Sunteți pe pagina 1din 2

Literele z, Z

1. Citim silabe si cuvinte dintr-o silabă:

ZA ZE ZI ZO ZĂ ZU ZAR ZID ZBOR

AZ EZ IZ OZ ĂZ UZ ZOR ZER ZMEU

2. Citim cuvinte:

ze – ce va – ză var – ză ză – pa – dă za – hăr
zi – ce ra – ză bar – ză ma – ză – re zi – dar

zi – ar zam – bi – lă a – u – to – buz vi – zi – tă
ze – bră a – ra – gaz bu – bu – ru – ză ur – zi – că

Zo – e Zi – na Zo – i – ca Zam – fir Za – ha – ri – a

3. Citim propoziții:

Horia este zidar. Florin vinde ziare. Zmeul zboară.

Berzele sunt în cuib. Fluturele zboară. Buburuzele urcă.


Numele_________________________

1. Încercuiește cu roșu litera Z și cu albastru litera z:

F Z L B M Z D H E U Z R s z a v n u z c b ă z ș i a e
2. Stabileste sunetele cuvântului. Colorează cercul corespunzător sunetului z.

3. Schimbă litera z cu alte litere, apoi scrie cuvintele obținute cu litere mari de tipar:

zar - _________, _________, _________ zac - _________, _________, _________

zeci - ______________, ______________, ____________ zare - _________, _________, _________

4. Citeste cuvintele. Colorează căsuţa care arată numărul de silabe:


Zoe razele vază zile azi
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

zer roz zece zăpadă Zoica


1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
5. Descoperă cuvintele ascunse în florile desenate, apoi scrie-le cu litere mari de tipar:

ma ze gaz ză i
re ză ra le ra a pa dă ca Zo

________________ _______________ ________________ _______________ ________________


6. Cum face ? Uneşte imaginea cu sunetele corespunzătoare:

MUUU, BÂZZZ, MIAU, I-HA-HA, HAM-HAM, GUIȚ, BE-HE-HE