Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Prioteasa Liviu Danut


Tineretului 24 bl 4 ap16, 077040 Chiajna (România)
0766843896
liviuprioteasa.lp97@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ DORIT Mecanic de locomotivă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011–2015 Tehnician in activități economice


Liceul tehnologic “Virgil Madgearu”, Roşiorii de vede (România)

12/11/2018–13/08/2019 Mecanic de locomotiva


Centrul national de calificare și instruire feroviară -CENAFER, București (Romania)

COMPETENŢE PERSONALE

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză A1 A2 B1 B2 B2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator


Utilizator elementar Utilizator elementar
independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

7/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 1