Sunteți pe pagina 1din 3

Clasificarea județelor României după populație și suprafață la 1 iulie 2018

Mărimea teritorială și demografică reprezintă una din primele caracteristici ale unităților
administrativ-teritoriale (județe, orașe, comune, sate).

Comform cartiogramei (fig.1.) reprezentând clasificarea județelor României după populație


și suprafață, la 1 iulie 2018, distingem următoarele situații:

Fig. 1. Clasificarea județelor României după populație și suprafață la 1 iulie 2018 (Sursa:
Prelucrare date INSSE în Arcgis)

- județe cu suprafețe mari de peste 7.000 kmp: Hunedoara, Constanța, Tulcea, Arad, Bihor,
Dolj, Caraș-Severin, Suceava, Timiș. Dintre aceste județe, județele Timiș, Dolj, Bihor,
Arad au profil natural de câmpie, județele Suceava, Hunedoara, Caraș-Severin cadrul
natural este cel montan, iar Constanța și Tulcea este podiș și deltă.
De cealaltă parte, județul Timiș înregistrază o populație de 703.393 locuitori și, deci,
densitatea de 80,87 loc./kmp, urmată de Constanța cu o populație de 675.056 locuitori și
densitatea de 95,46 loc./kmp, Dolj cu o populație de 628.386 locuitori și cu densitatea de
1
84,75 loc./kmp, Bihor cu 562.866 locuitori, Arad cu 418.490 locuitori, Hunedoara cu
386.234 locuitori. Cu toate că au o suprafață de peste 7.000 kmp, județele Caraș-Severin
și Tulcea, mărimea demografică este considerabil mică cu o populație medie sub 300.000
locuitori. Ca urmare a condițiilor fizico-geografice și economice, au determinat
concentrări mici de populație în aceste două județe. De adăugat, este faptul că județul
Tulcea are cea mai mică densitate 23,08 loc./kmp, acest fapt datorându-se suprafeței mari
acoperită cu ape. În contrasens cu situația precedentă se află județul Timiș care
înregistrează densitatea cea mai mare 80,87 loc./kmp, având legătură directă cu nivelul de
dezvoltare economică, centru educațional și cultural, urmat de județul Dolj cu o densitate
de 84,75 loc./kmp, orașe reședință de județ cu rol polarizator pentru comunele învecinate,
favorizându-le și acestora din urmă dezvoltarea.
- județe cu suprafețe superioare între 6.000-6.999 kmp cuprind 8 județe printre care: Buzău
6.103 kmp, Argeș 6.826 kmp, Bacău 6.621 kmp, Harghita 6.639 kmp, Mureș 6.714 kmp,
Alba 6.242 kmp, Cluj 6.674 kmp, Maramureș 6.304 kmp. Județul Cluj are densitatea cea
mai mare 105,77 loc./kmp cu o populație de peste 700.000 de locuitori, urmat de județul
Bacău cu 88,83 loc./kmp și Argeș cu 85,39 loc./kmp. Municipiul reședință de județ,
Cluj-Napoca, este un important centru polarizator pentru localitățile învecinate, fiind
deopotrivă centru universitar, un județ foarte bine dezvoltat din punct de vedere
economic și cultural, precum și poziționarea în apropierea granițelor de vest ale țării.
Județele cu o populație medie superioară se înregistrază în județele Argeș 582.897
locuitori, Bacău 588.198 locuitori, Mureș 536.865 locuitori.
- județe cu suprafețe medii superioare între 5.000-5.999 kmp cuprind județele Călărași,
Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Sibiu, Brașov, Vaslui, Neamț, Bistrița-Năsăud. De
asemenea, cea mai mare concentrare umană se înregistrează în județul Iași 792.481
locuitori, orașul Iași fiind cel mai important centru educațional, economic și cultural din
Moldova. În cadrul acestor județe se înregistrează mărimi demografice medii inferioare
așa cum sunt județele Sibiu 400.658 locuitori și Neamț cu 444.563 locuitori. Celelate
județe înregistrează marimi demografice cuprinse între 300.000 de locuitori și 399.000 de
locuitori. Densitatea cea mai mare se înregistrează la nivelul județului Iași 144,71
loc./kmp și județul Brașov 102,88 loc./kmp.
- Județe cu suprafețe medii inferioare între 4.000-4.999 kmp cuprind Ialomița, Brăila,
Mehedinți , Satu Mare, Botoșani, Galați, Vrancea, Dâmbovița, Prahova. Județul cel mai
populat este județul Prahova cu o populație medie numeroasă de 721.884 locuitori.
Caracteristica cea mai importantă a acestui județ este faptul că este situat pe pantele
sudice ale Carpaților Meridionali, incluzând toate formele de relief cu structuri
2
economice foarte bine dezvoltate. Fiind numit după cea mai frumoasă regiune a carpaților
Valea Prahovei, județul Prahova prezintă interes atât pentru turiști cât și pentru
investitori.
- județe cu suprafețe mai mici de 3.999 kmp sunt județele Giurgiu 3.526 kmp, Ilfov 1.583
kmp, Covasna 3.710 kmp, Sălaj 3.864 kmp și București 238 kmp. Mărimea demografică
cea mai însemnată o deține capitala țării, București, cu un total de 1.828.900 locuitori.
De asemenea, București înregistrează cea mai mare densitate demografică la nivelul
României de 7.684,45 loc./kmp, este cel mai populat oraș, cel mai important centru
industrial și comercial al țării, instituții de învățământ, cultură, zone de agrement. La fel
de important este și județul Ilfov cu o densitate de 302,87 loc./kmp, importantă zonă
economică a țării datorită proximității ei cu capitala și a modului în care cele două entități
administrative sunt poziționate una în raport cu cealaltă, devenind opțiune preferată
pentru locuit.

Bibliografie

1.Costela Iordache, Geografia Populației și Așezărilor Umane din România, Editura


2.Universitaria, Craiova, 2009.
George Erdeli, Vasile Cucu, ROMÂNIA-Populație. Așezări umane. Economie, Editura
Transversal, București, 2007.
3.https://insse.ro/cms/