Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Capitolul I
Clasificarea navelor maritime
1.1 Principii generale ................................................................................................................ 4
1.2 Societăți de clasificare ......................................................................................................... 5
1.3 Tipuri de inspectii efectuate la mentenanta navei în exploatare și scopul inspecțiilor
societatilor de clasificare ............................................................................................................ 7
1.4 Procesul certificare a lucrarilor de mentenanta a navelor maritime într-un santier de
reparații ...................................................................................................................................... 8

Capitolul II
Documentațiile tehnice de clasificare
2.1 Generalitați ......................................................................................................................... 11
2.2 Documentația tehnica a unei nave în construcție ............................................................... 11
2.3 Documentația tehnica a unei nave existente ...................................................................... 17
2.4 Documentația tehnica a unei nave care se reconstruiește sau se reechipează .................... 18

Capitolul III
Inspecții de clasificare
3.1 Generalitați ......................................................................................................................... 19
3.2 Inspecția inițiala ................................................................................................................. 19
3.3 Inspecțiile periodice ........................................................................................................... 19
3.4 Inspecțiile ocazionale ......................................................................................................... 21

Anexă
Programul inspecțiilor periodice ............................................................................................. 22

Bibliografie ......................................................................................................................... 29

S-ar putea să vă placă și