Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru – Enigma Otiliei

„Marina aduse gheaţa şi o pungă, şi în curând chelia bătrânului primi o scufie răsucită,
căpătând o demnitate ridicolă.
— Ţi-e bine aşa? întrebă Aglae.
— Bi-bine! mormăi Costache.
— Acum ce să mai facem? întrebă Aglae.
— Nimic, răspunse doctorul. Linişte şi altceva nimic. Natura lucrează singură. Stănică pufni
în râs.
— Aveţi şi voi doctorii formule. Natura lucrează (în şoaptă) pentru moştenitori.
Otilia se simţea aşa de rău de oboseală şi zbucium, încât Felix o trase lângă fereastră şi o
strânse afectuos de braţ.
— Fii tare, Otilia, sunt prietenul, sunt fratele tău! Stănică, văzându-l, făcu cu ochiul celorlalţi,
cu adânci înţelesuri.
— În definitiv, mamă, zise Aurica, noi ce mai stăm aici? Trebuie să fie ceasul trei, nimeni n-a
mâncat. Moş Costache stă şi singur, doar e aici Otilia, e Marina, domnul Felix. Aglae luă o figură
solemnă.
— Aici e casa fratelui meu, şi eu sunt unica lui soră. Nimic nu se mişcă aici în casă şi nimeni
nu s-atinge de nimic. Trebuie să stăm aici să păzim, n-o să lăsăm în casă un bolnav fără simţire,
care nu vede, n-aude, cu străini în casă.
— Aud! zise bătrânul aşa de stins, încât nu-l înţeleseră toţi.
— Zice c-aude, mamă! interpretă Olimpia.
— E pezevenghi! explică Stănică doctorului.
— Mamă-soacră, toate bune, dar mie mi-e foame! Vrei să fac de veghe nemâncat?
Adu ceva aici, la botul calului. Voi n-aveţi nimic aici, nu gătiţi? se adresă Stănică Otiliei,
care îl privi speriată, umilă.
Nemaiaşteptând răspunsul, Stănică începu să caute prin dulap, trântind uşile. Găsi, împinse
în fund, sticle cu vin înfundate, prăfuite, o sticlă de lichior şi un salam bine uscat, neînceput.
Erau, probabil, daruri de-ale lui Pascalopol. Toţi, afară de Felix şi Otilia, se aşezară foarte bine
dispuşi în jurul mesei, iar Olimpia se apucă să taie tacticos salamul.”

1. Indicaţi sinonimele cuvintelor subliniate în text


2. Selectează din fragment două argumente ale apartenenţei textului la romanul realist obiectiv
3. Scrie patru expresii sau locuţiuni care să conţină cuvântul ceas
4. Precizează tipul de narator din perspectiva căruia sunt prezentate faptele
5. Enumeră mijloacele de caracterizare a personajelor din text
6. Demonstrează caracterul polisemantic al verbului a tăia
7. Indică două argumente ale modernităţii romanului Enigma Otiliei
8. Prezentaţi patru trăsături ale romanului balzacian
9. Prezentaţi perspectiva narativă
10. Identificaţi în text patru cuvinte din câmpul lexical al familiei
11. Explicaţi semnele de ortografie şi de punctuaţie din fragmentul: „— În definitiv, mamă, zise
Aurica, noi ce mai stăm aici? Trebuie să fie ceasul trei, nimeni n-a mâncat. Moş Costache stă
şi singur, doar e aici Otilia, e Marina, domnul Felix. Aglae luă o figură solemnă.”
Fişă de lucru – Enigma Otiliei, G Călinescu
„- Până mâine dormi aici, este odaia mea. Fii fără grijă. E cam dezordine, dar o să
mă ierţi, nu? Noapte buna. Mâine vom sta de vorbă mai mult.
Otilia spuse toate acestea repede, cu un râs graţios, dar cu siguranţă în glas, mai
dădu o ochire odăii şi ieşi, făcând lui Felix un salut cu mâna. Se auziră tropote pe scară,
trântituri de uşă, şi apoi totul reintră în linişte… încăperea era mai mult lungă decât lată şi
avea o fereastră care da în geamlâc. Acoperită cu o mare cortină de pluş maro. Câteva
fotolii scunde şi mici de pluş maro, un scrin de nuc de modă veche, dar masiv, un dulap
de haine din acelaşi lemn şi foarte lat dădeau odăii un aer bătrânesc, dar elegant… în
apropierea ferestrei se afla o masă de toaletă cu trei oglinzi mobile şi cu multe sertare. În
faţa ei se vedea un scaun rotativ de pian. Sertarele de la toaletă şi de la dulapul de haine
erau trase afară în diferite grade, şi-n ele se vedeau, ca nişte intestine colorate, ghemuri de
panglici, cămăşi de mătase mototolite, batiste de broderie şi tot soiul de nimicuri de fată.
Cutii de pudră numeroase, unele desfundate, flacoane de apă de Colonia destupate erau
aruncate în dezordine pe masa de toaletă, ca într-o cabină de actriţă, dovedind graba cu
care Otilia le mânuia.”

1. Daţi sinonimele cuvintelor subliniate în text


2. Scrieţi antonimele cuvintelor: mâine, siguranţă
3. Identificaţi în text două locuţiuni verbale
4. Transcrie din textul dat doi termeni din câmpul lexical al mobilierului
5. Selectează din text, două cuvinte folosite cu sens conotativ
6. Scrieţi patru expresii/locuţiuni care să conţină cuvântul mână
7. Transcrieţi din text câte o imagine care conturează dimesniunea spaţială şi temporală
8. Menţionează o temă şi un motiv
9. Demonstraţi omonimia cuvântului mare
10. Identifică tipul perspectivei narative
11. Menţionează două tehnici narative specifice romanului realist
12. Demonstraţi caracterul polisemantic al cuvântului dulap
13. Realizează un portret al Otiliei, precizând mădalităţile de caracterizare reieşite din text
14. Identificaţi în text două trăsături ale genului epic
15. Precizaţi rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie din textul următor; „- Până
mâine dormi aici, este odaia mea. Fii fără grijă. E cam dezordine, dar o să mă ierţi,
nu? Noapte buna. Mâine vom sta de vorbă mai mult.”
16. Scrieţi propoziţii cu omofonele: sa/s-a; mor/m-or; car/c-ar; va/v-a