Sunteți pe pagina 1din 5

Firma va fi condusă de directorul administrativ ,care va coordona întreaga activitate,va angaja si

va controla personalul,se va ocupa direct de problemele de producţie,precum şi de contractare


pentru aprovizionare şi desfacere.

Personalul

Personalul angajat va fi selectat,instruit şi testat la locul de muncă,cu fiecare va fi incheiat un


contract individual de muncă. connect

Structura personalului administrativ

Toate pesoanele dincadrul administrativ vor deține studii superioare și experientă în


domeniul în care activează.

MANAGER

DEP. PRODUCŢIE DEP. VÂNZĂRI DEP. FIN-CONTABIL

Şef Producţie

Brutari Lucrător comercial Şoferi Economist Contabil

Politica de management a resurselor umane

Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea se va face prin slarizarea în regie şi se
vor acorda prime cu ocazia anumitor unor rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primele se vor corela
cu rezultatele individuale ale fiecărui angajat.

Politica societăţii de management a resurselor umane presupune programe de pregătire


comună a angajaţilor celor două magazine, mai ales în perioada de acomodare şi verificare a
persoanelor nou angajate.
Tabelul Date despre personal

Denumirea activităţii Numărul de personal Forma de salarizare şi nivelul salariului


Procesul de coacere a 2 persoane Salarizare în regie
pâinii Salariul mediu lunar pentru o persoană
3000 lei
Procesul de coacere a 4 persoane Salarizare în regie
chiflelor şi plăcintelor Salariul mediu lunar pentru o persoană
3500 lei
Deservirea magazinelor 3 persoane, din care Salarizare în regie
(şofer-hamal şi vânzători) 1 şofer Salariul mediu lunar pentru şofer 3000 lei
Salariul mediu lunar pentru vânzător 2500
lei
Șef de Producție 1 persoană Salarizare în regie
Salariul mediu lunar 3500 lei
Lucrător comercial 1 persoană Salarizare în regie
Salariul mediu lunar 3000 lei
Întreţinerea igienei în 1 persoană în cumul Salarizare în regie
întreprindere Salariul mediu lunar 2000 lei
Manager 1 persoană Salarizare în regie
Salariul mediu lunar 6000 lei
Economist 1 persoană Salarizare în regie
Salariul mediu lunar 3000 lei
Contabil 1 persoană Odată în săptămînă ,2500 lei
În baza informaţiilor mai sus menţionate se va efectua planificarea fondului de salariu atât lunar
cât şi anual.

 Premii si adaosuri în fondul de salarii – 20%


 Contribuţii la salariu: fondul social și medical –22,5 %.

Evoluţia şi structura personalului în perioada 2012-2014

Nr. 1 an 2 an 3 an
crt.
Specificaţie Nr. % Nr. % Nr. %
1. Total personal cu 15 100 18 100 25 100
contract de muncă, din
care:
Conducători/specialiști 3 20 3 16,6 5 20
Muncitori 12 80 15 83,3 20 80
-direct productivi 8 53,3 11 61,1 15 60
-indirect productivi 4 26,7 4 22,2 5 20
2. Studii:
Superioare 6 40 8 44,4 8 32
Medii 5 33,3 6 33,3 10 40
Şcoală profesională 4 26,7 4 22,2 7 28
3. Sex:
Feminin 9 60 10 55,5 15 60
Masculin 6 40 8 44,5 10 40
5. TOTAL personal 15 100 18 100 25 100

Brutăria are 2 secții în care are loc formarea produselor de panificație.


-Secția de 1 este secția producătoare de diferite feluri de pâine ,franzele,covrigi.
- Secția 2 este secția de cofetărie,care se ocupă cu producerea biscuiților,învârtitelor ,turtelor
dulci și multe altele.

In cadrul acestor secții de producție de baza sunt organizate pentru a fi reunite operațiunile
tehnologice prin intermediul cărora alimentul este prelucrat de la stadiul de materie primă și până
la stadiul final.

Secțiile de producerea a pâinii și a produselor de cofetărie sunt încăperi destul de voluminoase


,aceasta având multe subdiviziuni care ajută la organizarea mai productivă a tuturor operațiilor.

 secții auxiliare - se desfășoară diferite lucrări care nu constituie sarcina activității de bază
a întreprinderii,dar fără acestea nu s-ar putea finisa procesele producerii alimentului de
bază(secția de reparații ,secția de producție a energiei.).

 secția de servire –în aceste încăperi de desfășoară activități care țin strâns legat și de
secția auxiliară cât și secțiile de producer de bază.
Cum ar fi : - secția depozite
-secția transport intern

 Atelierul de proiectare- este o verigă la fel de valorosă ca și celelalte. Laboratorul de


control și de analiză asigură prevenirea tuturor problemelor ce pot apărea în urma
folosirii unei fîinii necorespunzătoare cerințelor.

 Sectoarele de productie: sunt subdiviziuni care sunt specializate în producerea a unui


anumit pas sau etapă din tot procesul tehnologic a unui produs.

 Locurile de muncă: sunt spațiile în care au loc cele mai importante activități de
producere,fii dotate cu toate utilajele necesare serviciilor productive.

Aceaste secții sunt asigurate cu utilaj modern care asigură producerea a trei linii tehnologice. În
întreprindere se încearcă de a automatiza cele mai grele verigi ale procesului de producere,dar
cu toate acestea munca manuală este cea care domină în lucrul secțiilor.

Produsele de panificaţie obţinute în prezent în industria alimentară prezintă o mare varietate,


pentru fiecare aplicându-se procesul tehnologic corespunzător, ce rezumă o mulțime de etape şi
procese în urma cărora materiile prime utilizate la fabricaţie se transformă în produs finit.Aceste
operaţii presupun depozitarea materiilor prime, astfel încât să nu apară modificări negative ale
proprietăţilor tehnologice ale materiilor prime şi auxiliare; pregătirea materialelor cu aducerea
acestora la parametrii necesari utilizării (condiţionarea); prepararea aluatului în două sau trei
faze, conform procesului tehnologic stabilit; prelucrarea aluatului fermentat, prin divizarea în
bucăţi a acestuia, premodelarea şi modelarea bucăţilor de aluat, fermentarea finală (dospirea),
eventual condiţionarea (creşterea, marcarea, spoirea)bucăţilor; coacerea şi finalizarea coacerii, cu
eventuala pulverizare cu apă a produselor finite pentru a împiedica încreţirea cojii. (Figura 2.4)
Figura 2.4 Organizarea generală a fluxului tehnologic de producție