Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Citește cu atenție textul și rezolvă cerințele!

1. Subliniază cuvintele scrise greșit, apoi scrie-le corect pe spațiile de mai jos.

2. Răspunde la întrebari

a. Unde locuiește Adriana?

b. Unde locuiește verișorul ei?


c. Ce îi place Adrianei să asculte?

d. Ce admirau seara împreună cei doi verișori?

e. Câte stele erau mai strălucitoare?

3. Scrie forma alintată a cuvintelor: oraș, cântec, ramuri, pomi.

4. Formulează și scrie propoziții în care cuvintele: noi, care și mai să aibă alte
înțelesuri decât cele din text.