Sunteți pe pagina 1din 2

AFIȘUL

Afișul este un text simplu prin care se anunță publicul


despre un eveniment.
El trebuie să atragă privirea. Anunțul trebuie să fie așezat
central, să fie clar și complet, pentru a fi înțeles.
Un afiș conține:
- numele evenimentului;
- numele organizatorilor evenimentului;
- locul desfășurării evenimentului;
- data și ora desfășurării evenimentului;
- numele participanților la eveniment;
- imagini sugestive;
Rolul unui afiș este de a face publicitate.
Afișul poate fi de tip Reclamă (promovare de produse,
filme,spectacole, servicii) sau de Informare.

Temă: Exercițiul 2/87


Exemplu de afiș
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
DOBÂRLĂU

Crosul copiilor
ALEARGĂ
Fii mai bun,mai puternic, mai activ

01 iunie 2020

Curtea școlii
Grupe de vârstă: 6-8 ani
9-10 ani
11-12 ani