, Jane?

534
00:32:12,969 --> 00:32:15,803
Nu.

535
00:32:16,922 --> 00:32:20,091
Eu am avut un frate geam�n...
Michael.

536
00:32:20,093 --> 00:32:21,926
Eram fost foarte apropia�i
�n copil�rie.

537
00:32:21,928 --> 00:32:24,295
Am auzit c� e o leg�tur� puternic�.

538
00:32:25,731 --> 00:32:28,349
Tat�l nostru era un be�iv sadic.

539
00:32:28,351 --> 00:32:31,931
Ne b�tea m�r, ca �i pe mama noastr�.

540
00:32:32,138 --> 00:32:34,155
A b�tut-o p�n� c�nd
n-a mai putut suporta.

541
00:32:34,157 --> 00:32:36,991
- A plecat?
- Cu o lam� de ras.

542
00:32:38,193 --> 00:32:44,499
Dup� asta, am r�mas doar eu �i Michael.
Eu eram tot ce mai avea el.

543
00:32:44,501 --> 00:32:47,485
- Tu erai cel puternic.
- Da.
544
00:32:47,487 --> 00:32:50,905
Am crescut �i am plecat.
Dar Michael n-a putut s� fac� asta.

545
00:32:51,007 --> 00:32:53,975
A r�mas �n casa aia

546
00:32:53,977 --> 00:32:57,462
�i l-a v�zut pe tata
cum a b�ut p�n� a murit.

547
00:32:57,464 --> 00:33:01,799
- M�rul nu cade departe de copac.
- Ai dreptate.

548
00:33:01,801 --> 00:33:07,401
Michael s-a apucat de b�utur�,
de parc� via�a lui ar fi depins de asta.

549
00:33:07,407 --> 00:33:11,690
I-am pl�tit tratamentele.
L-am dus la �ntruniri.

550
00:33:11,694 --> 00:33:14,921
- Nimic n-a mers.
- P�n� c�nd?

551
00:33:14,931 --> 00:33:17,365
P�n� c�nd, �ntr-o zi,
am cunoscut pe cineva,

552
00:33:17,367 --> 00:33:19,150
pe un om care m-a putut ajuta.

553
00:33:19,152 --> 00:33:21,152
Mai mult dec�t un om.
Un salvator.

554
00:33:21,154 --> 00:33:24,822
Da. Red John.

555
00:33:24,824 --> 00:33:28,242
N-a cerut dec�t
c�teva lucruri simple �n schimb.

556
00:33:28,244 --> 00:33:31,496
Devotament �i sacrificiu.

557
00:33:31,498 --> 00:33:34,048
Michael a luat-o razna
tot mai r�u,

558
00:33:34,050 --> 00:33:36,167
p�n� �ntr-o zi
c�nd a disp�rut.

559
00:33:36,169 --> 00:33:38,302
Nu l-am mai v�zut niciodat�.

560
00:33:38,304 --> 00:33:40,922
Crezi c� Red John l-a omor�t
pe fratele t�u?

561
00:33:42,090 --> 00:33:49,571
Da. Nu l-am mai g�sit,
dar, �n sufletul meu, �tiu.

562
00:33:53,886 --> 00:33:58,322
Uite ce gur� spart� sunt!
Tu nu e�ti psihiatrul meu.

563
00:33:58,324 --> 00:34:01,776
Nu te-am adus aici ca s� discut�m.

564
00:34:01,778 --> 00:34:04,728
Te rog s�-mi spui
care sunt suspec�ii.

565
00:34:05,914 --> 00:34:08,049
Nu.

566
00:34:11,037 --> 00:34:12,970
F� cum crezi tu.

567
00:34:19,294 --> 00:34:22,263
�n�elegi c� va trebui s� te torturez.

568
00:34:35,925 --> 00:34:39,478
Nu pari o persoan�
care rezist� bine la dureri fizice.

569
00:34:39,480 --> 00:34:43,632
- Nu �n mod special.
- Un nume, atunci.

570
00:34:43,634 --> 00:34:48,467
- Nu pot s� fac asta.
- Foarte bine.

571
00:34:59,750 --> 00:35:03,469
Doamne!

572
00:35:03,471 --> 00:35:05,037
Bune, bine, bine...

573
00:35:07,007 --> 00:35:11,624
Trebuie... trebuie s� �n�elegi
c� mi-e greu...

574
00:35:11,628 --> 00:35:13,896
Din punct de vedere emo�ional.

575
00:35:13,898 --> 00:35:17,282
Nu am spus nim�nui r�spicat
vreunul dintre numele astea.

576
00:35:17,284 --> 00:35:19,952
Un nume.

577
00:35:19,954 --> 00:35:23,703
Turtmee.
Prenume... Don.

578
00:35:24,574 --> 00:35:26,191
Don Turtmee?

579
00:35:28,362 --> 00:35:30,261
"Don't hurt me".
[Nu m� r�ni. - n.t.]

580
00:35:32,099 --> 00:35:34,683
Mi-ai f�cut-o.

581
00:35:34,685 --> 00:35:35,868
P�i, trebuie s�...

582
00:35:35,870 --> 00:35:39,838
M�inile sus!
�ine-le la vedere!

583
00:35:39,840 --> 00:35:43,675
- Jane, e�ti teaf�r?
- Sunt mai bine ca niciodat�.

584
00:35:43,677 --> 00:35:46,427
- Perfect. Dandy.
- Mul�umit� nou�.

585
00:35:46,430 --> 00:35:48,797
A fost o prostie
s� vii aici singur.

586
00:35:55,055 --> 00:35:57,222
�i face pl�cere chestia asta?

587
00:35:58,976 --> 00:36:03,862
Nu m� �n�elege gre�it.
Tu e�ti o pacoste.

588
00:36:03,864 --> 00:36:05,697
Mul�umesc.

589
00:36:05,699 --> 00:36:11,149
Dar nu mi-a� dori s� p�e�ti ceva,
mai ales dac� ar fi din vina mea.

590
00:36:11,155 --> 00:36:13,372
Sunt sigur c� ai con�tiin�a
�mp�cat� acum.

591
00:36:13,374 --> 00:36:16,124
Da. Acum, las�-m� �n pace.

592
00:36:16,126 --> 00:36:17,576
Data viitoare c�nd o s� am ve�ti
de la tine,

593
00:36:17,578 --> 00:36:19,511
ar fi bine s�-mi spui
c� Red John e mort.

594
00:36:19,513 --> 00:36:24,630
S-a f�cut.
Am f�cut o �n�elegere.
595
00:36:26,219 --> 00:36:27,886
Mul�umesc, Madeleine.

596
00:36:32,258 --> 00:36:36,478
Cu pl�cere, Patrick.
Succes!

597
00:36:41,351 --> 00:36:43,018
Lisbon...

598
00:36:43,937 --> 00:36:45,887
- Te descurci aici?
- Da.

599
00:36:45,889 --> 00:36:48,056
Po�i s� chemi �nt�ririle alea acum.

600
00:36:57,167 --> 00:36:59,751
O s� pl�te�ti pentru asta!

601
00:36:59,753 --> 00:37:02,154
Nu voi uita!
Asta e doar vina ta!

602
00:37:02,156 --> 00:37:05,023
E�ti sigur c� e�ti bine?

603
00:37:06,292 --> 00:37:10,329
Lista s-a redus la cinci nume.
E un num�r foarte rezonabil.

604
00:37:10,331 --> 00:37:12,931
�ntr-un fel, asta nu m� lini�te�te.

605
00:37:14,467 --> 00:37:17,419
Am intrat �n linie dreapt�,
Lisbon.

606
00:37:19,806 --> 00:37:23,425
Deci... se pare c� m-am �n�elat
�n privin�a ta.

607
00:37:23,427 --> 00:37:27,353
- Da. A�a se pare.
- Nu-i nimic. To�i gre�im.
608
00:37:28,364 --> 00:37:30,115
Adic�, un...

609
00:37:30,117 --> 00:37:31,466
Un agent al Ap�r�rii Na�ionale?

610
00:37:31,468 --> 00:37:33,084
Cine s-ar fi g�ndit, nu-i a�a?

611
00:37:33,953 --> 00:37:35,937
Eu nu.

612
00:37:35,939 --> 00:37:38,941
O s� fie o bomb�
jurisdic�ional�.

613
00:37:39,942 --> 00:37:41,410
Dar o s�-l �nchidem mai �nt�i
�n �nchisoarea local�.

614
00:37:41,412 --> 00:37:44,246
�n c�teva zile, o s� fie transferat
�ntr-un centru de deten�ie federal.

615
00:37:44,248 --> 00:37:46,415
- A� vrea s� vorbesc o clip� cu el.
- Desigur.

616
00:37:46,417 --> 00:37:47,633
Jane...

617
00:37:49,252 --> 00:37:54,337
- F�r� resentimente?
- Da. F�r� resentimente.

618
00:37:55,842 --> 00:37:57,592
Lisbon.

619
00:38:03,049 --> 00:38:06,634
Dac� mai ai ceva de spus,
acum ar fi momentul.

620
00:38:06,636 --> 00:38:09,287
S-ar putea s� �tiu unele lucruri.

621
00:38:09,289 --> 00:38:12,991
Dar �sta nu e cel mai potrivit loc
pentru discu�ii.

622
00:38:12,993 --> 00:38:16,513
- S� vii s� m� vezi �ntr-o zi.
- O s� vin.

623
00:38:17,747 --> 00:38:20,248
Ai de g�nd s� termini chestia asta?

624
00:38:21,034 --> 00:38:22,334
Da.

625
00:38:37,183 --> 00:38:40,135
- Salut.
- Salut. A sunat Lisbon.

626
00:38:40,137 --> 00:38:42,204
Nu se mai �ntorc la birou
�n seara asta.

627
00:38:42,206 --> 00:38:44,239
- Bine.
- Probabil c� ai putea pleca �i tu.

628
00:38:44,241 --> 00:38:46,358
- Nu mai e nimeni aici.
- Desigur.

629
00:38:46,360 --> 00:38:50,729
- Te-ai schimbat?
- Cum, cu vechitura asta?

630
00:38:50,731 --> 00:38:53,615
Stai a�a. Ce-i asta?

631
00:38:56,819 --> 00:38:59,905
Seam�n� cu cheia
unei camere de hotel.

632
00:38:59,907 --> 00:39:02,390
Stai. N-ai f�cut asta, nu?

633
00:39:02,392 --> 00:39:06,099
Ba da. Apartamentul pentru luna de miere.
Dna Capello are grij� de Ben.
634
00:39:06,106 --> 00:39:08,547
E nemaipomenit!
Mul�umesc.

635
00:39:08,549 --> 00:39:11,967
- �tii, �ncepeam s� cred...
- �tiu la ce te g�ndeai.

636
00:39:11,969 --> 00:39:15,287
- �i sunt nebun?
- Da.

637
00:39:15,289 --> 00:39:19,825
N-ar trebui s� g�nde�ti
at�t de mult, Wayne.

638
00:39:22,646 --> 00:39:24,930
Haide!

639
00:39:49,505 --> 00:39:51,873
Nu m� b�ga�i �n seam�!

640
00:40:26,775 --> 00:40:28,676
Las�-m� s� vorbesc cu el.

641
00:40:37,770 --> 00:40:40,806
Care-i treaba?
Ce cau�i aici?

642
00:40:40,808 --> 00:40:44,976
- Ai avut mare dreptate, Bob.
- �n leg�tur� cu ce?

643
00:40:44,978 --> 00:40:47,629
Exist� o organiza�ie puternic�
�n interiorul for�elor de aplicare a legii.

644
00:40:47,631 --> 00:40:50,699
Dar e mult mai mare
dec�t credeai.

645
00:40:50,701 --> 00:40:53,318
�i nu sunt doar barosani.

646
00:40:53,320 --> 00:40:55,987
Chiar �i las� s� p�trund�
�i pe unii mai m�run�i, ca mine.

647
00:40:55,989 --> 00:40:57,972
�tiu ce faci.

648
00:40:57,974 --> 00:41:01,009
St�m cu ochii pe tine
de mult� vreme.

649
00:41:01,011 --> 00:41:04,012
Noi vrem doar s� ajut�m.
Asta facem noi.

650
00:41:04,014 --> 00:41:06,081
Cum s� m� ajuta�i?

651
00:41:07,950 --> 00:41:09,784
Ascult�-m� cu aten�ie.

652
00:41:09,786 --> 00:41:12,487
Asta e adresa unei case conspirative.

653
00:41:12,489 --> 00:41:14,122
E la trei kilometri
spre est de aici.

654
00:41:14,124 --> 00:41:17,242
C�nd o s� ajungi acolo,
te va contacta cineva,

655
00:41:17,244 --> 00:41:19,961
o s�-�i dea ni�te bani,
acte, haine.

656
00:41:21,431 --> 00:41:23,231
Nu te cred.

657
00:41:28,054 --> 00:41:31,723
Haide, Bob.
Coboar� din dub�.

658
00:41:49,508 --> 00:41:53,695
- Ia-o la fug�.
- F�-o aici.

659
00:41:53,697 --> 00:41:55,630
A� prefera s� o fac
c�nd fugi.

660
00:41:55,632 --> 00:41:57,832
�tii tu... protocolul.

661
00:42:22,224 --> 00:42:24,526
Agentul Kirkland
a �ncercat s� evadeze.

662
00:42:24,528 --> 00:42:26,912
N-ai avut �ncotro
�i ai folosit for�a letal�.

663
00:42:26,914 --> 00:42:28,880
�n�elegi?

664
00:42:28,882 --> 00:42:33,733
- Tigru, tigru.
- Tigru, tigru.

665
00:42:34,189 --> 00:42:38,019
<i>Traducerea �i adaptarea:
Cornelia @ Titr�ri Team</i>

666
00:42:38,240 --> 00:42:42,021
Sincronizare WEB-DL:
Florin C