Sunteți pe pagina 1din 1

Teza semestriala

clasa a VII –a Sem I


Profesor:Bolos Radu

Subiectul I
1. a) Rezultatul calculului 15-3  5 este…..
b) Dintre numerele 4 3 si 3 4 mai mare este …..
c) Inversul nuamrului 9 este …..
2
2. a) Scris sub forma zecimala numarul este…..
5
b) 144 =…..
c) Numarul divizorilor numarului 18 este…...
3. a) Desenati un trapez dreptunghic
b) Un paralelogram are un unghi ascutit de 76  .Unghiul opus are ......
c) Aria unui patrat este 64 cm 2 .Lungimea laturii este…
4. Fie ABC un triunghi dreptunghic masura m(<A)= 90  ,BC=26 cm, m(<B)= 30  ,iar AB=12
cm.
a) Perimetrul triunghiului este…….cm
b) Aria triunghiului este……. cm 2
c) Inaltimea triunghiului este……cm

Subiectul II
1. a) Rezolvati ecuatia 17+3(x+2)=x+31
b) Daca a =26 si b=42.Aflati media aritmetica a numerelor a si b.
c) Rezolvati in multimea numerelor naturale inecuatia 3x-2<8
x 15
2. a) Aflati termenul necunoscut din proportia 
7 21
b) Media aritmetica a doua numere este egala cu 18,iar unul dintre ele este dublul
celuilalt.Aflati cele doua numere.
3. In patrulaterul ABCD, AB=4cm,iar N mijolcul lui AD si M a lui BC.
a) Calculati perimetrul patratului
b) Calculati aria patrulaterului DNMC
c) Daca AB=15,atunci calculati aria patratului ABCD.

Barem de notare

Subiectul I (50 puncte) Subiectul II(40 puncte)


1 2 3 4 1 2 3
a b c a b c a b c a b c a b c a b a b c
4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectib de lucru este de 2 ore
 Se acorda 10 puncte din oficiu
 Mult succes !!!