Sunteți pe pagina 1din 5

Macheta Portofoliu

Universitatea TRANSILVANIA
Facultatea :IESC
Program de studii :CALCULATOARE
An universitar: 2019-2020

PORTOFOLIU EXAMEN

DISCIPLINA: ANTREPRENORIAT

TEMA 2

Student,

Nume si prenume

Radu Bogdan Mihai

Grupa 4761

Email:

2020
TEMA 3. VIZIUNEA, MISIUNEA, OBIECTIVELE AFACERII Stabiliţi viziunea, misiunea şi obiectivele
afacerii pe care aţi propus-o la TEMA 1. 1. Care este viziunea afacerii? Unde vreți să ajungeți într-
un interval de 5 ani?

 Obiectivele pe perioada de implementare a proiectului (primele 12 luni)

O1 - Infiintarea legala a societății S.C.Magazin-Online S.R.L.in primele 6 luni


O2 – Achiziționarea unui domeniu pentru magazinul online în termenul stabilit
O3 - Angajarea a 2 persoane in maxim 2 luni de la inceperea proiectului
O4 - Obtinerea unui profit
O5 - Construirea magazinului cu imagini, descrierea produselor preț și modalițăți de
plată  ;
O6 -Stabilirea de relatii pe termen lung cu producătorii de produse tradiționale și
handmade ;
O7 -Fidelizarea clientilor;

 Obiectivele pe perioada pentru care se intocmește planul de afaceri


O1- angajarea a 2 persoane
O2- asigurarea a top 50 de produse tradiționale și handmade în magazinul virtual pentru
prima lună ce vor crește până la 200 de produse și derivate până la finalul anului
O3- Creșterea profitului cu 15% în fiecare an
O4- fidelizarea clientilor, prin obtinerea unui grad de 50% de revenire pe site pentru
cumpărare de produse prezentate în magazinul virtual

 Activitatile pentru implementarea planului de afaceri

O1. Infiintarea legala a societatii S.C. Magazin-OnlineS.R.L. in primele 6 luni de la


inceperea proiectului
A1.1 – Întocmirea documentatiei legale pentru infiintarea societății
A1.2 -Obtinerea autorizatiilor pentru infiintarea societatii

O2. Achiziționarea unui domeniu pentru magazinul online în termenul stabilit


A2.1 - construirea site-ului magazinului online
A2.2 – Realizarea achizitiilor de materiale și echipamente (ambalaje pentru produse,
soft-uri pentru promovare produse )
A2.3 - Pregatirea spatiului online pentru buna functionare și primire a clientilor
A2.4 – Verificarea și punerea in functiune a magazinului online

O3. Angajarea a 2 persoane in maxim 6 luni de la inceperea pensiunii


O3.1- Angajarea efectiva a 2 persoane ( manager, operator PC )

O4. Obtinerea unui profit


O4.1 – Diversitatea produselor din magazinul virtual
O4.2 - Obtinerea unei cifre de afaceri de …….. lei in urma operarii investitiei realizate
O4.3 -Realizarea investitiei in primele 3 luni de la inceperea proiectului
O5. Realizarea unei campanii de promovare a magazinului online S.C. Magazin-
Online S.R.L.
O5.1- promovarea magazinului pe Google Adsense,
O5.2 – Reclama online prin afişarea de bannere, programe de afiliere
O5.3- Realizarea și distribuirea a 3000 fluturași de promovare a magazinului online
Magazin-Online S.R.L

O6.- Stabilirea unor relatii pe termen lung cu producătorii de produse tradiționale și


handmade
O6.1-Stabilirea unei relații sigure cu producătorii din zone cu tradiții specifice
românești

O7- Fidelizarea clientilor


O7.1- fidelizarea clientilor, prin obtinerea unui grad de 50% de revenire a clientilor în
magazinul online

In urma întocmirii analizei SWOT am remarcat ca am abilitatile necesare pentru a


începe o afacere de acest tip mai ales că dețin cunoștințe în utilizare calculator, operare PC
și Internet, utilizarea unor soft-uri diversificate și platforme online, dar și abilități de
comunicare, colaborare, cooperare, de manager.

Pentru implementarea acestei afaceri am luat in considerarea propria persoana, după


care am analizat și alți factori și unul dintre aceștia ar fi finantarea, care în cadrul acestui
proiect este din fonduri europene nerambursabile.
In urma analizei pietei , rezultatele sunt favorabile inceperii afacerii de realizare a
magazinului online.

 realizarea unei pagini web de prezentare a modului de cultivare,întreţinerea şi


recoltarea plantelor medicinale, despre calitatea şi importanţa utilizarii acestora pentru
sănătatea populaţiei.
 conceperea materialelor informative (afise, pliante, brosuri)
 anunţuri publicitare online
 lansarea de spoturi publicitare difuzate de posturile locale de televiziune
Intentionez sa dezvolt modalitati de atragere a clientilor prin oferirea de calităţi
superioare a produselor la preturi promotionale, cadouri de fidelizare pentru clientii fideli.

Obiective Rezultate Indicatori de


masurare
O1 - Infiintarea legala a Intreprindere legal infiintata CUI intreprindere si
societatii S.C. Magazin- conform legislatiei in vigoare și alte documente constitutive
OnlineS.R.L..in primele 6 funțională
luni de la inceperea
proiectului

O2 – Achiziționarea 1 spațiu amenajat Platforma încărcată


unui domeniu pentru 1 contract închiriere spațiu cu produsele oferite spre
magazinul online în termenul Crearea domeniului vânzare este pregătită
stabilit Realizarea site-ului pentru accesarea de către
Încărcarea produselor în clienți
magazinul online, descrierea,
modalitați de utilizare și de plată ale
acestora
O3 - Angajarea a 2 2 locuri de muncă create Numarul de persoane
persoane in maxim 6 luni de angajate cu contract de
la inceperea proiectului munca

O4. Obtinerea unui Magazinul online are Vânzărea de produse


profit suficiente produse oferite spre a cel puțin 80 % dintre
vânzare cele postate pe site în
primele 6 luni și de 100 %
pe an
O5 - Construirea Identitate virtuală realizata Numar de fluturasi
magazinului cu imagini, Site produs si accesibil online produs si distribuiti
descrierea produselor preț și Crearea de conturi pe Google Site-ul realizat
modalițăți de plată  ; AddWords , Facebook Adds Identitate virtuală
Reclama online prin afişarea
de bannere, programe de afiliere
2000 fluturasi produsi si
distribuiti
O imprimantă achiziționată

O6 -Stabilirea de relatii Stabilirea unor contracte Semnarea


pe termen lung cu avantajoase din punct de vedere contractelor
producătorii de produse economic cu producatorii de produse
tradiționale și handmade ; tradiționale și handmade
Menținerea a două locuri de muncă
Crearea a cel puțin 2 locuri de
muncă
Menținerea și dezvoltarea activității
O7 -Fidelizarea Fidelizarea clientilor revenind Fidelizarea clientilor,
clientilor; în magazinul online intr-un numar prin obtinerea unui grad de
cat mai mare 80% de revenire pentru
cumpărare de către clienti
de produse din magazinul
online

2. Care este declarația de misiune? Recomandare: Definiţi misiunea având în vedere următoarele
aspecte: Cine sunteți? Ce faceți? Pentru cine faceți? Cum faceți?
Cine sunteti ?
Sunt un antreprenor de produse traditionale ce detin un magazin online
Ce faceti ?
Detinerea unor produse traditionale si vanzarea acestora
Pentru cine faceti ?
Pentru diferite firme dar si pentru oameni
3 Care sunt obiectivele pe care vă propuneți să le atingeți prin dezvoltarea afacerii într-un
interval de 5 ani?
 Obiectivele pe perioada de 5 ani dupa finalizarea proiectului
O1 -Realizarea unei rate a profitului de 15%
O2 - promovarea unor noi produse de handmade- îmbrăcăminte- tricotaje,
încălțăminte ecologică pentru vânzare
O3 -Fidelizarea clientilor, prin obtinerea unui grad de 80% de revenire a clientilor în
magazinul online
O4 - Amenajarea unui spațiu pe platforma magazinului online despre descrierea și
modul de utilizare a unor cosmetice bio și produse apicole pentru diverse afecțiuni,