Sunteți pe pagina 1din 1

Ca urmare a emisiunii „Starea Libertății | Dragoș Pătraru acuză conducerea TVR că a scris un cod de

etică „să-și acopere secretele murdare”(Dragoș Pătraru, LIBERTATEA, 1 iunie 2020) și a publicării
articolului ”Etică și securism la TVR” (Mihai Radu, CAȚAVENCII, 2 iunie 2020) precizăm
următoarele:

1. Procedura privind conduita etică în SRTV a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului
SGG pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice și cu cele ale Legii
nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. „Este un pumn în gură, e un cod al tăcerii” se spune în emisiunea „Starea Libertății” - Nicidecum.
La o citire atentă și calmă oricine își poate da seama de principalele obiective ale acestui Cod Etic:
promovarea unei conduite profesionale etice şi evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta
reputaţia instituţiei.

3. Procedura de etică este o reglementare care se regăsește în majoritatea (dacă nu în toate) instituțiilor
publice, statut pe care îl are și televiziunea publică. Deci nimic nou, nimic scandalos, nimic ilegal.

4. Comentând Art. 12, pct. 2, alin. 1 ”salariatului nu îi este permis să exprime în public aprecieri
neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu
politicile şi strategiile acesteia”, autorul emisiunii „Starea Libertății” spune că “Ar trebui să meargă
direct la pușcărie cine a scris porcăria asta”.
Considerăm că acest comentariu depășește noțiunea de pamflet.
E grav și imoral când cineva care, culmea!, a colaborat cu TVR, își asumă rol de instanță și trimite la
închisoare alți oameni. Cu ce drept face asta?

5. Nu numai Codul Etic este răstălmăcit, denaturat în mod intenționat, dar și unul dintre oamenii care
au lucrat la elaborarea acestuia este descris în cuvinte care jignesc și calomiază (”Etică și securism la
TVR”). Din nou se pune întrebarea, cu ce drept face autorul aceste aprecieri?

Constatăm cu îngrijorare că în emisiunea și articolul mai sus menționate autorii forțează, calomniază și
denaturează interpretarea prevederilor legale. Asemenea acțiuni nu pot fi calificate decât ca fiind grave
și periculoase.

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol